Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Närma dig Jehova

 KAPITEL 27

”Stor är hans godhet!”

”Stor är hans godhet!”

1, 2. Hur omfattande är Guds godhet, och vad säger Bibeln om den?

NÅGRA goda vänner har åkt ut i naturen för att ha en trevlig picknick tillsammans och prata och skratta, samtidigt som de beundrar den vackra solnedgången. Långt därifrån står en bonde och tittar ut över sina fält. Ett leende sprider sig över hans ansikte, när himlen fylls av mörka moln och de första dropparna faller på den torra marken. Någon annanstans ser en man och en kvinna med förtjusning hur deras barn tar sina första vingliga steg.

2 Vare sig dessa personer inser det eller inte drar de alla nytta av Jehova Guds godhet. En del religiösa säger ofta: ”Gud är god.” Bibeln uttrycker detta med mycket mera eftertryck, när den säger: ”Stor är hans godhet!” (Sakarja 9:17) Men det verkar inte vara många i dag som verkligen vet vad dessa ord betyder. Vad innefattas egentligen i Jehova Guds godhet, och hur påverkas vi var och en av denna Guds egenskap?

En framträdande sida av Guds kärlek

3, 4. Vad är godhet, och varför kan Jehovas godhet bäst beskrivas som ett uttryck för hans kärlek?

3 På många moderna språk är ”godhet” ett ganska intetsägande ord. Men som vi kan se i Bibeln är godhet långt ifrån intetsägande. Först och främst syftar det på moralisk förträfflighet. På sätt och vis kan vi därför säga att Jehova är uppfylld av godhet. Allt hos Jehova – inbegripet hans kraft, rättvisa och vishet – är alltigenom gott. Ändå kan Jehovas godhet bäst beskrivas som ett uttryck för hans kärlek. Varför det?

 4 Godhet är en verksam egenskap, en egenskap som kommer till uttryck i handling. Aposteln Paulus antydde att godhet hos människor är ännu mer tilltalande än rättfärdighet. (Romarna 5:7) En rättfärdig människa förväntas troget följa lagen, men en god människa gör mer än så. Hon tar initiativet och söker efter möjligheter att göra gott mot andra. Som vi skall se är Jehova verkligen god i den meningen. Det är tydligt att en sådan godhet har sin grund i Jehovas gränslösa kärlek.

5–7. Varför ville inte Jesus bli kallad ”Gode Lärare”, och vilken grundläggande sanning bekräftade han därigenom?

5 Jehovas godhet är också unik. En kort tid före Jesu död ställde en man en fråga till honom och tilltalade honom då med orden ”Gode Lärare”. Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en enda, Gud.” (Markus 10:17, 18) Ett märkligt svar tycker du kanske. Varför rättade Jesus mannen? Jesus var väl en god lärare?

6 Den här mannen använde tydligen orden ”Gode Lärare” som en smickrande titel. Jesus gav blygsamt all sådan ära åt sin himmelske Fader, som är god i den fullaste bemärkelsen. (Ordspråken 11:2) Men Jesus bekräftade också en grundläggande sanning. Jehova ensam är normen för vad som är gott. Det är endast han som har den suveräna rätten att avgöra vad som är gott och ont. Adam och Eva, som upproriskt åt av trädet för kunskapen om gott och ont, försökte tillskansa sig själva den rätten. Till skillnad från dem överlåter Jesus ödmjukt till sin Fader att fastställa normer.

7 Dessutom visste Jesus att Jehova är upphovet till allt som är verkligt gott. Han är givaren av ”varje god gåva och varje fullkomlig gåva”. (Jakob 1:17) Låt oss se hur Jehovas godhet kommer till uttryck i hans generositet.

 Bevis på Jehovas stora godhet

8. Hur har Jehova visat godhet mot alla människor?

8 Alla som har levt har haft nytta av Jehovas godhet. I Psalm 145:9 läser vi: ”Jehova är god mot alla.” Hur har han då visat sin stora godhet? Bibeln säger: ”Han ... har [inte] låtit sig vara utan vittnesbörd, i det att han har gjort gott och gett er regn från himlen och fruktbara tider och till brädden fyllt era hjärtan med mat och glädje.” (Apostlagärningarna 14:17) Har du märkt hur en god måltid kan göra en på gott humör? Om inte Jehova i sin godhet hade försett den här jorden med dess eviga kretslopp av sötvatten och dess ”fruktbara tider” som ger oss så mycket mat, skulle det inte finnas några måltider. Denna godhet från Jehova når alla, inte bara dem som älskar honom. Jesus sade: ”Han låter ju sin sol gå  upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.” (Matteus 5:45)

Jehova har ”gett er regn från himlen och fruktbara tider”

9. Hur illustrerar äpplet Jehovas godhet?

9 Många tar denna stora generositet för given. Solen fortsätter ju att skina, regnet fortsätter att falla, och de fruktbara tiderna kommer alltid åter. Tänk till exempel på äpplet. Det är en vanlig frukt, som växer i tempererade områden över hela jorden. Men det är också en vacker frukt, som är god att äta och som är full av friskt vatten och viktiga näringsämnen. Visste du att det finns omkring 7 500 olika äppelsorter över hela världen – röda, gula, gröna, stora som grapefrukter och små som  körsbär? En liten äppelkärna ser kanske inte mycket ut för världen, men från den kan det växa upp ett underbart vackert träd. (Höga Visan 2:3) Varje vår smyckas äppelträdet med en fantastisk blomsterprakt, och varje höst bär det frukt. Varje år – i upp till 75 år – kan ett genomsnittligt äppelträd ge tillräckligt med frukt för att fylla 20 lådor på närmare 20 kilo vardera!

Från denna lilla kärna kan det växa upp ett träd som kan ge mat och glädje åt människor i årtionden

10, 11. Hur vittnar våra sinnen om Guds godhet?

10 I sin oändliga godhet har Jehova gett oss en kropp som är ”danad så underbart”, med sinnen som gör att vi kan uppfatta hans verk och njuta av dem. (Psalm 139:14) Tänk tillbaka på de scener som beskrevs i början av det här kapitlet. Vad är det som vi med vår syn uppfattar och som gör oss så glada i sådana stunder? Det glada barnets rosiga kinder. Regnet som bevattnar fälten. En solnedgång i rött, guld och violett. Det mänskliga ögat kan uppfatta mer än 300 000 olika färgnyanser! Och med vår hörsel kan vi uppfatta de olika tonlägena i en röst som vi tycker om, vindens sus i träden och barnets muntra skratt. Varför kan vi glädjas över sådana syn- och hörselintryck? Bibeln säger: ”Örat som hör och ögat som ser – Jehova har gjort dem båda.” (Ordspråken 20:12) Men vi har fler sinnen.

11 Luktsinnet är ytterligare ett bevis på Jehovas godhet. Vår näsa kan uppfatta omkring 10 000 olika lukter, till exempel lukten av din favoriträtt, av blommor, av fallna höstlöv och av elden från en skön brasa. Och tack vare din känsel kan du känna vindens smekning mot din kind, en kärleksfull kram och den lena ytan på en frukt. När du sedan sätter tänderna i frukten känner du en mängd smaker. Dina smaklökar registrerar många nyanser som har bildats av fruktens kemiska sammansättning. Ja, vi har alla skäl att säga om Jehova: ”Hur överflödande  är inte din godhet, som du har förvarat som en skatt åt dem som fruktar dig!” (Psalm 31:19) Men hur har då Jehova ”förvarat” godhet ”som en skatt” åt dem som fruktar honom?

Godhet till evig nytta

12. Vilka gåvor från Jehova är allra viktigast, och varför det?

12 Jesus sade: ”Det står skrivet: ’Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje uttalande som går ut genom Jehovas mun.’” (Matteus 4:4) Ja, Jehovas andliga gåvor är till ännu större nytta för oss än de fysiska, för de leder till evigt liv. I kapitel 8 i den här boken konstaterade vi att Jehova har använt sin kraft i dessa sista dagar till att skapa ett andligt paradis, i vilket det finns ett överflöd av andlig mat.

13, 14. a) Vad fick profeten Hesekiel se i en syn, och vad betyder det för oss i dag? b) Vilka livgivande andliga gåvor ger Jehova sina trogna tjänare?

13 I en av Bibelns storslagna profetior om återställelse fick profeten Hesekiel en syn av ett återuppbyggt och härligt tempel. Från templet rann en ström med vatten, som blev bredare och djupare tills den blev en ”ström av dubbel storlek”. Överallt där strömmen rann fram förde den välsignelser med sig. På flodbankarna frodades många träd som gav mat och läkedom. Floden gav till och med liv åt det salta och livlösa Döda havet, så att det blev produktivt! (Hesekiel 47:1–12) Men vad betydde allt det här?

14 Synen visade att Jehova skulle återställa sin anordning för ren tillbedjan, vilken framställdes i bild genom det tempel Hesekiel fick se. Precis som floden i synen skulle Guds anordningar för liv strömma ut till hans folk i allt större mängd. Sedan ren tillbedjan återställdes  1919 har Jehova välsignat sitt folk med gåvor som kan hjälpa dem att vinna liv. Hur har han gjort det? Biblar, biblisk litteratur, möten och sammankomster har förmedlat livsviktiga sanningar till miljoner människor. På så sätt har Jehova undervisat människor om den viktigaste gåvan av alla – Kristi lösenoffer, som gör att vi kan få en ren ställning inför Jehova och som har gett alla som älskar och fruktar honom hoppet om evigt liv. * Så under dessa sista dagar, när världen har lidit av andlig svält, har Jehovas folk njutit av en andlig festmåltid. (Jesaja 65:13)

15. I vilken bemärkelse kommer Jehovas godhet att strömma ut till den trogna mänskligheten under Kristi tusenåriga regering?

15 Men floden i Hesekiels syn slutar inte att rinna när den här gamla världsordningen går under. Det kommer i stället att strömma fram ännu mer vatten i den under Kristi tusenåriga regering. Då kommer Jehova, genom det messianska kungariket, att använda värdet av Jesu offer fullt ut och undan för undan lyfta upp den trogna mänskligheten till fullkomlighet. Då kommer vi verkligen att jubla över Jehovas godhet!

Andra sidor av Jehovas godhet

16. Hur visar Bibeln att Jehovas godhet omfattar andra egenskaper, och vilka är några av dessa?

16 Jehovas godhet omfattar mer än generositet. Gud sade till Mose: ”Jag kommer att låta all min godhet gå förbi inför ditt ansikte, och jag skall förkunna Jehovas namn inför dig.” Längre fram säger skildringen: ”Jehova började gå förbi inför hans ansikte och förkunna: ’Jehova,  Jehova, en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och överflödande i kärleksfull omtanke och sanning.’” (2 Moseboken 33:19; 34:6) Jehovas godhet omfattar alltså ett antal fina egenskaper. Vi skall se på två av dem.

17. Vad innebär det att vara nådig, och hur har Jehova visat sig vara nådig mot ofullkomliga små människor?

17 ”Nådig.” När det talas om att Jehova är nådig, säger det oss mycket om hur Jehova behandlar sina skapelser. I stället för att i likhet med många människor vara brysk, kylig eller tyrannisk är Jehova mild och vänlig. Jehova sade en gång till Abraham: ”Lyft upp dina ögon, det ber jag dig, och se, från den plats där du är, norrut och söderut och österut och västerut.” (1 Moseboken 13:14) Många översättningar utelämnar orden ”det ber jag dig”, men enligt bibelforskare innehåller den hebreiska grundtexten en partikel som förändrar uttalandet från en befallning till en artig begäran. Det finns andra liknande exempel. (1 Moseboken 31:12; Hesekiel 8:5) Tänk att universums Suverän säger ”det ber jag dig” till små människor! I den här hårda, aggressiva och ohövliga världen är det verkligen underbart att tänka på hur nådig vår Gud, Jehova, är.

18. Hur är Jehova ”överflödande i ... sanning”, och varför är det uppmuntrande att veta det?

18 ”Överflödande i ... sanning.” Oärlighet är något mycket vanligt i dagens värld. Men Bibeln påminner oss: ”Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga.” (4 Moseboken 23:19) I Titus 1:2 sägs det faktiskt att ”Gud ... inte kan ljuga”. Hans godhet tillåter inte det. Därför kan vi alltid lita fullständigt på Jehovas löften; det han har sagt inträffar alltid. Jehova kallas också ”sanningens Gud”. (Psalm 31:5) Han framför aldrig en lögn, bara ett överflöd av sanning. Han är inte otillgänglig, reserverad  eller förtegen. I stället upplyser han generöst sina trogna tjänare och öser ur sitt stora förråd av vishet. * Han lär dem att leva efter hans sanningar, så att de kan fortsätta ”att vandra i sanningen”. (3 Johannes, vers 3) Hur bör då Jehovas godhet rent allmänt påverka oss var och en?

”Stråla av glädje över det goda från Jehova”

19, 20. a) Hur försökte Satan undergräva Evas tillit till Jehovas godhet, och vad ledde det till? b) Hur bör Jehovas godhet rätteligen påverka oss, och varför det?

19 När Satan frestade Eva i Edens trädgård, började han med att listigt undergräva hennes tillit till Jehovas godhet. Jehova hade sagt till Adam: ”Av varje träd i trädgården får du äta dig mätt.” Av alla de tusentals träden i trädgården var det bara ett som Jehova hade sagt att de inte fick äta av. Men lägg märke till hur Satan formulerade sin första fråga till Eva: ”Skulle Gud verkligen ha sagt att ni inte får äta av varje träd i trädgården?” (1 Moseboken 2:9, 16; 3:1) Satan förvrängde Jehovas ord för att få Eva att tro att Jehova undanhöll dem något gott. Tyvärr fungerade Satans taktik. Eva började, som så många män och kvinnor efter henne, betvivla Guds godhet, trots att hon hade honom att tacka för allt hon ägde.

20 Vi vet vilken sorg och förtvivlan sådant tvivel har lett till. Låt oss därför ta orden i Jeremia 31:12 till hjärtat: ”De skall ... stråla av glädje över det goda från Jehova.” Jehovas godhet bör verkligen få oss att stråla av glädje. Vi behöver aldrig betvivla Guds motiv, eftersom han är så full av godhet. Vi kan lita fullständigt på honom, för han vill att det skall gå bra för dem som älskar honom.

21, 22. a) Vad kan vi göra som svar på Jehovas godhet? b) Vilken egenskap skall vi behandla i nästa kapitel, och hur skiljer den sig från godhet?

 21 Vidare känner vi oss glada, när vi får tillfälle att tala med andra om Guds godhet. Psalm 145:7 säger så här om Jehovas folk: ”De skall låta ord sprudla fram om din godhets överflöd.” Varje dag får vi på något sätt nytta av Jehovas godhet. Varför inte göra det till en vana att tacka Jehova varje dag för hans godhet, och då vara så specifika som möjligt? Att vi tänker på Jehovas godhet, tackar honom för den varje dag och talar med andra om den kommer att hjälpa oss att efterlikna vår gode Gud. Och när vi söker efter möjligheter att visa godhet, precis som Jehova gör, kommer vi ännu närmare honom. Den åldrige aposteln Johannes skrev: ”Du älskade, efterlikna inte det onda utan det goda. Den som gör det goda är av Gud.” (3 Johannes, vers 11)

22 Jehovas godhet är också knuten till andra egenskaper. Gud är till exempel ”överflödande i kärleksfull omtanke”, eller lojal kärlek. (2 Moseboken 34:6) Denna kärleksfulla omtanke är mer målinriktad än godhet, för Jehova visar den i synnerhet mot sina trogna tjänare. I nästa kapitel skall vi se närmare på hur han gör det.

^ § 14 Det finns inget bättre exempel på Jehovas godhet än anordningen med en lösen. Av alla miljoner andevarelser Jehova kunde välja bland valde han sin älskade, enfödde Son som den som skulle dö för oss.

^ § 18 Det är av goda skäl Bibeln förbinder sanning med ljus. ”Sänd ut ditt ljus och din sanning”, sjöng psalmisten. (Psalm 43:3) Jehova sänder ut ett överflöd av andligt ljus över dem som vill bli undervisade, eller upplysta, av honom. (2 Korinthierna 4:6; 1 Johannes 1:5)