Tidsperioden som leder fram till slutet på världsordningen, eller världsförhållandena, som kontrolleras av Satan. Tidsperioden sammanfaller med Kristus närvaro. Under Jesus ledning ska änglar ”skilja de onda från de rättfärdiga” och utplåna dem. (Mt 13:40–42, 49) Jesus lärjungar var intresserade av när denna avslutning skulle inträffa. (Mt 24:3) Innan Jesus återvände till himlen lovade han sina lärjungar att vara med dem fram till denna tid. (Mt 28:20)