Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 24

Ingenting kan ”skilja oss från Guds kärlek”

Ingenting kan ”skilja oss från Guds kärlek”

1. Vilken negativ känsla drabbar många människor, även vissa sanna kristna?

ÄLSKAR Jehova Gud dig personligen? Många håller med om att Gud älskar mänskligheten i det stora hela, precis som det sägs i Johannes 3:16. Men samtidigt känner de: ”Gud kan aldrig älska en sådan som mig.” Även sanna kristna kan ibland tvivla på det. En nedstämd man sade: ”Jag har väldigt svårt att tro att Gud bryr sig om mig över huvud taget.” Tvivlar du också ibland på att Gud bryr sig om dig?

2, 3. Vem vill få oss att tro att Jehova varken älskar oss eller sätter värde på oss, och hur kan vi bli kvitt en sådan föreställning?

2 Satan försöker få oss att tro att Jehova Gud varken älskar oss eller sätter värde på oss. Det är sant att Satan ofta förleder människor genom att utnyttja deras fåfänga och stolthet. (2 Korinthierna 11:3) Men han tycker också om att beröva människor deras självaktning. (Johannes 7:47–49; 8:13, 44) Och så är det i synnerhet nu, i de kritiska ”sista dagarna”. I dag växer många upp i familjer där det inte finns någon ”naturlig tillgivenhet”. Andra konfronteras ständigt med våldsamma, själviska och envisa personer. (2 Timoteus 3:1–5) År av misshandel, rasism eller hat har kanske övertygat dem om att de är värdelösa och ingenting att älska.

3 Om du känner det så skall du inte bli förtvivlad. Många av oss är överdrivet självkritiska ibland. Men kom ihåg att Guds ord är utformat för att ge ”korrigering” och för att ”riva ner starka förskansningar”. (2 Timoteus 3:16; 2 Korinthierna 10:4) Bibeln säger: ”Vi skall lugna vårt hjärta inför honom med avseende på vad vårt hjärta än kan  döma oss för, ty Gud är större än vårt hjärta och vet allt.” (1 Johannes 3:19, 20) Vi skall se på fyra bibliska skäl till att vi kan ”lugna vårt hjärta” och lita på att Jehova älskar oss.

Du är värdefull för Jehova

4, 5. Hur visar Jesu illustration om sparvarna att Jehova värderar oss högt?

4 För det första lär Bibeln uttryckligen att Gud sätter värde på alla sina tjänare. Jesus sade ju: ”Säljs inte två sparvar för ett mynt av ringa värde? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Faders vetskap. Men på er är till och med alla huvudhåren räknade. Var därför inte rädda: ni är värda mer än många sparvar.” (Matteus 10:29–31) Tänk dig in i vad dessa ord betydde för dem som lyssnade till Jesus under det första århundradet.

”Ni är värda mer än många sparvar”

5 Vi kanske undrar varför någon skulle köpa en sparv. Jo, på Jesu tid var sparven den billigaste av de fåglar som såldes som mat. Lägg märke till att en köpare fick två sparvar för ett mynt av ringa värde. Men Jesus sade längre fram att en person med två mynt fick, inte fyra sparvar, utan fem. Den extra fågeln följde med på köpet som om den inte var värd någonting alls. För människor kanske sparvarna var värdelösa, men hur betraktade Skaparen dem? Jesus sade: ”Ändå blir ingen av dem [inte ens den som följde med på köpet] bortglömd inför Gud.” (Lukas 12:6, 7) Nu kanske vi börjar förstå vart Jesus ville komma. Om Jehova värderar en enda liten sparv så högt, hur mycket värdefullare måste då inte en människa vara! Som Jesus förklarade vet Jehova allt om oss. Därför är till och med våra huvudhår räknade!

6. Varför kan vi vara säkra på att Jesus var realistisk när han sade att våra huvudhår är räknade?

6 Våra huvudhår räknade? En del menar kanske att Jesus var orealistisk här. Men tänk då på uppståndelsehoppet och hur väl Jehova måste känna oss för att kunna  återskapa oss! Han värderar oss så högt att han kommer ihåg varje detalj, bland annat vår genetiska kod och de minnen och erfarenheter vi samlat på oss under alla år. * Att räkna våra huvudhår – som brukar uppgå till runt 100 000 – torde då inte bereda några större svårigheter.

Vad ser Jehova hos oss?

7, 8. a) Nämn sådant som Jehova tycker om att finna när han utforskar människors hjärtan. b) Nämn något vi kan göra som Jehova sätter stort värde på.

7 För det andra lär Bibeln oss vad Jehova uppskattar hos sina tjänare. Enkelt uttryckt tycker han om våra goda egenskaper och de ansträngningar vi gör. Kung David sade till sin son Salomo: ”Jehova utforskar alla hjärtan, och varje benägenhet hos tankarna urskiljer han.” (1 Krönikeboken 28:9) Gud utforskar miljarder människors hjärtan i denna våldsamma, hatfyllda värld. Så glad han måste bli när han upptäcker ett hjärta som älskar frid, sanning och rättfärdighet! Vad händer när Gud finner någon med ett hjärta som är fyllt av kärlek till honom, någon som av hjärtat försöker inhämta kunskap om honom och försöker dela med sig av den kunskapen åt andra? Jehova berättar att han lägger märke till dem som talar med andra om honom. Jehova har till och med en ”minnesbok” för alla ”dem som fruktar honom och för dem som tänker på hans namn”. (Malaki 3:16) Sådana människor sätter han stort värde på.

8 Vilka är några goda gärningar som Jehova sätter värde på? En sak är naturligtvis våra försök att efterlikna hans Son, Jesus Kristus. (1 Petrus 2:21) Gud sätter stort värde  på det viktiga predikandet av de goda nyheterna om hans kungarike. I Romarna 10:15 läser vi: ”Vilken vacker syn: till fots kommer de som förkunnar goda nyheter om goda ting!” Vi kanske inte brukar titta på våra fötter och säga: ”Å, vilken vacker syn.” Men här står fötterna för de ansträngningar Jehovas tjänare gör i predikoarbetet. Alla sådana ansträngningar är vackra och dyrbara i Jehovas ögon. (Matteus 24:14; 28:19, 20)

9, 10. a) Varför kan vi vara övertygade om att Jehova uppskattar att vi håller ut trots olika svårigheter? b) Hur tänker Jehova aldrig om sina trogna tjänare?

9 Jehova sätter också stort värde på vår uthållighet. (Matteus 24:13) Kom ihåg att Satan vill att du skall vända Jehova ryggen. För varje dag du förblir lojal mot Jehova hjälper du till att ge ytterligare svar på Satans smädelser. (Ordspråken 27:11) Ibland är det svårt att hålla ut. Hälsoproblem, ekonomiska bekymmer, känslomässig smärta och annat kan göra varje dag till en prövning. Vi kan också bli nedstämda när våra förväntningar inte infrias så snart som vi hade hoppats. (Ordspråken 13:12) Men om vi då håller ut  trots sådana utmaningar, uppskattar Jehova våra ansträngningar ännu mer. Det var därför som kung David bad Jehova lägga hans tårar i en ”skinnlägel”, varefter han tillade med tillförsikt: ”Är de inte i din bok?” (Psalm 56:8) Ja, Jehova sätter värde på och kommer ihåg alla tårar vi har fällt och allt lidande vi har fått utstå i vår strävan att vara lojala mot honom. Också detta är dyrbart i hans ögon.

Jehova uppskattar att vi håller ut trots olika prövningar

10 Nu kanske vårt hjärta dömer oss hårt och förnekar dessa bevis på att vi är värdefulla i Guds ögon. Det kanske envist viskar: ”Men det finns så många andra som är mycket duktigare än jag. Jehova måste bli väldigt besviken när han jämför mig med dem!” Men Jehova jämför inte; han är inte stelbent eller hård. (Galaterna 6:4) Han är mycket lyhörd när han utforskar våra hjärtan, och han sätter stort värde på det goda hos oss – även det lilla.

Jehova skiljer det goda från det onda

11. Vad kan vi lära oss om Jehova, när vi ser hur han handlade i samband med Abia?

11 För det tredje söker Jehova noga efter sådant som är gott när han utforskar oss. När Jehova beslöt att kung Jerobeams hela avfälliga dynasti skulle avrättas, befallde han att en av kungens söner, Abia, skulle få en anständig begravning. Varför gjorde han det? Därför att ”det hos honom ... [blev] funnet något gott gentemot Jehova, Israels Gud”. (1 Kungaboken 14:1, 10–13) Jehova utforskade noga den unge mannens hjärta och fann ”något gott”. Hur liten eller obetydlig den andelen ”gott” än var, tyckte Jehova att den var värd att nämna i sitt ord. Han till och med belönade den genom att visa en viss barmhärtighet mot denne medlem av ett avfälligt hushåll.

12, 13. a) Hur visar exemplet med kung Jehosafat att Jehova söker efter det goda hos oss, även när vi syndar? b) Hur handlar Jehova som en kärleksfull förälder i fråga om våra goda egenskaper och gärningar?

12 Den gode kung Jehosafat är kanske ett ännu bättre  exempel på detta. När kungen en gång handlade dåraktigt, sade Jehovas profet till honom: ”På grund av detta har det kommit harm över dig från Jehovas person.” Verkligen allvarligt! Men Jehova hade mer att säga. Profeten fortsatte: ”Likväl är det goda ting som har blivit funna hos dig.” (2 Krönikeboken 19:1–3) Jehovas rättmätiga vrede gjorde honom alltså inte blind för Jehosafats goda sidor. Vilken skillnad mot hur vi ofullkomliga människor brukar reagera! När vi blir upprörda över vad någon har gjort, kan det vara lätt att bli blind för hans eller hennes goda sidor. Och när vi syndar kan besvikelsen, skammen och skuldkänslorna göra oss blinda för våra egna goda sidor. Men kom ihåg att om vi ångrar våra synder och verkligen anstränger oss för att inte göra om dem, förlåter Jehova oss.

13 När Jehova utforskar dig, kastar han så att säga bort sådana synder, ungefär som en guldgrävare slänger bort den värdelösa sanden när han vaskar guld. Men hur är det då med dina goda egenskaper och gärningar? Dessa guldkorn behåller han! Har du någon gång sett hur kärleksfulla föräldrar sparar sina barns teckningar och skolarbeten i  årtionden, trots att barnen kanske har glömt dessa alster för länge sedan? Jehova är den mest kärleksfulle föräldern. Så länge vi är honom trogna, kommer han aldrig att glömma våra goda egenskaper eller gärningar. Han skulle se det som orättvist att glömma dessa, och han är aldrig orättvis. (Hebréerna 6:10) Men han utforskar oss också på ett annat sätt.

14, 15. a) Varför gör inte våra ofullkomligheter Jehova blind för våra goda sidor? Illustrera. b) Vad kommer Jehova att göra med det goda han ser hos oss, och hur betraktar han sina trogna tjänare?

14 Jehova ser våra möjligheter, men ser förbi våra ofullkomligheter. För att illustrera saken: Någon som älskar konst är beredd att sträcka sig mycket långt för att restaurera svårt skadade målningar eller andra konstverk. I London gick en person in på National Gallery och sköt sönder en teckning av Leonardo da Vinci som var värd över 300 miljoner kronor. Det var naturligtvis ingen som föreslog att man lika gärna kunde slänga tavlan, nu när den ändå var skadad. I stället satte man genast i gång med att restaurera detta nästan 500 år gamla mästerverk. Och varför gjorde man det? Därför att konstälskare betraktade verket som värdefullt. Är du inte värd mer än en krit- och kolteckning? I Guds ögon är du naturligtvis mycket dyrbar oavsett hur skadad du än kan vara av nedärvd ofullkomlighet. (Psalm 72:12–14) Jehova Gud, den skicklige Skaparen av den mänskliga familjen, skall göra vad som är nödvändigt för att ”restaurera”, eller återställa till fullkomlighet, alla dem som reagerar positivt på hans kärleksfulla omtanke. (Apostlagärningarna 3:21; Romarna 8:20–22)

15 Ja, Jehova ser goda sidor hos oss som vi själva kanske inte ser. Och när vi tjänar honom, kommer han att få det goda hos oss att växa tills vi slutligen blir fullkomliga. Oavsett hur illa Satans värld har behandlat oss, Jehovas trogna tjänare, är vi i Jehovas ögon åtråvärda eller dyrbara. (Haggaj 2:7, fotnot i studieutgåvan)

 Jehova visar sin kärlek i handling

16. Vilket är det största beviset på Jehovas kärlek till oss, och hur vet vi att denna gåva är avsedd för oss personligen?

16 För det fjärde gör Jehova mycket för att visa att han älskar oss. Kristi lösenoffer är naturligtvis det mest kraftfulla svaret på Satans lögn att vi är värdelösa eller ingenting att älska. Vi får aldrig glömma att Jesu plågsamma död på tortyrpålen och Jehovas ännu större kval när han såg sin älskade Son dö visar att de älskar oss. Tyvärr har många svårt att tro att denna gåva kan vara avsedd för dem personligen; de känner sig ovärdiga den. Men kom ihåg hur det var med aposteln Paulus. Trots att han en gång i tiden hade förföljt Kristi efterföljare kunde han skriva: ”Guds Son ... har älskat mig och har gett ut sig själv för mig.” (Galaterna 1:13; 2:20)

17. Hur drar Jehova oss till sig och sin Son?

17 Dessutom visar Jehova att han älskar oss genom att han hjälper oss var och en att dra nytta av Kristi offer. Jesus sade: ”Ingen kan komma till mig, om inte Fadern, som har sänt mig, drar honom.” (Johannes 6:44) Ja, Jehova själv drar oss till sin Son och till hoppet om evigt liv. Hur då? Dels genom predikoarbetet, som når oss var och en, och dels genom sin heliga ande, som Jehova använder för att hjälpa oss att förstå och tillämpa andliga sanningar, trots att vi har våra begränsningar och är ofullkomliga. Jehova kan därför säga om oss som han sade om Israel: ”Med en kärlek som består till oöverskådlig tid älskar jag dig. Därför har jag dragit dig med kärleksfull omtanke.” (Jeremia 31:3)

18, 19. a) Vilket är det mest förtroliga sätt som Jehova visar sin kärlek till oss på, och vad visar att han tar hand om detta själv? b) Hur försäkrar Guds ord oss om att Jehova lyssnar med empati?

18 Det är kanske genom bönen som Jehova visar sin kärlek på det mest förtroliga sättet. Bibeln uppmanar var och  en av oss att ”be oupphörligt” till Gud. (1 Thessalonikerna 5:17) Och han lyssnar. I Bibeln sägs det om honom: ”Du som hör bön.” (Psalm 65:2) Detta är något som han inte har betrott någon annan, inte ens sin egen Son. Tänk bara: Universums Skapare uppmanar oss att be till honom med ett fritt och öppet tal. Hur är han som lyssnare? Känslokall, likgiltig, hård? Inte alls.

19 Jehova visar empati. Vad är då empati? En trogen äldre kristen sade: ”Empati är din smärta i mitt hjärta.” Påverkas Jehova verkligen av vår smärta? Vi läser om de lidanden som hans folk Israel fick utstå: ”I allt deras kval led han kval.” (Jesaja 63:9) Jehova konstaterade inte bara att de fick lida; han kände för sitt folk. Hur stor denna medkänsla är illustreras av Jehovas egna ord till sina tjänare: ”Den som rör vid er, han rör vid min ögonsten.” * (Sakarja 2:8) Så ont det måste göra! Ja, Jehova känner verkligen för oss. När vi lider, lider han.

20. Vilket obalanserat tänkesätt måste vi undvika om vi skall kunna lyda rådet i Romarna 12:3?

20 Ingen balanserad kristen skulle ta sådana bevis på Guds kärlek och uppskattning som ursäkt för att vara stolt eller egoistisk. Aposteln Paulus skrev: ”Genom den oförtjänta omtanke som är mig given säger jag ... till var och en där bland er att inte tänka högre om sig själv än man bör tänka, utan att tänka med sunt förstånd, var och en såsom Gud har tilldelat honom ett mått av tro.” (Romarna 12:3) En annan översättning lyder så här: ”Jag skulle vilja säga till var och en av er att inte uppskatta sig själv över sitt verkliga värde, utan göra en nykter bedömning av sig själv.” (A Translation in the Language of the People,  av Charles B. Williams) Så samtidigt som vi njuter av vår himmelske Faders innerliga kärlek, bör vi vara sunda i sinnet och komma ihåg att vi inte på något sätt har gjort oss förtjänta av Guds kärlek. (Lukas 17:10)

21. Vilka sataniska lögner måste vi fortsätta att avvisa, och med vilken biblisk sanning bör vi fortsätta att lugna vårt hjärta?

21 Må vi göra allt som står i vår makt för att avvisa Satans alla lögner, däribland lögnen att vi är värdelösa och ingenting att älska. Om livet har lärt dig att se dig själv som ett hinder som inte ens Guds oändliga kärlek kan övervinna, att dina goda gärningar är så obetydliga att inte ens Gud, som ser allt, kan lägga märke till dem eller att dina synder är så stora att inte ens hans älskade Sons död kan täcka över dem – då har du lärt dig en lögn. Förkasta sådana lögner av hela ditt hjärta! Låt oss fortsätta att lugna vårt hjärta med den sanning som Paulus blev inspirerad att skriva ner: ”Jag är övertygad om att varken död eller liv eller änglar eller regeringar eller något som nu är eller något som skall komma eller krafter eller höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.” (Romarna 8:38, 39)

^ § 6 Bibeln förbinder gång på gång uppståndelsehoppet med Jehovas minne. Den trogne mannen Job sade till Jehova: ”O ... att du ville sätta en tidsgräns för mig och komma ihåg mig!” (Job 14:13) Jesus talade om en uppståndelse för ”alla som är i minnesgravarna”. Detta var mycket passande, för Jehova har en fullständig minnesbild av dem han tänker uppväcka. (Johannes 5:28, 29)

^ § 19 Vissa översättningar antyder att den som rör Guds folk rör sitt eget öga eller Israels öga, inte Guds öga. Detta fel kommer av att några skrivare menade att denna text var vanvördig och därför ändrade på den. Deras missriktade nit gjorde att Jehovas empati inte framkom lika tydligt i skriftstället.