Betyder ”överängel”. Prefixet ”ärke-” betyder ”främste”, ”förnämste”, ”över-”. Den definitionen och det faktum att ordet ”ärkeängel” bara förekommer i singular i Bibeln tyder på att det bara finns en ärkeängel. Bibeln uppger namnet på ärkeängeln, nämligen Mikael. (Dan 12:1; Jud 9; Upp 12:7)