Hot om olycka eller nedkallande av ont över någon eller något. Det ska inte förväxlas med kraftuttryck och är inte förbundet med vrede. En förbannelse är ofta ett allvarsmättat uttalande eller en förutsägelse om något ont, och när uttalandet kommer från Gud eller från någon som fått hans bemyndigande har det profetisk innebörd och kraft. (1Mo 12:3; 4Mo 22:12; Gal 3:10)