Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 26

En Gud som är ”redo att förlåta”

En Gud som är ”redo att förlåta”

1–3. a) Vilken tung börda bar psalmisten David på, och hur fann han tröst för sitt bedrövade hjärta? b) Hur kan vi känna det när vi har syndat, men vad försäkrar Jehova oss om?

”MINA missgärningar har gått över mitt huvud”, skrev psalmisten David. ”Som en tung börda är de för tunga för mig. Jag har blivit känslolös och helt krossad.” (Psalm 38:4, 8) David visste hur ett dåligt samvete kan tynga ner en. Men han fann tröst för sitt bedrövade hjärta. Han insåg att även om Jehova hatar synd, hatar han inte syndaren, om denne verkligen ångrar sig och upphör med sin synd. David litade fullständigt på att Jehova var villig att visa barmhärtighet mot dem som ångrar sina synder och sade därför: ”Du, Jehova, är ... redo att förlåta.” (Psalm 86:5)

2 När vi syndar kanske även vi känner oss nertyngda av ett plågat samvete. Men samvetskval är faktiskt nyttiga, för de kan få oss att ta nödvändiga steg för att rätta till våra misstag. Det är dock farligt att bli alltför nertyngd av skuldkänslor. Vårt självkritiska hjärta kanske bestämt hävdar att Jehova inte kommer att förlåta oss, hur mycket vi än ångrar oss. Om vi blir ”uppslukade” av skuldkänslor, kan Satan försöka få oss att ge upp. Han kan försöka få oss att tro att Jehova tycker att vi är värdelösa och inte duger till att tjäna honom. (2 Korinthierna 2:5–11)

3 Är det så Jehova ser på saken? Inte alls! Villighet att förlåta är en sida av Jehovas stora kärlek. I sitt ord försäkrar han oss om att han är villig att förlåta oss, när vi verkligen ångrar oss i vårt hjärta. (Ordspråken 28:13) För att vi inte skall tro att vi aldrig kan få Jehovas förlåtelse skall vi undersöka varför och hur han förlåter.

 Varför Jehova är ”redo att förlåta”

4. Vad kommer Jehova ihåg när det gäller oss, och hur påverkar det hans sätt att behandla oss?

4 Jehova vet vilka begränsningar vi har. ”Han vet mycket väl hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft”, sägs det i Psalm 103:14. Han glömmer inte att vi är skapade av stoft – att vi har svagheter på grund av att vi är ofullkomliga. Uttrycket han vet ”hur vi är formade” påminner oss om att Bibeln liknar Jehova vid en krukmakare och oss vid de lerkärl han formar. * (Jeremia 18:2–6) Den store krukmakaren tar hänsyn till de svagheter vi har på grund av vår syndiga natur och till vårt sätt att reagera för hans vägledning.

5. Hur beskriver bibelboken Romarna syndens starka grepp?

5 Jehova förstår hur mäktig synden är. I hans ord beskrivs synden som en stark kraft som har människan i sitt dödliga grepp. Hur starkt är egentligen syndens grepp? I bibelboken Romarna förklarar aposteln Paulus: Vi är ”under synd”, precis som soldater står under ett befäl (Romarna 3:9); synden ”kom att härska” över mänskligheten som en kung (Romarna 5:21); den ”har boning” eller ”bor” i oss (Romarna 7:17, 20); dess ”lag” är hela tiden verksam inom oss och försöker styra våra handlingar. (Romarna 7:23, 25) Ja, synden har verkligen fattat ett starkt grepp om vår ofullkomliga människa! (Romarna 7:21, 24)

6, 7. a) Hur betraktar Jehova dem som ber om förlåtelse och verkligen ångrar sig i sitt hjärta? b) Varför skall vi inte ta Guds barmhärtighet för given?

6 Jehova vet därför att vi inte klarar av att vara fullkomligt lydiga, hur gärna vi än skulle vilja det. Han lovar kärleksfullt att han kommer att förlåta oss, om vi ber om förlåtelse och verkligen ångrar oss i vårt hjärta. I Psalm 51:17 sägs det: ”Slaktoffren åt Gud är en nedbruten ande;  ett nedbrutet och krossat hjärta föraktar du inte, o Gud.” Jehova kommer aldrig att förkasta eller avvisa ett hjärta som är ”nedbrutet och krossat” av skuldkänslor.

7 Men betyder detta att vi kan ta Guds barmhärtighet för given och använda vår syndiga natur som en ursäkt för att synda? Det får vi aldrig göra! Jehova låter sig aldrig ledas av enbart känslor. Hans barmhärtighet har gränser. Han förlåter inte dem som avsiktligt syndar utan att visa någon ånger. (Hebréerna 10:26) Om han däremot ser någon som ångrar sig i sitt hjärta, då är han redo att förlåta. Vi skall nu se närmare på det livfulla språk som Bibeln använder för att beskriva denna underbara sida av Jehovas kärlek.

Hur fullständigt förlåter Jehova?

8. Vad gör Jehova i själva verket, när han förlåter våra synder, och vilken verkan bör det ha på oss?

8 En ångerfull David sade: ”Min synd bekände jag slutligen för dig, och min missgärning övertäckte jag inte. ... Och du förlät mina synders missgärning.” (Psalm 32:5) Det hebreiska ord som har översatts med ”förlåta” betyder egentligen ”lyfta upp” eller ”bära”. I det här skriftstället betyder det att man tar bort ”skuldkänsla, synd, överträdelse”. Jehova lyfte alltså i själva verket upp Davids synder och bar bort dem. Detta lättade utan tvivel Davids skuldtyngda samvete. (Psalm 32:3) Även vi kan ha full tillit till den Gud som bär bort synderna för dem som ber om hans förlåtelse på grundval av sin tro på Jesu lösenoffer. (Matteus 20:28)

9. Hur långt bort avlägsnar Jehova våra synder?

9 David beskrev också Jehovas förlåtelse med detta levande bildspråk: ”Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.” (Kursiverat av oss; Psalm 103:12, Bibel 2000) Hur långt är det mellan öster och väster? På ett sätt är öster alltid så långt från väster som det bara är möjligt; de  två kan aldrig mötas. En bibelkommentator säger att detta uttryck betyder ”så långt bort som möjligt; så långt bort vi kan föreställa oss”. Davids inspirerade ord upplyser oss om att när Jehova förlåter, avlägsnar han våra synder så långt bort vi kan föreställa oss.

”Era synder ... skall ... göras vita som snö”

10. Varför skall vi inte känna oss befläckade av våra synder resten av livet, när Jehova har förlåtit dem?

10 Har du någon gång, trots ihärdiga försök, misslyckats med att ta bort en fläck från ett ljust klädesplagg? Lägg märke till hur Jehova beskriver sin förmåga att förlåta: ”Även om era synder skulle visa sig vara som scharlakan, skall de göras vita som snö; även om de skulle vara röda som karmosinrött tyg, skall de bli som ull.” (Jesaja 1:18) Ordet ”scharlakan” betecknar en klarröd färg. * ”Karmosinrött” var en av de djupa färgerna i färgade material.  (Nahum 2:3) Vi kan aldrig ta bort syndens fläck själva. Men Jehova kan göra scharlakans- och karmosinröda synder lika vita som snö eller ofärgad ull. När Jehova förlåter våra synder, behöver vi inte känna oss befläckade av dessa synder resten av livet.

11. Hur kan man säga att Jehova kastar våra synder bakom sin rygg?

11 Efter det att Hiskia blev räddad från en dödlig sjukdom komponerade han en gripande sång av tacksamhet till Jehova. I den sade han: ”Du har kastat alla mina synder bakom din rygg.” (Jesaja 38:17) Jehova sägs här ta en ångerfull persons synder och kasta dem bakom sig, så att han varken ser dem eller bryr sig om dem mer. Enligt en ordbok kan tanken uttryckas så här: ”Du har gjort så att det är som om [mina synder] aldrig har begåtts.” Är inte detta uppmuntrande?

12. Hur visar profeten Mika att Jehova avlägsnar våra synder för all framtid, när han förlåter?

12 I samband med ett löfte om återställelse uttryckte profeten Mika sin övertygelse om att Jehova skulle förlåta sitt ångerfulla folk: ”Vem är en Gud som du, ... som ... överser med överträdelse hos sin arvedels kvarleva? ... Och du skall kasta alla deras synder i havets djup.” (Mika 7:18, 19) Tänk dig in i vad dessa ord betydde för människorna på Bibelns tid. Kunde man få tillbaka något som hade kastats ”i havets djup”? Nej, det kunde man inte, och Mikas ord visar därför att Jehova avlägsnar våra synder för all framtid, när han förlåter.

13. Vad menade Jesus när han sade: ”Förlåt oss våra skulder”?

13 Jesus använde förhållandet mellan långivare och låntagare för att illustrera Jehovas förlåtelse. Jesus lärde oss att be: ”Förlåt oss våra skulder.” (Matteus 6:12) Jesus liknade alltså synder vid skulder. (Lukas 11:4) När vi syndar, sätter vi oss i skuld hos Jehova. Ett uppslagsverk säger så här om innebörden i det grekiska verb som har översatts med ”förlåta”: ”Att efterskänka eller avskriva en skuld genom  att inte utkräva den.” När Jehova förlåter, avskriver han på sätt och vis skulder som han annars skulle ha utkrävt, vilket är till stor tröst för ångerfulla syndare. Jehova kommer aldrig att utkräva betalning för en skuld som han har avskrivit! (Psalm 32:1, 2)

14. Vilken bild framkallar orden ”få era synder utplånade”?

14 Jehovas förlåtelse beskrivs också i Apostlagärningarna 3:19: ”Ändra därför sinne och vänd om, för att få era synder utplånade.” Den sista frasen är en översättning av ett grekiskt verb som kan betyda ”att torka bort, ... stryka ut eller förinta”. Enligt somliga bibelkommentatorer förmedlar det bilden av att sudda ut något som är skrivet. Hur kunde man göra det? Det bläck som vanligtvis användes på den tiden var en blandning av bland annat sot, gummi och vatten. Det som var skrivet med ett sådant bläck kunde strax efter skrivandet strykas bort med hjälp av en våt svamp. Detta är en fin beskrivning av Jehovas barmhärtighet. När han förlåter våra synder, är det som om han tar en svamp och torkar bort dem.

Jehova vill att vi skall veta att han är ”redo att förlåta”

15. Vad vill Jehova att vi skall veta om honom?

15 När vi tänker på dessa ordbilder framgår det väl tydligt att Jehova vill att vi skall veta att han verkligen är redo att förlåta våra synder när vi visar sann ånger, eller hur? Vi behöver inte oroa oss för att han skall dra upp dessa synder någon gång i framtiden och använda dem mot oss. Att det är så framgår av något annat som Bibeln visar om Jehovas stora barmhärtighet: När han förlåter, så glömmer han.

”Deras synd skall jag inte mer komma ihåg”

16, 17. Vad menar Bibeln när den säger att Jehova glömmer våra synder, och varför svarar du så?

16 Jehova lovade följande om dem som tjänar under det nya förbundet: ”Jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag inte mer komma ihåg.” (Jeremia 31:34) Betyder det att Jehova inte kan komma ihåg våra  synder när han har förlåtit dem? Så kan det knappast vara. Bibeln berättar om många som begick synder och som fick Jehovas förlåtelse. En av dem var David. (2 Samuelsboken 11:1–17; 12:13) Jehova är tydligen fortfarande medveten om deras felsteg. Berättelsen om deras synder, om deras ånger och om hur Gud förlät dem har bevarats för vår skull. (Romarna 15:4) Men vad menar då Bibeln när den säger att Jehova inte skall ”komma ihåg” de synder han har förlåtit?

17 Det hebreiska verb som har översatts med ”komma ihåg” inbegriper mer än att bara erinra sig något som har varit. Enligt en biblisk ordbok innebär det ”också att vidta lämpliga åtgärder”. (Theological Wordbook of the Old  Testament) Så i den meningen inbegriper ”komma ihåg” synd att man vidtar åtgärder mot syndaren. (Hosea 9:9) Men när Gud säger: ”Deras synd skall jag inte mer komma ihåg”, försäkrar han oss om att när han väl har förlåtit en ångerfull syndare, kommer han inte i framtiden att ingripa mot honom för dessa synders skull. (Hesekiel 18:21, 22) Jehova glömmer alltså i den meningen att han inte drar upp våra synder om och om igen för att anklaga eller straffa oss på nytt. Är det inte tröstande att veta att vår Gud förlåter och glömmer?

Hur blir det med konsekvenserna?

18. Varför innebär förlåtelse inte att en ångerfull syndare slipper ta konsekvenserna av sin synd?

18 Innebär Jehovas villighet att förlåta att en ångerfull syndare inte behöver ta konsekvenserna av sin synd? Inte alls. Vi kan inte synda ostraffat. Paulus skrev: ”Vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda.” (Galaterna 6:7) Vi kan få ta vissa konsekvenser av våra handlingar. Det betyder inte att Jehova låter olycka drabba oss när han har förlåtit oss. När det uppstår problem bör en kristen inte tänka: Det kanske är Jehova som straffar mig för tidigare synder. (Jakob 1:13) Å andra sidan skyddar inte Jehova oss från följderna av de fel vi begått. Skilsmässa, oönskad graviditet, sexuellt överförda sjukdomar, förlust av förtroende eller respekt – detta kan bli de sorgliga, oundvikliga konsekvenserna av synd. Kom ihåg att även om Jehova förlät David hans synder i samband med Batseba och Uria, skyddade han honom inte från de hemska konsekvenserna. (2 Samuelsboken 12:9–12)

19–21. a) Hur var den lag som beskrivs i 3 Moseboken 6:1–7 till nytta för både den drabbade och lagbrytaren? b) Vad vill Jehova att vi skall göra, om andra har fått lida på grund av våra synder?

19 Våra synder kan få ytterligare konsekvenser, i synnerhet om andra har fått lida på grund av det vi har gjort.  Tänk till exempel på skildringen i 3 Moseboken, kapitel 6. Den mosaiska lagen beskriver här en situation där en person begår en allvarlig synd genom att lägga beslag på en annan israelits tillhörigheter genom rån, utpressning eller bedrägeri. Syndaren förnekar sedan sin skuld och har till och med fräckheten att svära falskt. Den enes ord står mot den andres. Men efter en tid får lagbrytaren dåligt samvete och erkänner sin synd. För att få Guds förlåtelse måste han göra ytterligare tre saker: ersätta det han har stulit, betala offret en bot på 20 procent av värdet av det han har stulit och föra fram en bagge som skuldoffer. Sedan säger lagen: ”Prästen skall åstadkomma försoning för honom inför Jehova, och så skall det bli honom förlåtet.” (3 Moseboken 6:1–7)

20 Den här lagen var en barmhärtig anordning från Gud. Den hjälpte den drabbade, som fick tillbaka sina tillhörigheter och som helt säkert kände sig mycket lättad när lagbrytaren till slut erkände sin synd. Samtidigt var lagen till nytta för den som lät sig påverkas av sitt samvete och till sist erkände sin skuld och rättade till det han hade gjort. Om han vägrade att göra det, skulle Gud inte förlåta honom.

21 Även om vi inte står under den mosaiska lagen, ger denna lag oss en inblick i hur Jehova tänker, bland annat när det gäller förlåtelse. (Kolosserna 2:13, 14) Om andra har fått lida på grund av våra synder, gläder vi Gud när vi gör vad vi kan för att rätta till vårt felsteg. (Matteus 5:23, 24) Detta kan innebära att vi erkänner vår synd och skuld och ber den drabbade om ursäkt. Sedan kan vi be Jehova om förlåtelse på grundval av Jesu offer och vara försäkrade om att Gud förlåter oss. (Hebréerna 10:21, 22)

22. Vad kan Jehova göra i samband med att han förlåter?

22 Precis som en kärleksfull förälder kan Jehova tillrättavisa samtidigt som han förlåter. (Ordspråken 3:11, 12) En  ångerfull kristen kanske inte längre får tjäna som äldste, biträdande tjänare eller heltidsförkunnare. Det kan kännas tungt för honom att under någon tid förlora privilegier som han har tyckt mycket om. Men sådan tillrättavisning innebär inte att Jehova inte har förlåtit. Vi måste komma ihåg att Jehova tillrättavisar oss därför att han älskar oss. Det är till vårt eget bästa att vi tar emot tillrättavisning och handlar i enlighet med den. (Hebréerna 12:5–11)

23. Varför skall vi aldrig tänka att vi inte kan få Jehovas förlåtelse, och varför skall vi efterlikna hans förlåtande inställning?

23 Håll med om att det är uppmuntrande att veta att vår Gud är ”redo att förlåta”! Oavsett vilka misstag vi har begått skall vi aldrig tänka att vi inte kan få Jehovas förlåtelse. Om vi verkligen ångrar oss, anstränger oss för att rätta till våra felsteg och uppriktigt ber om förlåtelse på grundval av Jesu utgjutna blod, kan vi vara helt övertygade om att Jehova förlåter oss. (1 Johannes 1:9) Låt oss ha samma förlåtande inställning till andra som Jehova har till oss. För om Jehova, som inte syndar, så kärleksfullt kan förlåta oss, bör då inte vi syndiga människor göra vårt bästa för att förlåta varandra?

^ § 4 Det hebreiska ord som har översatts med ”hur vi är formade” används också om de lerkärl som en krukmakare formar. (Jesaja 29:16)

^ § 10 En bibelkommentator säger att scharlakan ”var en färgäkta färg. Varken dagg, regn, tvättning eller långvarigt bruk kunde ta bort den.”