1, 2. Vilka förluster drabbar mänskligheten i dag, och hur påverkas vi av dem?

ETT litet barn som slår sönder eller slarvar bort sin favoritleksak gråter snart hjärtskärande. Men har du sett hur barnets ansikte skiner upp när någon av föräldrarna hittar eller lagar leksaken? En smal sak för den vuxne kanske, men barnet skrattar med hela ansiktet och är alldeles förundrat. Vad som verkade vara för alltid förlorat har blivit återställt!

2 Jehova, vår himmelske Fader, har kraft eller makt att återställa vad hans jordiska barn kanske betraktar som hopplöst förlorat. Det handlar naturligtvis om något mer än leksaker. I dessa ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med” drabbas vi av långt allvarligare förluster. (2 Timoteus 3:1–5) Mycket av det som vi människor håller kärt – vårt hem, våra ägodelar, vårt arbete och vår hälsa – kan vi plötsligt förlora. Vi kanske känner oss förtvivlade när vi tänker på miljöförstöringen och alla djur- och växtarter som utrotas. Men det finns inget som drabbar oss så hårt som när någon vi älskar dör. Känslan av förlust och maktlöshet kan då bli så svår att vi knappt orkar med den. (2 Samuelsboken 18:33)

3. Vilken tröstande framtid beskrivs i Apostlagärningarna 3:21, och hur kommer Jehova att se till att den blir en verklighet?

3 Därför är det verkligen tröstande att få veta att Jehova har kraft eller makt att återställa! Som vi skall se finns det oerhört mycket som han kan och kommer att återställa åt oss människor. Bibeln visar faktiskt att Jehova avser att återställa ”allt”. (Apostlagärningarna 3:21) För att åstadkomma det kommer han att använda det messianska kungariket under ledning av sin Son, Jesus Kristus. Fakta  visar att detta kungarike började fungera i himlen 1914. * (Matteus 24:3–14) Vad är det då som skall återställas? Vi skall betrakta några exempel på Jehovas enastående kraft att återställa. En återställelse kan vi se och uppleva redan nu. Andra kommer att ske i en större omfattning längre fram.

Återställelsen av ren tillbedjan

4, 5. Vad hände med Guds folk år 607 f.v.t., och vilket hopp gav Jehova dem?

4 Något som Jehova redan har återställt är ren tillbedjan. För att förstå vad det innebär skall vi helt kort se på Judas rikes historia. Det kommer att ge oss en spännande inblick i hur Jehova har använt sin kraft till att återställa. (Romarna 15:4)

5 Föreställ dig hur trogna judar kände det år 607 f.v.t., när Jerusalem förstördes. Deras älskade stad jämnades med marken, och murarna revs ner. Ännu värre var att det praktfulla tempel som Salomo hade byggt, det enda centrum för ren tillbedjan av Jehova som fanns på jorden, lades i ruiner. (Psalm 79:1) De som överlevde fördes till Babylon som fångar och lämnade bakom sig ett öde land, där vilda djur nu strövade fritt. (Jeremia 9:11) Ur mänskligt perspektiv såg det hopplöst ut. (Psalm 137:1) Men Jehova, som för länge sedan hade förutsagt denna ödeläggelse, gav judarna hopp om att landet en dag skulle återställas.

6–8. a) Vilket tema återkommer i de bibelböcker som de hebreiska profeterna skrev, och hur fick dessa profetior en första uppfyllelse? b) Hur har Guds nutida folk upplevt en uppfyllelse av många av profetiorna om återställelse?

6 Återställelse var faktiskt ett återkommande tema i de  bibelböcker som de hebreiska profeterna skrev. * Genom dem lovade Jehova att landet skulle byggas upp och befolkas, att marken skulle bli bördig och att folket skulle skyddas mot vilda djurs och fienders angrepp. Han beskrev deras återställda land som ett verkligt paradis! (Jesaja 65:25; Hesekiel 34:25; 36:35) Framför allt skulle den rena tillbedjan återupprättas och templet byggas upp igen. (Mika 4:1–5) Dessa profetior gav judarna hopp och hjälpte dem att uthärda sin 70-åriga fångenskap i Babylon.

7 Till slut kom återställelsen. Judarna befriades från fångenskapen i Babylon och återvände till Jerusalem för att bygga upp Jehovas tempel. (Esra 1:1, 2) Så länge de höll fast vid den rena tillbedjan välsignade Jehova dem och deras land. Han skyddade dem mot fiender och mot de vilda djur som hade brett ut sig i landet under de år det legat öde. Folket måste verkligen ha glatt sig över Jehovas kraft att kunna återställa! Men detta var bara en första, begränsad uppfyllelse av många av profetiorna om återställelse. En större uppfyllelse skulle komma ”i dagarnas slutskede” – i vår egen tid – då den utlovade ättlingen till kung David skulle bestiga tronen. (Jesaja 2:2–4; 9:6, 7)

8 Kort efter det att Jesus blev kung i det himmelska kungariket 1914 uppmärksammade han de andliga behov som Guds trogna tjänare på jorden hade. Precis som den persiske erövraren Cyrus befriade en kvarleva av judar ur Babylon år 537 f.v.t., befriade Jesus en kvarleva av andliga judar – sina egna efterföljare – från inflytandet av det nutida Babylon, världsväldet av falsk religion. (Romarna 2:29; Uppenbarelseboken 18:1–5) Från 1919 och framåt har den rena tillbedjan återställts och intar nu den rätta platsen i de sanna kristnas liv. (Malaki 3:1–5) Ända sedan dess har Jehovas folk tillbett honom i hans renade andliga  tempel – Guds anordning för ren tillbedjan. Varför är detta viktigt för oss som lever nu?

Varför andlig återställelse är så viktig

9. Vad gjorde kristenhetens kyrkor med tillbedjan av Gud när apostlarna hade dött, men vad har Jehova gjort i våra dagar?

9 Låt oss se saken ur ett historiskt perspektiv. Kristna under det första århundradet fick många andliga välsignelser. Men Jesus och apostlarna förutsade att sann tillbedjan skulle förvanskas och försvinna. (Matteus 13:24–30; Apostlagärningarna 20:29, 30) Efter apostlarnas död uppstod kristenheten, vars präster införde hedniska läror och seder. Genom att de framställde Gud som en del av en obegriplig treenighet och lärde människor att bikta sig inför präster och att be till Maria och olika ”helgon” i stället för till Jehova, gjorde de det näst intill omöjligt att närma sig Jehova. Vad har då Jehova gjort efter många hundra år av sådant fördärv? Mitt i dagens värld – en värld som är uppfylld av religiösa lögner och onda handlingar – har han ingripit och återställt ren tillbedjan! Vi kan utan att överdriva säga att denna återställelse är något av det viktigaste som har hänt i vår tid.

10, 11. a) Vad omfattar det andliga paradiset, och hur påverkar det dig? b) Vilket slags människor har Jehova församlat i det andliga paradiset, och vad kommer de att få bevittna?

10 Sanna kristna i dag lever därför i ett andligt paradis. Vad omfattar det här paradiset? För det första omfattar det den rena tillbedjan av den sanne Guden, Jehova. Han har välsignat oss med en form av tillbedjan som är ofördärvad och fri från lögner. Dessutom ger han oss andlig mat. Detta gör att vi kan lära känna vår himmelske Fader, behaga honom och närma oss honom. (Johannes 4:24) För det andra omfattar det andliga paradiset människor. Som Jesaja förutsade har Jehova ”i dagarnas slutskede” lärt sina tillbedjare att vandra på fridens väg och att inte ta del i krig.  Trots att vi är ofullkomliga hjälper han oss att ta på oss ”den nya personligheten”. Han välsignar våra ansträngningar genom att låta sin heliga ande frambringa goda egenskaper hos oss. (Efesierna 4:22–24; Galaterna 5:22, 23) När du samverkar med Guds ande, är du en del av det andliga paradiset.

11 I detta andliga paradis har Jehova församlat det slag av människor som han älskar – sådana människor som älskar honom, som älskar frid och som är ”medvetna om sitt andliga behov”. (Matteus 5:3) Det är sådana människor som kommer att få bevittna en ännu mer storslagen återställelse, när mänskligheten blir återställd till fullkomlighet och jorden blir återställd till ett paradis.

”Se! Jag gör allting nytt”

12, 13. a) Varför måste profetiorna om återställelse få ytterligare en uppfyllelse? b) Vad är Jehovas avsikt med jorden, och varför ger det oss hopp för framtiden?

12 Många av profetiorna om återställelse syftar på något mer än en andlig återställelse. Jesaja, till exempel, skrev om en tid då sjuka, ofärdiga, blinda och döva skulle bli friska och då till och med döden skulle försvinna för alltid. (Jesaja 25:8; 35:1–7) Sådana profetior fick inte en bokstavlig uppfyllelse i det forntida Israel. Och även om vi i vår tid har bevittnat en andlig uppfyllelse av dessa profetior, vet vi att det kommer att bli en bokstavlig, större uppfyllelse i framtiden. Hur vet vi det?

13 I Edens trädgård klargjorde Jehova vad han hade för avsikt med jorden. Den skulle befolkas av en glad, frisk och sammansvetsad familj av människor. Mannen och kvinnan skulle ta hand om jorden och råda över alla skapelser på den. De skulle göra hela jorden till ett paradis. (1 Moseboken 1:28) Det kan man knappast säga att jorden är i dag! Vi kan dock vara övertygade om att ingenting kan förhindra att Jehovas vilja blir genomförd. (Jesaja 55:10, 11) Jesus, den som Jehova har förordnat till kung,  kommer att se till att detta världsomfattande paradis blir en verklighet! (Lukas 23:43)

14, 15. a) Hur kommer Jehova att göra ”allting nytt”? b) Hur kommer livet att vara i paradiset, och vad tilltalar dig mest?

14 Föreställ dig att hela jorden har förvandlats till ett paradis! Jehova säger om den tiden: ”Se! Jag gör allting nytt.” (Uppenbarelseboken 21:5) Vad kommer det att innebära? När Jehova har använt sin kraft till att förinta den här onda världsordningen, kommer det att bli ”nya himlar och en ny jord”. Det innebär att en ny regering kommer att styra från himlen över ett nytt jordiskt samhälle som består av människor som älskar Jehova och gör hans vilja. (2 Petrus 3:13) Satan och hans demoner kommer då inte längre att kunna verka. (Uppenbarelseboken 20:3) För första gången på tusentals år kommer mänskligheten att vara fri från detta fördärvliga, förhatliga och skadliga inflytande. Vilken befrielse!

15 Äntligen kommer vi att kunna ta hand om denna vackra planet på det sätt som var meningen från början. Jorden har en naturlig läkningsförmåga. Förorenade sjöar och vattendrag kan rena sig själva om föroreningskällan tas bort; krigshärjade landskap kan återställa sig själva om krigen upphör. Så härligt att få arbeta på jordens villkor, att få hjälpa till att förvandla jorden till en världsomfattande Edens trädgård med ett rikt djur- och växtliv! I stället för att godtyckligt utrota djur- och växtarter kommer människan att ha frid med hela skapelsen. Inte ens barn skall behöva frukta vilda djur. (Jesaja 9:6, 7; 11:1–9)

16. Vilken återställelse i paradiset kommer att påverka alla som är trogna?

16 Vi kommer också att uppleva en återställelse på det personliga planet. De som överlever Harmageddon kommer att få se hur människor över hela jorden blir mirakulöst botade. Jesus kommer med hjälp av Guds kraft att bota blinda, döva och andra handikappade, precis som han gjorde när han var här på jorden. (Matteus 15:30)  De gamla skall återfå ungdomens styrka, hälsa och energi. (Job 33:25) Rynkor försvinner, krokiga ryggar sträcker på sig, och muskler spänns med förnyade krafter. Alla trogna människor kommer att märka hur synden och ofullkomligheten blir allt mindre märkbar. Vad vi skall tacka Jehova Gud för hans fantastiska kraft att kunna återställa! Vi skall nu uppmärksamma en särskilt glädjande sida av den här spännande återställelsen.

En återställelse av livet

17, 18. a) Varför tillrättavisade Jesus sadducéerna? b) Vilka händelser ledde fram till att Elia bad Jehova uppväcka ett barn?

17 Under det första århundradet v.t. fanns det en grupp religiösa ledare som kallades sadducéer och som inte trodde på uppståndelsen. Jesus tillrättavisade dem med orden: ”Ni misstar er, eftersom ni inte känner vare sig Skrifterna eller Guds kraft.” (Matteus 22:29) Ja, Skrifterna, eller Bibeln, visar att Jehova har kraft att återställa liv. Hur då?

18 Tänk på vad profeten Elia fick vara med om. En änka höll den livlösa kroppen av sitt enda barn i sina armar. Pojken var död. Elia, som hade varit änkans gäst en tid, måste ha tagit det hårt. Tidigare hade han räddat det här barnet från svältdöden, och han kunde mycket väl ha hunnit fästa sig vid den lille pojken. Modern var förkrossad. Den här pojken var den enda person som påminde henne om hennes döde make. Kanske hade hon hoppats att sonen skulle ta hand om henne när hon blev gammal. I sin förvirring fruktade nu änkan att detta var ett straff för tidigare synder. Elia klarade inte av att se hur tragedin förvärrades ytterligare. Han tog försiktigt pojken ur moderns famn, bar upp honom till sitt rum och bad Jehova Gud att återställa hans själ, eller liv. (1 Kungaboken 17:8–21)

19, 20. a) Hur visade Abraham att han trodde att Jehova hade kraft att uppväcka döda, och hur kunde han ha en så stark tro på det? b) Hur belönade Jehova Elias tro?

19 Elia var inte den förste som trodde på uppståndelsen.  Abraham, som levde flera hundra år tidigare, trodde på goda grunder att Jehova ägde sådan kraft. När Abraham var 100 år och Sara 90 gav Jehova dem deras fortplantningsförmåga tillbaka, så att Sara kunde bli gravid. (1 Moseboken 17:17; 21:2, 3) När pojken hade blivit vuxen, befallde Jehova Abraham att offra honom. Abraham visade tro och räknade med att Jehova kunde uppväcka hans älskade son Isak. (Hebréerna 11:17–19) Kanske var det denna starka tro som gjorde att Abraham, innan han gick upp på berget för att offra sin son, lovade sina tjänare att han och Isak skulle återvända tillsammans. (1 Moseboken 22:5)

”Se, din son lever”

20 Den här gången behövdes det ingen uppståndelse, eftersom Jehova skonade Isaks liv. I profeten Elias fall däremot var änkans son redan död – men inte särskilt länge. Jehova belönade Elias tro genom att uppväcka pojken! Elia bar ner honom och räckte över honom till hans mor med dessa oförglömliga ord: ”Se, din son lever.” (1 Kungaboken 17:22–24)

21, 22. a) Varför uppväcktes människor på Bibelns tid? b) Hur omfattande kommer uppståndelsen i paradiset att bli, och vem kommer att uppväcka de döda?

21 Det här är det första stället i Bibeln som skildrar hur Jehova använder sin kraft till att ge en människa livet tillbaka. Längre fram gav Jehova även Elisa, Jesus, Paulus och Petrus kraft att uppväcka döda. De som uppväcktes dog naturligtvis igen efter en tid, men dessa skildringar ger oss ändå en underbar glimt av hur det kommer att bli en dag.

22 I paradiset kommer Jesus att fullgöra sin uppgift som ”uppståndelsen och livet”. (Johannes 11:25) Han kommer att uppväcka miljontals människor och ge dem möjlighet att leva för evigt i paradiset på jorden. (Johannes 5:28, 29) Föreställ dig hur nära vänner och släktingar, som länge varit åtskilda av döden, omfamnar varandra, alldeles utom  sig av glädje! Hela mänskligheten kommer att lovprisa Jehova för hans kraft att kunna återställa.

23. Vilken var den största av Jehovas alla maktdemonstrationer, och hur är den händelsen en garanti för vårt framtidshopp?

23 Jehova har gett en säker garanti för att detta verkligen kommer att inträffa. I den största maktdemonstrationen någonsin uppväckte han sin Son, Jesus, som en mäktig andevarelse och gjorde honom till den högste i universum näst efter sig själv. Den uppståndne Jesus visade sig för hundratals människor. (1 Korinthierna 15:5, 6) Det är bevis som borde tysta även skeptiker. Jehova har kraft eller makt att återställa liv.

24. Varför kan vi vara övertygade om att Jehova kommer att uppväcka de döda, och vilket hopp bör vi alla vårda?

24 Det är inte bara så att Jehova kan uppväcka de döda, han vill också göra det. Den trogne mannen Job blev inspirerad att säga att Jehova faktiskt längtar efter att få uppväcka de döda. (Job 14:15) Dras du inte till vår Gud, som längtar efter att få använda sin kraft på ett så kärleksfullt sätt? Men kom ihåg att uppståndelsen bara är en sida av den stora återställelse som Jehova kommer att genomföra i framtiden. I takt med att du närmar dig Jehova bör du alltid vårda det dyrbara hoppet att du kan få vara med och se när Jehova ”gör allting nytt”. (Uppenbarelseboken 21:5)

^ § 3 ”Tiderna för återställelsen av allt” började när det messianska kungariket grundades. Detta skedde då en ättling till den trogne kung David besteg tronen. Jehova hade lovat David att en ättling till honom skulle härska i all evighet. (Psalm 89:35–37) Men efter år 607 f.v.t., då Jerusalem förstördes av babylonierna, satt det inte längre någon ättling till David på Guds tron. Jesus, född på jorden som en ättling till David, blev den utlovade kungen när han besteg tronen i himlen.

^ § 6 Mose, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Mika och Sefanja är exempel på profeter som utvecklade det här temat.