Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Närma dig Jehova

 KAPITEL 25

”Vår Guds ömma medkänsla”

”Vår Guds ömma medkänsla”

1, 2. a) Hur reagerar en mamma när hennes barn gråter? b) Vilken känsla är ännu starkare än en mors medkänsla med sitt barn?

DET är mitt i natten. Ett barn börjar skrika. Mamman vaknar genast. Hon sover inte längre lika djupt sedan den lille föddes. Hon har lärt sig att höra skillnad på hans olika slag av gråt och kan därför avgöra om han är hungrig eller behöver pysslas om på något annat sätt. Men oavsett varför barnet gråter går mamman upp ur sängen. Hon älskar sitt barn för mycket för att hon skulle kunna ignorera hans behov.

2 Den medkänsla en mor har med sitt barn är en av de mest ömma känslor en människa kan ha. Men det finns en känsla som är oändligt mycket starkare – Jehovas, vår Guds, ömma medkänsla. Att vi ser närmare på denna tilltalande egenskap kan hjälpa oss att komma närmare Jehova. Låt oss därför se på vad medkänsla eller medömkan är och hur vår Gud visar denna egenskap.

Vad är medkänsla?

3. Vad betyder det hebreiska verb som återges med ”visa barmhärtighet” eller ”ha medlidande”?

3 I Bibeln är medkänsla och barmhärtighet nära besläktade. Ett antal hebreiska och grekiska ord förmedlar tanken på öm medkänsla. Ta till exempel det hebreiska verbet rachạm, som ofta återges med ”visa barmhärtighet” eller ”ha medlidande”. Ett uppslagsverk förklarar att verbet rachạm ”uttrycker en sådan djup och öm medkänsla som väcks när vi ser svaghet eller lidande hos dem som vi håller kära eller som behöver vår hjälp”. Det här hebreiska ordet, som Jehova använder om sig själv, är besläktat  med ordet för ”livmoder” och kan beskrivas som ”ömma moderskänslor”. * (2 Moseboken 33:19; Jeremia 33:26)

”Kan en kvinna glömma ... sitt moderlivs son?”

4, 5. Hur anspelar Bibeln på de känslor en mor har för sitt barn för att lära oss vad Jehovas medkänsla innebär?

4 Bibeln anspelar på hur en mor känner det för sitt barn för att lära oss vad Jehovas medkänsla innebär. I Jesaja 49:15 läser vi: ”Kan en kvinna glömma sitt dibarn, så att hon inte har medkänsla [rachạm] med sitt moderlivs son? Ja, de kan glömma, men jag kommer inte att glömma dig.” (The Amplified Bible) Denna rörande beskrivning visar tydligt vilken stor medkänsla Jehova har för sitt folk. Hur kan vi säga det?

5 Det är svårt att tänka sig att en mamma skulle glömma att mata och ta hand om sitt lilla barn. Ett spädbarn är ju helt hjälplöst; natt som dag kräver babyn uppmärksamhet och kärlek av modern. Men tyvärr hör vi talas om hur vissa mödrar försummar sina barn, i synnerhet i dessa ”kritiska tider”, när många saknar ”naturlig tillgivenhet”. (2 Timoteus 3:1, 3) ”Men jag kommer inte att glömma dig”, säger Jehova. Nej, Jehova upphör aldrig att visa sina tjänare öm medkänsla. Denna medkänsla är oändligt mycket starkare än den ömmaste känsla vi kan föreställa oss – den medkänsla en mamma vanligtvis har med sitt spädbarn. Det är därför inte konstigt att en bibelkommentator sade så här om Jesaja 49:15: ”Detta är ett av de starkaste uttrycken för Guds kärlek i Gamla testamentet, om inte det allra starkaste.”

6. Hur har många ofullkomliga människor betraktat öm medkänsla, men vad försäkrar Jehova oss om?

6 Är öm medkänsla ett tecken på svaghet? Många  ofullkomliga människor har ansett det. Den romerske filosofen Seneca, till exempel, som var samtida med Jesus och en frontfigur för de intellektuella i Rom, lärde att ”medlidande är en sinnets svaghet”. Seneca var en förespråkare för stoicismen, en filosofisk riktning som betonade ett lugn som är i avsaknad av känslor. En vis person kan hjälpa dem som har det svårt, menade Seneca, men han får inte tillåta sig att känna medlidande, för en sådan känsla kommer att beröva honom hans lugn. En sådan självcentrerad syn på livet lämnade ingen plats för öm medkänsla. Jehova, däremot, är inte alls sådan! I sitt ord försäkrar han oss om att han ”är mycket ömsint och medlidsam”. (Jakob 5:11, fotnot i studieutgåvan) Som vi skall se är medkänsla inte en svaghet, utan en stark och vital egenskap. Låt oss undersöka hur Jehova, precis som en kärleksfull förälder, visar medkänsla.

När Jehova visade medkänsla med en nation

7, 8. På vilket sätt led israeliterna i det forntida Egypten, och hur reagerade Jehova på deras lidanden?

7 Jehovas medkänsla ses tydligt i hans sätt att handla med nationen Israel. I slutet av 1500-talet f.v.t. var miljoner israeliter slavar i det forntida Egypten, där de blev svårt förtryckta. Egyptierna ”fortsatte att förbittra deras liv med hårt slavarbete på lerbruk och tegelstenar”. (2 Moseboken 1:11, 14) I sin svåra belägenhet ropade israeliterna till Jehova om hjälp. Hur reagerade Jehova, den medkännande Guden?

8 Jehova blev djupt berörd. Han sade: ”Otvivelaktigt har jag sett betrycket hos mitt folk som är i Egypten, och jag har hört deras höga rop till följd av dem som driver dem till arbete; ty jag känner mycket väl till de smärtor de  lider.” (2 Moseboken 3:7) Jehova kunde inte se sitt folks lidande eller höra dess rop utan att känna för dem. Som vi såg i kapitel 24 i den här boken är Jehova en Gud som visar empati. Och empati – förmågan att leva sig in i hur andra upplever sin smärta – är nära besläktad med medkänsla. Men Jehova kände inte bara för sitt folk; deras lidanden fick honom även att göra något för dem. I Jesaja 63:9 läser vi: ”Det var han som i sin kärlek och i sin medömkan återköpte dem.” Med ”stark hand” befriade Jehova israeliterna ur Egypten. (5 Moseboken 4:34) Därefter gav han dem mat genom underverk och förde dem in i ett bördigt land, som skulle bli deras.

9, 10. a) Varför befriade Jehova gång på gång israeliterna efter det att de hade bosatt sig i det utlovade landet? b) Från vilka förtryckare räddade Jehova israeliterna på Jeftas tid, och vad fick honom att göra det?

9 Jehova fortsatte att visa medkänsla. När israeliterna hade bosatt sig i det utlovade landet, var de gång på gång otrogna mot Jehova och fick därför lida. Men sedan kom de till besinning och bad till Jehova. Och han räddade dem gång efter annan. Varför? Därför att ”han kände medömkan med sitt folk”. (2 Krönikeboken 36:15; Domarna 2:11–16)

10 Tänk på vad som hände på Jeftas tid. Eftersom israeliterna hade börjat tillbe falska gudar, tillät Jehova att ammoniterna förtryckte dem i 18 år. Slutligen ångrade israeliterna det de hade gjort. Bibeln säger: ”Då gjorde de sig av med de utländska gudarna och tjänade Jehova, så att hans själ blev otålig på grund av Israels vedermöda.” * (Domarna 10:6–16) Så fort israeliterna visade äkta ånger,  stod Jehova inte längre ut med att se dem lida. Denne medkännande Gud gav Jefta kraft att rädda israeliterna från deras fiender. (Domarna 11:30–33)

11. Vad kan vi lära oss om medkänsla genom det sätt Jehova behandlade israeliterna på?

11 Vad kan vi lära oss om öm medkänsla genom det sätt Jehova behandlade Israels nation på? Det lär oss först och främst att öm medkänsla är mer än att bara vara medveten om och ha förståelse för människors problem och svårigheter. Tänk på exemplet med mamman. Hennes medkänsla får henne att göra något när hon hör sitt barn gråta. På samma sätt är Jehova inte döv för sitt folks klagorop. Hans ömma medkänsla får honom att lindra deras lidande. Jehovas sätt att handla med israeliterna lär oss också att medkänsla absolut inte är någon svaghet, för denna tilltalande egenskap fick honom att hjälpa sitt folk genom att vidta kraftiga och bestämda åtgärder. Men har Jehova medkänsla bara med sina tjänare som grupp?

Jehova visar medkänsla med enskilda individer

12. Hur återspeglade lagen Jehovas medkänsla med enskilda individer?

12 Den lag Gud gav till nationen Israel visar att han har medkänsla med enskilda individer. Ta till exempel hans omsorg om de fattiga. Jehova visste att det kunde inträffa något oförutsett som plötsligt gjorde en israelit fattig. Hur skulle man behandla de fattiga? Jehova befallde israeliterna: ”Du [skall] inte göra ditt hjärta hårt eller tillsluta din hand för din fattige broder. Du skall ovillkorligen ge åt honom, och ditt hjärta får inte vara gnidet när du ger åt honom, för på grund av detta kommer Jehova, din Gud, att välsigna dig i allt vad du gör.” (5 Moseboken 15:7, 10) Jehova befallde vidare israeliterna att inte skörda sina fält ända ut i kanten eller plocka upp överblivna  ax. Detta skulle lämnas kvar åt dem som hade det sämre ställt. (3 Moseboken 23:22; Rut 2:2–7) När nationen följde den här omtänksamma lagen, behövde de fattiga i Israel inte tigga ihop sin mat. Återspeglade inte detta Jehovas ömma medkänsla?

13, 14. a) Hur försäkrar Davids ord oss om att Jehova är mycket intresserad av oss som enskilda individer? b) Hur kan man illustrera att Jehova är nära dem som har ”ett nedbrutet hjärta” eller ”en krossad ande”?

13 Även i dag är vår kärleksfulle Gud mycket intresserad av oss som enskilda individer. Vi kan vara övertygade om att han känner till allt vårt lidande. Psalmisten David skrev: ”Jehovas ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop om hjälp. Jehova är nära dem som har ett nedbrutet hjärta; och dem som har en krossad ande räddar han.” (Psalm 34:15, 18) En bibelkommentator skrev följande om dem som beskrivs i dessa verser: ”De har ett nedbrutet hjärta och en ångerfull ande, de har ödmjukats på grund av synd och förlorat sin självaktning; de tror inte sig själva om något, utan anser sig värdelösa.” Sådana människor kan känna att Jehova är långt borta och att de är alldeles för oansenliga för att han skulle bry sig om dem. Men så är det inte. Davids ord försäkrar oss om att Jehova inte överger dem som anser sig vara värdelösa. Vår medkännande Gud vet att vi behöver honom mer än någonsin i sådana stunder, och då är han nära oss.

14 Låt oss ta ett exempel. En mamma i USA störtade i väg till sjukhuset med sin tvåårige son som hade fått ett svårt anfall av krupp. När läkarna hade undersökt pojken informerade de mamman om att han måste bli kvar på sjukhuset över natten. Var tillbringade mamman den natten? I en stol, alldeles intill sonens säng! Hennes lille son  var sjuk, och hon bara måste få vara där, nära honom. Vi kan naturligtvis förvänta ännu mer från vår kärleksfulle himmelske Fader! Vi är ju ändå skapade till hans avbild. (1 Moseboken 1:26) De rörande orden i Psalm 34:18 upplyser oss om att när vi har ”ett nedbrutet hjärta” eller ”en krossad ande” är Jehova, likt en kärleksfull förälder, ”nära” – alltid medkännande och redo att hjälpa.

15. Hur hjälper Jehova oss som enskilda individer?

15 Men hur hjälper Jehova oss då som enskilda individer? Inte nödvändigtvis genom att avlägsna själva orsaken till vårt lidande. Men Jehova har gjort mycket för att hjälpa dem som ber honom om hjälp. Genom sitt ord, Bibeln, ger han praktiska råd som kan betyda mycket. I församlingen har Jehova ordnat med andligt kvalificerade tillsyningsmän, som försöker efterlikna honom i fråga om att visa medkänsla när de hjälper medtroende. (Jakob 5:14, 15) Som den som ”hör bön” ger han ”helig ande åt dem som ber honom”. (Psalm 65:2; Lukas 11:13) Den anden kan ge oss ”kraft som är över det normala”, så att vi kan hålla ut tills Guds kungarike tar bort alla stressande problem. (2 Korinthierna 4:7) Är vi inte tacksamma för dessa gåvor från Jehova? Vi får inte glömma att de är uttryck för Jehovas ömma medkänsla.

16. Vilket är det främsta exemplet på Jehovas medkänsla, och hur påverkar det oss som enskilda individer?

16 Det främsta exemplet på Jehovas medkänsla är naturligtvis att han gav den som han älskade mest som en lösen för oss. Det var ett kärleksfullt offer av Jehova, och det öppnade vägen för vår räddning. Kom ihåg att detta lösenoffer gäller var och en av oss personligen. Det var av goda skäl som Sakarja, Johannes döparens far, förutsade att denna gåva skulle framhäva ”vår Guds ömma medkänsla”. (Lukas 1:78)

 När Jehova håller tillbaka sin medkänsla

17–19. a) Hur visar Bibeln att Jehovas medömkan har en gräns? b) Vad var det som gjorde att Jehovas medömkan med sitt folk nådde sin gräns?

17 Är Jehovas ömma medkänsla gränslös? Nej, Bibeln visar tvärtom klart och tydligt att när enskilda individer inte vill vandra på Jehovas rättfärdiga vägar, håller han med rätta tillbaka sin medkänsla eller medömkan. (Hebréerna 10:28) För att se varför han gör det skall vi återvända till nationen Israel.

18 Även om Jehova gång på gång räddade israeliterna från deras fiender, nådde hans medömkan till slut sin gräns. Detta omedgörliga folk tillbad avgudar och förde till och med in dessa hemska avgudabilder i Jehovas tempel! (Hesekiel 5:11; 8:17, 18) Vi läser också: ”De fortsatte att göra narr av den sanne Gudens budbärare och att förakta hans ord och gyckla med hans profeter, tills Jehovas raseri steg mot hans folk, tills det inte fanns någon läkedom.” (2 Krönikeboken 36:16) Till slut fanns det inte längre någon orsak för Jehova att visa medkänsla. Israeliterna provocerade Jehova, så att han till slut visade rättfärdig vrede. Vad fick det till följd?

19 Jehova kunde inte längre ha medömkan med sitt folk. Han sade: ”Jag skall inte visa medömkan och inte bedrövas, och jag skall inte vara barmhärtig, så att jag avstår från att fördärva dem.” (Jeremia 13:14) Därför förstördes Jerusalem och dess tempel, och israeliterna fördes som fångar till Babylon. Så tragiskt det är när syndiga människor blir så upproriska att de inte bryr sig om var gränsen för Guds medömkan går! (Klagovisorna 2:21)

20, 21. a) Vad kommer att hända när Guds medkänsla har nått sin gräns? b) Vilken barmhärtig gåva från Jehova skall vi behandla i nästa kapitel?

20 Hur är det då i dag? Jehova har inte förändrats. Det är på grund av medkänsla som han har befallt sina vittnen  att predika de ”goda nyheterna om kungariket” på hela den bebodda jorden. (Matteus 24:14) När rättsinniga människor reagerar positivt, hjälper Jehova dem att förstå budskapet om kungariket. (Apostlagärningarna 16:14) Men det här arbetet kommer inte att fortsätta hur länge som helst. Det skulle knappast vara medkännande av Jehova att låta den här onda världen, med allt dess elände och lidande, få fortsätta att existera i all evighet. När Guds medkänsla har nått sin gräns, skall Jehova verkställa sin dom över den här världsordningen. Men till och med då kommer han att handla av medkänsla eller medömkan – med sitt ”heliga namn” och med sina trogna tjänare. (Hesekiel 36:20–23) Jehova skall ta bort ondskan och införa en rättfärdig ny värld. Om de onda säger Jehova: ”Mitt öga [skall] inte bedrövas, och jag skall inte visa medömkan. Deras väg skall jag låta komma över deras eget huvud.” (Hesekiel 9:10)

21 Till dess har Jehova medkänsla med människor, även med dem som riskerar att dödas. Syndiga människor som uppriktigt ångrar sig kan dra nytta av en av Jehovas mest barmhärtiga gåvor – förlåtelse. I nästa kapitel skall vi behandla några av de vackra illustrationer i Bibeln som visar hur fullständig Jehovas förlåtelse är.

^ § 3 När det hebreiska verbet rachạm används i Psalm 103:13, betecknar det intressant nog den barmhärtighet eller medkänsla som en far visar sina barn.

^ § 10 Uttrycket ”hans själ blev otålig” betyder ordagrant ”hans själ förkortades; hans tålamod tog slut”. Svenska Folkbibeln säger: ”Då kunde han inte längre uthärda att se Israels nöd.” Bibel 2000 återger det så här: ”Då stod han inte längre ut med att se dem lida.”