Benämning på dagen före sabbaten, då judarna gjorde de nödvändiga förberedelserna. Dagen slutade vid solnedgången den dag vi i dag kallar fredag. Då började sabbaten, eftersom det judiska dygnet räknades från kväll till kväll. (Mk 15:42; Lu 23:54)