Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 DEL 1

”Väldig i kraft”

”Väldig i kraft”

I den här delen skall vi gå igenom några bibliska skildringar som belyser Jehovas kraft eller makt att skapa, förinta, beskydda och återställa. När vi förstår hur Jehova Gud, som är ”väldig i kraft”, använder sin ”dynamiska energi”, kommer vi att fyllas med vördnad. (Jesaja 40:26)

I DEN HÄR SEKTIONEN

KAPITEL 4

”Jehova är ... väldig i kraft”

Bör Guds kraft få oss att frukta honom? Rätt svar är både ja och nej.

KAPITEL 5

Kraft att skapa - Han ”som har gjort himmel och jord”

Vi kan finna viktiga lärdomar om Gud i allt det han skapat, till exempel solen och den lilla kolibrin.

KAPITEL 6

Kraft att förinta – ”Jehova är en stridsman”

Hur kan fridens Gud föra krig?

KAPITEL 7

Kraft att beskydda – ”Gud är för oss en tillflykt”

Gud skyddar sina tjänare på två sätt, ett av dem är mycket viktigare än det andra.

KAPITEL 8

Kraft att återställa – Jehova ”gör allting nytt”

Jehova har redan återställt ren tillbedjan. Vad kommer han att återställa i framtiden?

KAPITEL 9

”Kristus, Guds kraft”

Vad lär vi oss om Jehova av Jesus underverk och undervisning?

KAPITEL 10

Bli ”Guds efterliknare” i att använda kraft

Du kanske har större inflytande än du tror - hur kan du använda det på bästa sätt?