Det vävda tygstycke med broderade keruber som skilde det heliga från det allra heligaste i både tälthelgedomen och templet. (2Mo 26:31; 2Kr 3:14; Mt 27:51; Heb 9:3) Se Tillägg B5.