Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 31

”Närma er Gud, så skall han närma sig er”

”Närma er Gud, så skall han närma sig er”

1–3. a) Vad kan vi lära oss om den mänskliga naturen genom att studera samspelet mellan föräldrar och deras barn? b) Vad sker helt naturligt när någon visar oss kärlek, och vilken viktig fråga kan vi ställa oss själva?

FÖRÄLDRAR älskar att se sitt nyfödda lilla barn le. De kryper alldeles inpå den lille, jollrar lite med honom och ler. De väntar ivrigt på en reaktion. Och snart visar sig smilgroparna – barnet drar på munnen och ler glatt. Det leendet är på sitt eget lilla vis ett uttryck för tillgivenhet – barnets begynnande kärlek som svar på föräldrarnas kärlek.

2 Barnets leende påminner oss om något viktigt när det gäller den mänskliga naturen. Vår naturliga reaktion på kärlek är kärlek. Det är så vi är skapade. (Psalm 22:9) I takt med att vi växer upp utvecklas vår förmåga att besvara kärlek. Du kommer kanske ihåg hur dina föräldrar, släktingar eller vänner visade att de älskade dig när du var liten. Du kände en varm känsla slå rot i ditt hjärta, en känsla som sedan växte och blommade ut i handling. Du besvarade deras kärlek genom att själv visa kärlek. Sker något liknande i vårt förhållande till Jehova Gud?

3 I Bibeln står det: ”Vad oss beträffar, så älskar vi, därför att han först har älskat oss.” (1 Johannes 4:19) I de tre första delarna av den här boken påmindes vi om att Jehova Gud har utövat sin kraft, rättvisa och vishet på ett kärleksfullt sätt som är till nytta för oss. Och i den fjärde delen såg vi att han på ett enastående sätt har visat kärlek till mänskligheten och då också till oss personligen. Men nu uppstår en fråga. På sätt och vis är det den viktigaste fråga du kan ställa dig själv: Hur kommer jag att reagera på Jehovas kärlek?

 Vad det innebär att älska Gud

4. Vilken felaktig uppfattning har många om vad det innebär att älska Gud?

4 Jehova, kärlekens upphov, vet att kärleken har en fantastisk förmåga att locka fram det bästa hos andra. Så trots att otrogna människor har fortsatt att göra uppror mot honom, har han alltid varit övertygad om att vissa människor skulle låta sig påverkas av hans kärlek. Och miljontals människor har verkligen gjort det. Men tyvärr har den här korrupta världens religioner skapat förvirring kring vad det innebär att älska Gud. Många människor säger att de älskar Gud, men de verkar tro att det räcker med att bara uttrycka den känslan i ord. Kärleken till Gud kanske först tar sig det uttrycket, precis som ett spädbarns kärlek till sina föräldrar först visar sig i form av ett leende.

5. Hur förklarar Bibeln vad kärlek till Gud innebär, och varför bör den definitionen tilltala oss?

5 Jehova förklarar vad det innebär att älska honom. I hans ord läser vi: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud.” Kärleken till Gud måste alltså uttryckas i handling. Det är sant att många inte tycker om tanken på att behöva lyda någon. Men samma vers tillägger vänligt: ”Och hans [Guds] bud är inte betungande.” (1 Johannes 5:3) Jehovas lagar och principer är utformade för att hjälpa oss, inte för att tynga ner oss. (Jesaja 48:17, 18) Guds ord är fullt av principer som hjälper oss att närma oss honom. Låt oss se på tre aspekter på vårt förhållande till Gud. Dessa aspekter gäller kommunikation, tillbedjan och att vi efterliknar honom.

Kommunicerande med Jehova

6–8. a) Hur kan vi lyssna till Jehova? b) Hur kan vi göra Guds ord levande när vi läser det?

6 Kapitel 1 inleddes med frågan: ”Kan du föreställa dig hur det skulle vara att samtala med Gud?” Vi fick se att  detta inte bara var en fantasi. Mose fick ju faktiskt samtala med Gud. Hur är det då med oss? Vi lever ju inte i en tid då Jehova sänder sina änglar för att samtala med människor, men han kommunicerar med oss på andra, fantastiska sätt. Hur kan vi lyssna till Jehova?

7 Eftersom ”hela Skriften är inspirerad av Gud”, lyssnar vi till honom genom att läsa hans ord, Bibeln. (2 Timoteus 3:16) Psalmisten uppmanade därför Jehovas tjänare att läsa i hans ord ”dag och natt”. (Psalm 1:1, 2) Detta kräver helt visst avsevärd ansträngning från vår sida, men det är väl värt besväret. Som vi såg i kapitel 18 är Bibeln som ett kärt brev, som vi har fått av vår himmelske Fader. Vi bör alltså inte betrakta bibelläsning som bara en slentrian. Vi måste göra Guds ord levande när vi läser det. Hur kan vi då göra det?

8 Gör dig en bild av det du läser i Bibeln. Försök att se de bibliska personerna som verkliga människor. Försök att förstå deras bakgrund, livssituation och motiv. Tänk sedan grundligt på det du läser och ställ dig sådana frågor som: Vad lär den här berättelsen mig om Jehova? Vilka av hans egenskaper kan jag urskilja? Vilka principer vill Jehova lära mig, och hur kan jag använda dem i mitt liv? Läs, meditera och tillämpa. När du gör det, kommer Guds ord att bli levande för dig. (Psalm 77:12; Jakob 1:23–25)

9. Vem är ”den trogne och omdömesgille slaven”, och varför är det viktigt att vi lyssnar uppmärksamt till den ”slaven”?

9 Jehova talar också till oss genom ”den trogne och omdömesgille slaven”. Som Jesus förutsade har en liten grupp smorda kristna män fått i uppdrag att föra fram andlig ”mat i rätt tid” under dessa svåra sista dagar. (Matteus 24:45–47) När vi läser litteratur som är utarbetad för att hjälpa oss att få exakt kunskap i Bibeln och när vi är med vid kristna möten och sammankomster, får vi andlig mat genom den slaven. Eftersom den är Kristi slav, gör vi  väl i att lägga Jesu ord på hjärtat: ”Ge ... akt på hur ni lyssnar.” (Lukas 8:18) Vi lyssnar uppmärksamt, eftersom vi erkänner den trogne slaven som ett av de medel varigenom Jehova kommunicerar med oss.

10–12. a) Varför är bönen en underbar gåva från Jehova? b) Hur kan vi be på ett sätt som Jehova tycker om, och varför kan vi vara övertygade om att han uppskattar våra böner?

10 Men hur är det då med möjligheten att kommunicera med Gud? Kan vi tala till Jehova? Det är förvisso en vördnadsbjudande tanke. Hur stor är chansen att du skulle få avtala ett möte med den mäktigaste personen här i landet för att få samtala om något personligt problem? I vissa länder skulle det kunna vara farligt att ens försöka! På Esters och Mordokajs tid kunde en person bli avrättad om han trädde fram inför den persiske kungen utan att först ha fått en inbjudan. (Ester 4:10, 11) Tänk dig då att du skall träda fram inför universums suveräne Herre. Även de mäktigaste människor ”är som gräshoppor” i jämförelse med honom. (Jesaja 40:22) Skall vi känna oss rädda för att närma oss honom? Inte alls!

11 Jehova har ordnat med att vi kan vända oss till honom på ett enkelt och öppet sätt – genom bönen. Även ett litet barn kan be till Jehova i tro och i Jesu namn. (Johannes 14:6; Hebréerna 11:6) Men i bönen kan vi också framföra våra innersta tankar och känslor – även de mest smärtsamma, som vi kanske har svårt att uttrycka i ord. (Romarna 8:26) Det tjänar ingenting till att försöka imponera på Jehova med välformulerade, långa böner. (Matteus 6:7, 8) Å andra sidan har inte Jehova satt någon gräns för hur länge eller hur ofta vi kan tala till honom. Hans ord uppmanar oss faktiskt att ”be oupphörligt”. (1 Thessalonikerna 5:17)

12 Kom ihåg att Jehova ensam kallas den ”som hör bön”, och han lyssnar med äkta empati. (Psalm 65:2) Finner han  sig bara i att hans trogna tjänare ber till honom? Nej, han tycker faktiskt om att de gör det. I hans ord jämförs sådana böner med rökelse, som när den bränns sänder upp en väldoftande och rogivande lukt. (Psalm 141:2; Uppenbarelseboken 5:8; 8:4) Är det inte uppmuntrande att våra uppriktiga böner på liknande sätt stiger upp till den suveräne Herren och behagar honom? Så om du vill närma dig Jehova, be då ödmjukt till honom ofta, ja varje dag. Utgjut ditt hjärta för honom; tveka inte att berätta allt. (Psalm 62:8) Berätta om dina bekymmer och glädjeämnen för din himmelske Fader och tacka och lovprisa honom. Då kommer bandet mellan dig och honom att bli ännu starkare.

Tillbedjan av Jehova

13, 14. Vad innebär det att tillbe Jehova, och varför är det passande att vi gör det?

13 När vi kommunicerar med Jehova Gud, lyssnar och talar vi inte bara som vi skulle göra med en vän eller släkting. Nej, då tillber vi faktiskt Jehova och visar honom den ära som tillkommer honom. Hela vårt liv styrs av den sanna tillbedjan. Det är genom den vi visar Jehova helhjärtad kärlek och hängivenhet, och det är den som förenar alla Jehovas trogna tjänare, i himlen och på jorden. I en syn fick aposteln Johannes höra en ängel säga: ”Tillbe honom som har gjort himlen och jorden och hav och vattenkällor.” (Uppenbarelseboken 14:7)

14 Varför skall vi tillbe Jehova? Tänk på de egenskaper vi har behandlat i den här boken – helighet, kraft eller makt, självbehärskning, rättvisa, mod, barmhärtighet, vishet, ödmjukhet, kärlek, medkänsla, lojalitet och godhet. Vi har sett att Jehova representerar det yppersta av, den högsta möjliga normen för, varje värdefull egenskap. När vi försöker fatta summan av hans egenskaper, inser vi att han är något mycket mer än en stor, beundransvärd personlighet.  Hans härlighet är överväldigande, han är ofattbart mycket högre än vi. (Jesaja 55:9) Jehova är utan tvivel den rättmätige Suveränen, och han förtjänar verkligen vår tillbedjan. Hur skall vi då tillbe Jehova?

15. Hur kan vi tillbe Jehova ”med ande och sanning”, och vad ger kristna möten oss för möjlighet?

15 Jesus sade: ”Gud är en Ande, och de som tillber honom måste tillbe med ande och sanning.” (Johannes 4:24) För att tillbe Gud ”med ande” måste vi ha hans ande och vägledas av den. Vår tillbedjan måste också vara i harmoni med sanningen, den exakta kunskapen i Guds ord. Vi har en fin möjlighet att tillbe Jehova ”med ande och sanning” närhelst vi samlas med medtroende. (Hebréerna 10:24, 25) När vi sjunger lovsånger till Jehova, när vi tillsammans ber till honom  och när vi lyssnar till och deltar i resonemang om hans ord, ger vi uttryck åt vår kärlek till honom i ren tillbedjan.

Kristna möten är trevliga tillfällen, då vi kan tillbe Jehova

16. Vilken är en av de viktigaste befallningar som de sanna kristna har fått, och varför vill vi lyda den?

16 Vi tillber också Jehova när vi talar med andra om honom och offentligt lovprisar honom. (Hebréerna 13:15) En av de viktigaste befallningar som de sanna kristna har fått är att predika de goda nyheterna om Jehovas kungarike. (Matteus 24:14) Vi lyder villigt den befallningen, eftersom vi älskar Jehova. När vi tänker på hur ”denna tingens ordnings gud”, Satan, Djävulen, ”har förblindat de icke troendes sinne” och spridit ut ondskefulla lögner om Jehova, längtar vi då inte efter att få tjäna som vittnen för vår Gud och tillbakavisa sådant förtal? (2 Korinthierna 4:4; Jesaja 43:10–12) Och när vi tänker på Jehovas fantastiska egenskaper, känner vi då inte en stark önskan att tala med andra om honom? Det finns faktiskt inget större privilegium än att få hjälpa andra att lära känna och älska vår himmelske Fader, precis som vi själva gör.

17. Vad omfattar vår tillbedjan av Jehova, och varför måste vi tillbe på ett ostraffligt sätt?

17 Vår tillbedjan av Jehova omfattar ännu mer. Den berör varje sida av vårt liv. (Kolosserna 3:23) Om vi verkligen erkänner Jehova som vår suveräne Herre, kommer vi att försöka göra hans vilja i allt – i vårt familjeliv, i vårt förvärvsarbete, i vårt umgänge med andra och när vi är för oss själva. Vi kommer att försöka tjäna Jehova ”med odelat hjärta” och vara ostraffliga. (1 Krönikeboken 28:9) I en sådan tillbedjan kan man inte ha ett delat hjärta eller leva ett dubbelliv – att ge sken av att tjäna Jehova medan man begår allvarliga synder i hemlighet. Ostrafflighet gör sådant hyckleri omöjligt; kärleken gör det motbjudande. Fruktan för Gud kommer också att vara till hjälp. Bibeln förbinder sådan vördnad med vårt fortsatta ”förtroliga umgänge” med Jehova. (Psalm 25:14)

 Efterlikna Jehova

18, 19. Varför är det realistiskt att tro att ofullkomliga människor kan efterlikna Jehova Gud?

18 Varje del av den här boken har avslutats med ett kapitel om hur vi kan bli ”Guds efterliknare, som älskade barn”. (Efesierna 5:1) Det är viktigt att komma ihåg att vi trots vår ofullkomlighet kan efterlikna Jehova i fråga om hans fullkomliga sätt att använda kraft, att utöva rättvisa, att handla vist och att visa kärlek. Hur vet vi att det verkligen är möjligt att efterlikna den Allsmäktige? Innebörden i Jehovas namn lär oss att han kan orsaka sig själv att bli vadhelst han väljer att bli för att genomföra sin vilja. Den förmågan fyller oss verkligen med vördnad, men är det omöjligt för oss att efterlikna Jehova i detta? Nej.

19 Vi är skapade till Guds avbild. (1 Moseboken 1:26) Människan är därför helt unik bland alla varelser på jorden. Vi drivs inte enbart av instinkt och formas inte heller enbart av arv och miljö. Jehova har gett oss en dyrbar gåva – den fria viljan. Trots våra begränsningar och ofullkomligheter kan vi välja vad vi vill bli. Vill du vara en kärleksfull, vis och rättvis person som använder sin kraft eller makt på rätt sätt? Jehovas ande kan hjälpa dig att bli precis det! Tänk på allt gott du då kan uträtta.

20. Vad uträttar vi när vi efterliknar Jehova?

20 Du kommer att behaga din himmelske Fader och glädja hans hjärta. (Ordspråken 27:11) Du kan till och med ”fullständigt behaga” Jehova, för han vet vilka begränsningar du har. (Kolosserna 1:9, 10) Och när du fortsätter att efterlikna Jehovas fina egenskaper, välsignas du med ett stort privilegium. Du blir en ljusbärare i denna mörka värld som är fjärmad från Gud. (Matteus 5:1, 2, 14) Du får hjälpa till med att bekantgöra Jehovas enastående personlighet över hela jorden. Vilken ära!

 ”Närma er Gud, så skall han närma sig er”

Må du alltid närma dig Jehova

21, 22. Vilken resa utan slut väntar alla som älskar Jehova?

21 Att följa denna enkla uppmaning i Jakob 4:8 är mer än ett mål. Det är en resa, som fortsätter så länge vi är trogna. Vi kommer hela tiden att fortsätta att närma oss Jehova, för det kommer alltid att finnas mer att lära om honom. Vi skall inte tro att den här boken har lärt oss allt som finns att veta om Jehova. Vi har bara börjat undersöka allt det Bibeln säger om Gud! Och inte ens Bibeln upplyser oss om allt som finns att veta om Jehova. Aposteln Johannes antog att om allt det Jesus gjorde under sin jordiska tjänst hade skrivits ner, skulle ”inte ens hela världen ... [kunna] rymma de skriftrullar som blev skrivna”. (Johannes 21:25) Om något sådant kunde sägas om Sonen, hur mycket mer måste det då inte gälla Fadern?

22 Inte ens om vi får leva för evigt kommer vi att kunna  lära oss allt om Jehova. (Predikaren 3:11) Så tänk vilken framtid som väntar oss. När vi har levt i hundratals, tusentals, miljoner, ja, miljarder år, vet vi naturligtvis mycket mer om Jehova Gud än vad vi gör nu. Men samtidigt inser vi att det finns otaliga underbara ting kvar att lära känna. Vi kommer att vara ivriga att få lära oss mer, för vi kommer alltid att ha skäl att känna det som psalmisten, som sjöng: ”Det [är] gott för mig att jag närmar mig Gud.” (Psalm 73:28) Det eviga livet kommer att bli rikare och mer varierat än vi kan föreställa oss, och att komma allt närmare Jehova kommer att vara det som skänker störst tillfredsställelse.

23. Vad uppmanas du att göra?

23 Må du besvara Jehovas kärlek nu, genom att älska honom av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt sinne och av hela din styrka. (Markus 12:29, 30) Må din kärlek vara lojal och orubblig. Må de beslut du fattar varje dag, från det minsta till det största, spegla samma vägledande principer – att du alltid kommer att välja den väg som leder till att förhållandet mellan dig och din himmelske Fader stärks. Och framför allt, må du närma dig Jehova, och må han närma sig dig – i all evighet!