I de hebreiska skrifterna var försoning kopplat till att man bar fram offer för att kunna närma sig Gud och tillbe honom. Under Moses lag frambars offer, särskilt på den årliga försoningsdagen, för att folket skulle komma i ett gott förhållande till Gud trots att de hade syndat som individer och som nation. Dessa offer pekade fram emot Jesus offer, vilket sonade mänsklighetens synder en gång för alla och gav människor en möjlighet att bli försonade med Gud. (3Mo 5:10; 23:28; Kol 1:20; Heb 9:12)