Insamling av det som skördemännen avsiktligt eller oavsiktligt hade lämnat kvar efter en skörd. Moses lag innehöll tydliga bestämmelser om att man inte skulle skörda ända ut till kanten av sin åker och inte plocka alla oliver och druvor. Gud hade gett den fattige, den nödställde, invandraren, den faderlöse och änkan rätten att samla upp det som var kvar efter en skörd. (Rut 2:7; Jer 49:9)