De kristna grekiska skrifterna

Ett samlingsnamn för de 27 sista böckerna i Bibeln, vilka brukar kallas Nya testamentet. Dessa böcker skrevs av åtta kristna judar: Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Jakob, Petrus och Judas. (Rom 3:1, 2) Matteus skrev tydligtvis sin skildring på hebreiska och översatte den till grekiska. Hans översättning och de övriga böckerna skrevs på allmängrekiska, koiné. (Därav benämningen ”grekiska skrifterna”.) ”Kristna” syftar på böckernas innehåll. De berättar om Jesus Kristus och hans tidiga efterföljare och skildrar deras liv, tjänst och undervisning. Med hjälp av ordet ”kristna” kan man också skilja dessa bibelböcker från Septuaginta, den grekiska översättningen av de hebreiska skrifterna.