En musikterm som betyder ”giftasvuxna flickor”, ”unga kvinnor”. Termen syftar troligen på unga kvinnors sopranstämmor. Användes antagligen för att visa att ett musikstycke eller ett ackompanjemang skulle framföras i ett högt tonläge. (1Kr 15:20; Ps 46:0)