Kära läsare!

Känner du dig nära Gud? Många tror att det är omöjligt. Somliga menar att han är för långt borta, och andra känner sig inte alls värdiga en sådan vänskap. Men Bibeln uppmanar oss kärleksfullt: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakob 4:8) Gud försäkrar till och med sina tillbedjare: ”Jag, Jehova, din Gud, griper tag i din högra hand, jag är den som säger till dig: ’Var inte rädd. Jag skall hjälpa dig.’” (Jesaja 41:13)

Hur kan vi få ett sådant nära förhållande till Gud? All vänskap bygger på att man känner personen i fråga, beundrar hans speciella egenskaper och sätter värde på dem. Guds egenskaper och handlingssätt uppenbaras i Bibeln, och därför är det mycket viktigt att vi studerar den. När vi begrundar hur Jehova använder sina egenskaper, när vi ser hur Jesus Kristus på ett fullkomligt sätt återspeglade dessa egenskaper och när vi förstår hur också vi kan odla de egenskaperna, dras vi närmare Gud. Vi inser då att ingen är bättre lämpad än Jehova att vara universums Suverän. Dessutom är han den Fader vi alla behöver. Denne kraftfulle, rättvise, vise och kärleksfulle Fader överger aldrig sina trogna barn.

Vi hoppas att den här boken skall bidra till att du kommer ännu närmare Jehova Gud och kan knyta ett vänskapsband med honom som aldrig kommer att brista, så att du kan få leva och lovprisa honom för evigt.

Utgivarna