En hustru av lägre rang, ofta en slavinna. (2Mo 21:8; 2Sa 5:13; 1Ku 11:3)