Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Närma dig Jehova

 DEL 2

”Jehova älskar rättvisa”

”Jehova älskar rättvisa”

Det finns gott om orättvisor i våra dagars värld, och många ger Gud skulden för detta. Men Bibeln lär en hjärtevärmande sanning: ”Jehova älskar rättvisa.” (Psalm 37:28) I den här delen skall vi se bevis på detta och hur det ger mänskligheten hopp.

I DEN HÄR SEKTIONEN

KAPITEL 11

”Alla hans vägar är rättvisans vägar”

På vilket sätt tilltalas vi av Guds rättvisa?

KAPITEL 12

”Finns det orättvisa hos Gud?”

Om Jehova hatar orättvisa, varför är då världen full av den?

KAPITEL 13

”Jehovas lag är fullkomlig”

Hur kan en lag främja kärlek?

KAPITEL 14

Jehova sörjer för ”en lösen i utbyte mot många”

En enkel men grundläggande sanning som kan dra dig närmare Gud.

KAPITEL 15

Jesus inför ”rättvisa på jorden”

Hur har Jesus verkat för rättvisa? Hur gör han det nu? Och hur kommer han att införa global rättvisa i framtiden?

KAPITEL 16

”Gör det som är rätt” när du vandrar med Gud

Varför varnade Jesus: ”Sluta upp med att döma för att ni inte skall bli dömda”?