En viktig sten som läggs i ett hörn av en byggnad där två väggar möts och förbinds. Den viktigaste hörnstenen var grundhörnstenen, och till offentliga byggnader och stadsmurar behövde den vara särskilt stabil. Ordet används i bildlig bemärkelse om jordens grundläggning, och Jesus omtalas som ”grundhörnstenen” för den kristna församlingen, som liknas vid ett andligt hus. (Ef 2:20; Job 38:6)