I den här delen skall vi gå igenom några bibliska skildringar som belyser Jehovas kraft eller makt att skapa, förinta, beskydda och återställa. När vi förstår hur Jehova Gud, som är ”väldig i kraft”, använder sin ”dynamiska energi”, kommer vi att fyllas med vördnad. (Jesaja 40:26)