Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Närma dig Jehova

 KAPITEL 1

”Se, detta är vår Gud!”

”Se, detta är vår Gud!”

1, 2. a) Vilka frågor skulle du vilja ställa till Gud? b) Vad frågade Mose Gud?

KAN du föreställa dig hur det skulle vara att samtala med Gud? Blotta tanken inger vördnad och fruktan – universums Suverän talar till dig! Du tvekar först, men sedan tar du dig samman och svarar. Han lyssnar, han svarar, och han får dig till och med att känna dig fri att fråga honom om vad som helst. Vad skulle du fråga?

2 För länge sedan befann sig en man i just den situationen. Hans namn var Mose. Den fråga han valde att ställa till Gud kanske förvånar dig. Han frågade inte något om sig själv, om sin framtid eller ens om mänsklighetens svåra situation. Nej, han frågade om Guds namn. Det kan verka underligt, eftersom Mose redan kände till Guds egennamn. Hans fråga måste därför ha haft en djupare innebörd. Det var faktiskt den viktigaste fråga Mose kunde ha ställt. Svaret berör oss alla. Det kan hjälpa oss att ta ett viktigt steg när det gäller att närma sig Gud. Hur då? Vi skall se närmare på det här samtalet.

3, 4. Vilka händelser ledde fram till Moses samtal med Gud, och vad rörde sig samtalet om?

3 Mose var 80 år. Han hade levt i landsflykt i 40 år och varit avskuren från sitt folk, israeliterna, som var slavar i Egypten. En dag när han vallade sin svärfars småboskap såg han ett märkligt fenomen. Han såg en törnig buske som brann, men den brann inte upp. Den bara fortsatte att brinna och lyste som en fyrbåk på bergssidan. Mose gick närmare busken. Så förvånad han måste ha blivit, när han hörde en röst tala till honom ur elden! Genom en ängel talade Gud sedan en lång stund med Mose. Och  som du kanske vet gav Gud där en tveksam Mose i uppdrag att lämna sitt fridfulla liv och återvända till Egypten för att befria israeliterna ur deras slaveri. (2 Moseboken 3:1–12)

4 Mose kunde nu ha frågat Gud om vad som helst, men lägg märke till vad han frågade om: ”Anta att jag nu har kommit till Israels söner och att jag verkligen säger till dem: ’Era förfäders Gud har sänt mig till er’, och att de verkligen säger till mig: ’Vad är hans namn?’ Vad skall jag då säga till dem?” (2 Moseboken 3:13)

5, 6. a) Vilken enkel, viktig sanning lär oss Moses fråga? b) Vad har man gjort med Guds egennamn, något som är mycket klandervärt? c) Varför är det så viktigt att Gud har uppenbarat sitt namn för människorna?

5 Den frågan lär oss först och främst att Gud har ett namn. Vi får inte ta lätt på denna enkla sanning, men ändå är det vad många gör. Guds egennamn har utelämnats i många bibelöversättningar och ersatts med olika titlar, till exempel ”Herre” och ”Gud”. Detta är något av det mest tragiska och klandervärda som har gjorts i religionens namn. När du träffar en person som du inte känner, vad är då det första du gör? Vill du inte veta vad han eller hon heter? Det är samma sak när man skall lära känna Gud. Han är inte något namnlöst, otillgängligt väsen som man inte kan lära känna eller förstå. Han är visserligen osynlig, men han är en person, och han har ett namn – Jehova.

6 När Gud uppenbarar sitt egennamn, är dessutom något storslaget och spännande inbegripet. Han inbjuder oss nämligen att lära känna honom. Han vill att vi skall göra det bästa val vi kan göra i livet – att närma oss honom. Men Jehova har gjort mer än att bara tala om för oss vad hans namn är. Han har också undervisat oss om personen bakom namnet.

 Innebörden av Guds namn

7. a) Vad betyder Guds egennamn av allt att döma? b) Vad ville Mose egentligen veta, när han frågade Gud om hans namn?

7 Jehova har själv valt sitt namn, ett namn som har rik innebörd. ”Jehova” betyder av allt att döma ”han orsakar att någon (något) blir”. Han är unik i hela universum, eftersom han har frambringat allt och eftersom han gör så att alla hans avsikter genomförs. Det är en vördnadsbjudande tanke. Men finns det en annan aspekt på innebörden av Guds namn? Mose verkar ha velat lära sig mer. Han visste ju att Jehova är Skaparen, och han kände till Guds namn. Guds namn var ju inte nytt. Människor hade använt det i många hundra år. När Mose ställde frågan om Guds namn, gällde hans fråga egentligen den person som namnet representerade. Han sade i själva verket: ”Vad kan jag säga om dig till ditt folk Israel som kommer att bygga upp deras tro på dig och övertyga dem om att du verkligen skall befria dem?”

8, 9. a) Hur besvarade Jehova Moses fråga, och varför är det sätt på vilket hans svar ofta översätts felaktigt? b) Vad betyder uttalandet ”jag kommer att visa mig vara vad jag kommer att visa mig vara”?

8 Jehova svarade med att förklara en spännande aspekt på sin personlighet, något som har med innebörden av hans namn att göra. Han sade till Mose: ”Jag kommer att visa mig vara vad jag kommer att visa mig vara.” (2 Moseboken 3:14) Många bibelöversättningar återger de här orden med: ”Jag är den jag är.” Men noggranna återgivningar visar att Gud inte bara bekräftade sin egen existens, utan han lärde Mose – och i förlängningen oss alla – att han skulle visa sig vara eller välja att bli vad som än behövdes för att uppfylla sina löften. J. B. Rotherhams översättning säger klart och koncist: ”Jag skall bli vadhelst jag behagar.” En kännare av bibelhebreiska förklarar frasen på följande sätt: ”Oavsett situationen eller behovet ... kommer Gud att ’bli’ lösningen på problemet.”

 9 Vad innebar detta för israeliterna? Vilket hinder som än dök upp i deras väg, och hur svår deras situation än var, skulle Jehova bli vad som än behövdes för att befria dem ur slaveriet och föra dem in i det utlovade landet. Detta namn skapade verkligen tillit till Gud. Det kan det göra hos oss också. (Psalm 9:10) Hur då?

10, 11. Hur får Jehovas namn oss att tänka på honom som den bäste och mest mångsidige Fader man kan ha? Illustrera.

10 Vi kan illustrera det med ett exempel: Föräldrar vet hur mångsidiga och anpassbara de måste vara för att kunna hjälpa sina barn. Under en enda dag kan en förälder få vara sjuksköterska, kock, lärare, uppfostrare, domare och mycket annat. Många känner sig alldeles överväldigade av de otaliga roller de förväntas fullgöra. De märker vilket orubbligt förtroende barnen har för dem. Barnen tvivlar aldrig på att pappa eller mamma kan lindra smärtan, avgöra alla tvister, laga en trasig leksak och svara på de ändlösa frågor som dyker upp i deras nyfikna sinnen. Somliga föräldrar tycker att det är svårt att leva upp till förväntningarna, och deras begränsningar gör dem ibland frustrerade. De känner sig sorgligt otillräckliga i många av sina roller.

11 Jehova är också en kärleksfull förälder. Men det finns ingenting som han – inom ramen för sina egna fullkomliga normer – inte kan bli för att ge sina jordiska barn bästa möjliga hjälp. Hans namn, Jehova, får oss därför att tänka på honom som den bäste Fader man kan ha. (Jakob 1:17) Mose och alla andra trogna israeliter lärde sig snart att Jehova lever upp till sitt namn. De såg med vördnad på när han orsakade sig själv att bli bland annat en oslagbar militärbefälhavare, herre över alla naturkrafter, en ojämförlig lagstiftare, domare, arkitekt och en försörjare som gav dem mat och vatten och såg till att deras kläder och skor inte slets ut.

12. Hur skilde sig faraos inställning till Jehova från Moses inställning?

 12 Gud har alltså gjort sitt egennamn känt, och han har uppenbarat spännande saker om personen bakom namnet och visat att det han säger om sig själv är sant. Det råder inget tvivel om att Gud vill att vi skall lära känna honom. Hur reagerar vi? Mose ville lära känna Gud. Denna innerliga önskan formade hans livskurs och fick honom att komma mycket nära sin himmelske Fader. (4 Moseboken 12:6–8; Hebréerna 11:27) Tyvärr var det få av Moses samtida som hade samma önskan. När Mose nämnde Jehova vid namn för farao, sade denne högmodige egyptiske monark: ”Vem är Jehova?” (2 Moseboken 5:2) Farao ville inte lära sig mer om Jehova. Han avfärdade i stället hånfullt Israels Gud som oviktig eller ovidkommande. Den inställningen är tyvärr mycket vanlig i vår tid. Den gör människor blinda för en av de viktigaste sanningarna, nämligen att Jehova är den suveräne Herren.

Den suveräne Herren Jehova

13, 14. a) Varför får Jehova många titlar i Bibeln? Nämn några av dem. (Se rutan ” Några av Jehovas titlar”.) b) Varför är Jehova den ende som har rätt att kallas den ”suveräne Herren”?

13 Jehova är så allsidig att han med all rätt får många olika titlar i Bibeln. De här titlarna konkurrerar inte med hans egennamn, utan lär oss mer om vad hans namn står för. Han kallas till exempel den ”suveräne Herren Jehova”. (2 Samuelsboken 7:22) Denna höga titel, som förekommer hundratals gånger i Bibeln, upplyser oss om vilken ställning Jehova har. Han ensam har rätt att vara hela universums härskare. Vi skall se varför det är så.

14 Jehova är unik som Skaparen. I Uppenbarelseboken 4:11 sägs det: ”Du är värdig, Jehova, ja vår Gud, att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat alla ting, och på grund av din vilja var de till och blev de skapade.” Dessa majestätiska ord kan inte tillämpas på någon  annan varelse. Allting i universum har Jehova att tacka för sin existens! Jehova är utan tvivel värdig att få den ära, makt och härlighet som tillkommer den suveräne Herren och Skaparen av allt.

15. Varför kallas Jehova ”evighetens Kung”?

15 En annan titel som används uteslutande om Jehova är ”evighetens Kung”. (1 Timoteus 1:17; Uppenbarelseboken 15:3) Vad betyder det? Jehova är evig, något som vi med våra begränsade sinnen kan ha svårt att förstå. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. I Psalm 90:2 heter det: ”Från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid är du Gud.” Jehova har således ingen början. Han har alltid existerat. Han kallas med rätta ”den Gamle av dagar”, eftersom han fanns till långt innan någon eller något annat i universum fanns. (Daniel 7:9, 13, 22) Vem kan då på goda grunder ifrågasätta hans rätt att vara den suveräne Herren?

16, 17. a) Varför kan vi inte se Jehova, och varför bör det inte förvåna oss? b) I vilken bemärkelse är Jehova mer verklig än något som vi kan se eller ta på?

16 Ändå finns det somliga som i likhet med farao ifrågasätter denna hans rätt. En del av problemet är att ofullkomliga människor har svårt att tro det som de inte kan se med egna ögon. Vi kan inte se den suveräne Herren. Han är en andevarelse och är osynlig för människoögon. (Johannes 4:24) Det skulle dessutom vara ödesdigert för en människa av kött och blod att ställa sig i Jehovas omedelbara närhet. Jehova själv sade till Mose: ”Du är inte i stånd att se mitt ansikte, eftersom ingen människa kan se mig och ändå leva.” (2 Moseboken 33:20; Johannes 1:18)

17 Detta bör inte förvåna oss. Mose såg bara en del av Jehovas härlighet, tydligen genom en ängel som representerade Gud. Med vilket resultat? Moses ansikte ”utsände strålar” en tid efteråt. Israeliterna var till och med rädda för att titta direkt på Moses ansikte. (2 Moseboken 33:21–23; 34:5–7, 29, 30) Ingen människa skulle således kunna se på  den suveräne Herren själv i all hans härlighet! Betyder det att han är mindre verklig än något som vi kan se och ta på? Nej. Det finns mycket som vi utan vidare accepterar existensen av, men som vi inte kan se – till exempel vind, radiovågor och tankar. Dessutom är Jehova oföränderlig, han påverkas inte av tidens gång, inte ens av många miljarder år. I den bemärkelsen är han mycket mer verklig än något som vi kan se eller ta på, eftersom det som finns i den fysiska världen åldras och förfaller. (Matteus 6:19) Bör vi då tänka på honom som bara en abstrakt, opersonlig kraft eller en obestämd yttersta orsak? Vi skall se närmare på det.

En Gud med personlighet

18. Vilken syn fick Hesekiel se, och vad representerar de ”levande skapelsernas” fyra ansikten?

18 Vi kan inte se Gud, men Bibeln innehåller många spännande avsnitt som ger oss en inblick i den himmelska världen. Ett exempel på det är första kapitlet i Hesekiels bok. Hesekiel fick se en syn av Jehovas himmelska organisation, som han såg som en stor himmelsk vagn. Särskilt imponerande är beskrivningen av de mäktiga andevarelserna runt omkring Jehova. (Hesekiel 1:4–10) Dessa ”levande skapelser” är nära förbundna med Jehova, och deras utseende ger oss viktiga upplysningar om den Gud de tjänar. Var och en har fyra ansikten – en tjurs, ett lejons, en örns och en människas. Dessa ansikten representerar tydligen fyra av Jehovas framträdande egenskaper. (Uppenbarelseboken 4:6–8, 10)

19. Vilken egenskap framställs i bild genom a) tjuransiktet? b) lejonansiktet? c) örnansiktet? d) människoansiktet?

19 I Bibeln representerar tjuren ofta kraft, vilket är mycket lämpligt, eftersom den är ett oerhört starkt djur. Lejonet representerar ofta rättvisa, eftersom sann rättvisa fordrar mod, en egenskap som är utmärkande för lejon. Örnen är känd för sin skarpa syn. Den kan se små  föremål på flera kilometers håll. Örnansiktet är därför en passande bild av Guds framsynta vishet. Hur är det då med människoansiktet? Människan, som skapades till Guds avbild, är unik när det gäller sin förmåga att återspegla Guds dominerande egenskap – kärlek. (1 Moseboken 1:26) Dessa sidor av Jehovas personlighet – kraft, rättvisa, vishet och kärlek – framhålls så ofta i Bibeln att de kan kallas Guds främsta egenskaper.

20. Behöver vi vara oroliga för att Jehova kanske har förändrats? Förklara.

20 Bör vi vara oroliga för att Gud kanske har förändrats under de tusentals år som har gått sedan han beskrevs i Bibeln? Nej, Guds personlighet ändras inte. Han säger: ”Jag är Jehova; jag har inte förändrats.” (Malaki 3:6) Jehova ändrar sig inte godtyckligt, utan visar sig vara en idealisk Fader när det gäller sitt sätt att reagera i varje situation. Han framhäver de sidor i sin personlighet som är mest aktuella i situationen. Av de fyra egenskaperna är kärleken den mest dominerande. Den kommer till uttryck i allt Gud gör. Han utövar sin kraft, rättvisa och vishet på ett kärleksfullt sätt. I Bibeln sägs det något alldeles speciellt om Gud och egenskapen kärlek: ”Gud är kärlek.” (1 Johannes  4:8) Lägg märke till att det inte sägs att Gud har kärlek eller att Gud är kärleksfull, utan att Gud är kärlek. Och eftersom han är det, är kärleken drivkraften i allt han gör.

”Se, detta är vår Gud”

21. Vad kommer vi att inse när vi lär känna Jehovas egenskaper bättre?

21 Har du någon gång sett ett litet barn peka ut sin far för sina kamrater och sedan med uppriktig glädje och stolthet säga: ”Det där är min pappa”? Guds tillbedjare har all orsak att känna på samma sätt när det gäller Jehova. Bibeln förutsäger en tid då trogna människor skall säga: ”Se, detta är vår Gud.” (Jesaja 25:8, 9) Ju bättre vi lär känna Jehovas egenskaper, desto mer kommer vi att inse att vi har den bäste Fader man kan tänka sig.

22, 23. Hur framställer Bibeln vår himmelske Fader, och hur vet vi att han vill att vi skall ha ett nära förhållande till honom?

22 Denne vår Fader är inte kylig, reserverad eller otillgänglig, även om det är vad somliga stränga religionsanhängare och filosofer har lärt. Vi skulle knappast känna oss dragna till en kylig Gud, och Bibeln framställer inte vår himmelske Fader som sådan. Tvärtom kallar den honom ”den lycklige Guden”. (1 Timoteus 1:11) Han hyser både starka känslor och ömma känslor. Han känner sig ”sårad i sitt hjärta”, när hans intelligenta skapelser inte följer de anvisningar han ger dem för att det skall gå dem väl. (1 Moseboken 6:6; Psalm 78:41) Men när vi handlar förståndigt och i enlighet med hans ord, gläder vi hans hjärta. (Ordspråken 27:11)

23 Vår Fader vill att vi skall ha ett nära förhållande till honom. Hans ord uppmanar oss att ”känna ... [oss] för efter honom och faktiskt finna honom, fastän han i själva verket inte är långt borta från någon enda av oss”. (Apostlagärningarna 17:27) Men hur är det möjligt för oss små människor att närma oss universums suveräne Herre?