Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Närma dig Jehova

 KAPITEL 3

”Helig, helig, helig är härarnas Jehova”

”Helig, helig, helig är härarnas Jehova”

1, 2. Vilken syn fick profeten Jesaja, och vad lär den oss om Jehova?

JESAJA fylldes av vördnad inför det han såg – en syn från Gud. Det såg så verkligt ut! Jesaja skrev senare att han fick ”se Jehova” sitta på sin höga tron. Jehovas vida klädnad uppfyllde det stora templet i Jerusalem. (Jesaja 6:1, 2)

2 Jesaja fylldes också av vördnad inför det han hörde – en sång som var så mäktig att templet skakade i sina grundvalar. Sången kom från serafer, andevarelser av mycket hög rang. Orden i den välljudande sången var enkla och majestätiska: ”Helig, helig, helig är härarnas Jehova. Hela jorden är full av hans härlighet.” (Jesaja 6:3, 4) Att ordet ”helig” sjöngs tre gånger gav extra eftertryck åt det, något som var mycket lämpligt, eftersom Jehova äger den högsta graden av helighet. (Uppenbarelseboken 4:8) Jehovas helighet framhålls hela Bibeln igenom. Hundratals verser förbinder hans namn med orden ”helig” och ”helighet”.

3. Hur får missuppfattningar om Jehovas helighet många att vända sig bort från honom i stället för att närma sig honom?

3 Det är därför tydligt att något av det första Jehova vill att vi skall förstå om honom är att han är helig. Men många i vår tid tycker att det är en stötande tanke. Somliga förknippar felaktigt helighet med egenrättfärdighet eller falsk fromhet. Människor som inte har så höga tankar om sig själva kan tycka att Guds helighet är mer skrämmande än tilltalande. De känner sig kanske inte värdiga att närma sig denne helige Gud. Många vänder sig därför bort från Gud på grund av hans helighet. Det är beklagligt, eftersom Guds helighet verkligen ger oss all orsak att närma oss  honom. Varför det? Innan vi besvarar den frågan, skall vi se vad sann helighet är.

Vad är helighet?

4, 5. a) Vad innebär helighet, och vad innebär det inte? b) På vilka två viktiga sätt är Jehova ”avskild”?

4 Att Gud är helig betyder inte att han är självgod, högdragen eller föraktfull mot andra. Tvärtom hatar han sådana attityder. (Ordspråken 16:5; Jakob 4:6) Vad betyder då ordet ”helig”? På bibelhebreiska kommer ordet från en term som betyder ”avskild”. När det gäller tillbedjan används ordet ”helig” om det som är avskilt från allmänt bruk eller som hålls heligt. Helighet förmedlar också eftertryckligt tanken på renhet. Hur är det här ordet tillämpligt på Jehova? Betyder det att han är ”avskild” från ofullkomliga människor, långt borta ifrån oss?

5 Inte alls. Som ”Israels Helige” sade Jehova om sig själv att han vistades i sitt folks ”mitt”, trots att israeliterna var syndiga. (Jesaja 12:6; Hosea 11:9) Hans helighet innebär således inte att han håller sig på avstånd från oss. Hur är han då ”avskild”? På två viktiga sätt. För det första är han avskild från allt skapat genom att han ensam är den Högste. Hans renhet är absolut och oändlig. (Psalm 40:5; 83:18) För det andra är Jehova fullständigt avskild från all synd, och det är en trösterik tanke. Varför det?

6. Varför är det trösterikt att veta att Jehova är fullständigt avskild från synd?

6 Vi lever i en värld där sann helighet är något sällsynt. Allt i det mänskliga samhället som är fjärmat från Gud är besmittat på något sätt, befläckat med synd och ofullkomlighet. Vi måste alla kämpa mot synden inom oss, och vi riskerar alla att bli övervunna av den, om vi inte är på vår vakt. (Romarna 7:15–25; 1 Korinthierna 10:12) Det är ingen risk att något liknande skall ske med Jehova. Det finns  ingen synd hos honom, och han kommer därför aldrig att bli befläckad med minsta spår av synd. Detta förstärker vårt intryck av Jehova som den idealiske Fadern, eftersom det innebär att han är fullkomligt pålitlig. Till skillnad från många mänskliga fäder kommer han aldrig att bli en depraverad, tygellös eller våldsam far. Hans helighet gör något sådant helt omöjligt. Jehova har ibland till och med svurit en ed vid sin egen helighet, eftersom ingenting skulle kunna vara mer trovärdigt. (Amos 4:2) Är inte det uppmuntrande?

7. Varför kan det sägas att helighet är en oskiljaktig del av Jehovas natur?

7 Helighet är en oskiljaktig del av Jehovas natur. Vad betyder det? Vi kan ta ett exempel: Tänk på orden ”människa” och ”ofullkomlig”. Du kan inte beskriva det förra utan att väcka tanken på det senare. Ofullkomligheten genomsyrar oss och färgar allt vi gör. Tänk nu på två helt annorlunda ord – ”Jehova” och ”helig”. Heligheten genomsyrar Jehova. Allt i samband med honom är rent och rättrådigt. Vi kan inte lära känna Jehova som han verkligen är utan att förstå den djupa innebörden i detta ord, ”helig”.

”Helighet tillhör Jehova”

8, 9. Vad visar att Jehova hjälper ofullkomliga människor att bli heliga i relativ bemärkelse?

8 Eftersom Jehova är heligheten själv, kan det med rätta sägas att han är källan till all helighet. Han är inte självisk och behåller den här dyrbara egenskapen för sig själv, utan han delar frikostigt med sig av den åt andra. När Gud talade till Mose genom en ängel vid den brinnande busken, blev till och med den omgivande marken helig till följd av kontakten med Jehova! (2 Moseboken 3:5)

9 Kan ofullkomliga människor bli heliga med Jehovas hjälp? Ja, i relativ bemärkelse. Gud gav sitt folk Israel utsikten att bli ”en helig nation”. (2 Moseboken 19:6) Han välsignade  den nationen med en form av tillbedjan som var helig och ren. Helighet är därför ett återkommande tema i den mosaiska lagen. Översteprästen hade till och med en guldplåt framtill på sin turban, där alla kunde se den glänsa i ljuset, och på den var orden ”helighet tillhör Jehova” ingraverade. (2 Moseboken 28:36) En hög norm för renhet skulle således känneteckna israeliternas tillbedjan och deras levnadssätt. Jehova sade till dem: ”Ni skall visa er vara heliga, därför att jag, Jehova, er Gud, är helig.” (3 Moseboken 19:2) Så länge israeliterna följde Guds anvisningar, i den mån det var möjligt för dem som ofullkomliga människor, var de heliga i relativ bemärkelse.

10. Hur skilde sig det forntida Israel från de kringliggande nationerna när det gällde helighet?

10 Denna tonvikt på helighet ställde israeliternas tillbedjan i skarp kontrast till den tillbedjan som utövades i de nationer som omgav Israel. Folken i de hedniska nationerna dyrkade gudar vars själva existens var en lögn och en bluff, gudar som framställdes som våldsamma, giriga och omoraliska. De var oheliga i alla bemärkelser. Dyrkan av sådana gudar gjorde människorna oheliga. Jehova uppmanade därför sina tjänare att hålla sig avskilda från hedniska gudsdyrkare och deras befläckade religiösa sedvänjor. (3 Moseboken 18:24–28; 1 Kungaboken 11:1, 2)

11. Hur är Jehovas himmelska organisations helighet uppenbar hos a) änglarna? b) seraferna? c) Jesus?

11 Jehovas utvalda nation Israel kunde i bästa fall bara svagt återspegla heligheten hos Guds himmelska organisation. De miljoner andevarelser som lojalt tjänar Gud omtalas som hans ”heliga myriader”. (5 Moseboken 33:2; Judas, vers 14) De återspeglar fullkomligt den lysande, rena skönheten i Guds helighet. Tänk också på de serafer som Jesaja såg i sin syn. Innehållet i deras sång visar att dessa mäktiga andevarelser har en viktig uppgift när det gäller  att förkunna Jehovas helighet i hela universum. Men det finns en andevarelse som står över alla dessa – Guds enfödde Son. Jesus är den som bäst återspeglar Jehovas helighet. Han är med rätta känd som ”Guds Helige”. (Johannes 6:68, 69)

Heligt namn, helig ande

12, 13. a) Varför betecknas Guds namn med rätta som heligt? b) Varför måste Guds namn helgas?

12 Hur är det då med Guds namn? Som vi såg i kapitel 1 är detta namn inte bara en titel eller en etikett. Det representerar Jehova Gud och omfattar alla hans egenskaper. Bibeln säger därför att hans ”namn är heligt”. (Jesaja 57:15) Enligt den mosaiska lagen var det belagt med dödsstraff att vanhelga Guds namn. (3 Moseboken 24:16) Och lägg märke till vad Jesus gav högsta prioritet när det gällde bön: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat.” (Matteus 6:9) Att helga något betyder att vörda det, att ära det, att hålla det heligt. Men varför måste något helgas som i sig självt är så rent som Guds eget namn?

13 Guds heliga namn har angripits, blivit smutskastat med lögner och förtal. I Eden ljög Satan om Jehova och påstod att Jehovas suveränitet inte var berättigad. (1 Moseboken 3:1–5) Sedan dess har Satan – den här oheliga världens härskare – sett till att lögnerna om Gud har mångfaldigats. (Johannes 8:44; 12:31; Uppenbarelseboken 12:9) Trossamfund har framställt Gud som despotisk, otillgänglig och grym. De har påstått sig ha hans stöd i sina blodiga krig. De har ofta gett den blinda slumpen, eller evolutionen, äran för Guds underbara skaparverk. Ja, Guds namn har ondskefullt svärtats ner. Det måste helgas. Det måste återfå sin rättmätiga härlighet. Vi längtar efter att hans namn skall bli helgat och hans suveränitet hävdad, och vi vill gärna ha en del i detta storslagna uppsåt.

14. Varför kallas Guds ande helig, och varför är det så allvarligt att häda den heliga anden?

 14 Det finns något annat som är intimt förknippat med Jehova och som nästan alltid kallas heligt – hans ande eller verksamma kraft. (1 Moseboken 1:2) Jehova använder denna oövervinnliga kraft till att genomföra sitt uppsåt. Allt som Gud gör utför han på ett heligt och rent sätt, och därför kallas hans verksamma kraft mycket passande helig ande, eller helighetens ande. (Lukas 11:13; Romarna 1:4) Att häda den heliga anden, vilket innefattar att avsiktligt motarbeta Jehovas uppsåt, utgör en oförlåtlig synd. (Markus 3:29)

Varför Jehovas helighet drar oss till honom

15. Varför är det på sin plats att känna fruktan för Jehova med tanke på hans helighet, och vad innebär denna fruktan?

15 Det är således inte svårt att förstå varför Bibeln förbinder Guds helighet med fruktan för Gud från människans sida. I Psalm 99:3 sägs det: ”Må de prisa ditt namn. Det är stort och inger fruktan – heligt är det.” Men denna fruktan är inte en sjuklig fruktan. Den är snarare en känsla av vördnadsfull respekt. Det är på sin plats att känna så, eftersom Guds helighet står så högt över oss. Den är gnistrande ren, strålande. Ändå bör den inte stöta bort oss. Nej, en rätt syn på Guds helighet kommer i stället att dra oss närmare honom. Hur kan vi säga det?

Precis som vi tilltalas av skönhet, bör vi tilltalas av helighet

16. a) Hur förknippas helighet med skönhet? Ge ett exempel. b) Hur betonas renhet och ljus i de syner som beskriver Jehova?

16 Först och främst förknippar Bibeln helighet med skönhet. I Jesaja 63:15 beskrivs himlen som Guds ”helighets och skönhets upphöjda boning”. Skönhet tilltalar oss. Titta på bilden på sidan 33. Visst är det vackert! Vad är det som gör det hela så tilltalande? Lägg märke till hur rent vattnet ser ut. Också luften måste vara ren, eftersom  himlen är så klar och blå. Vattnet glittrar i solskenet. Om samma scen ändrades – skräp flöt omkring i bäcken, träden och klipporna var nerklottrade och luften var förorenad av smog – skulle den inte längre vara tilltalande, utan frånstötande. Vi förknippar helt naturligt skönhet med renhet och ljus. Samma ord kan användas för att beskriva Jehovas helighet. Det är inte att undra på att de syner som beskriver Jehova fascinerar oss! Strålande av ljus, gnistrande som ädelstenar, glödande som eld eller som de renaste, mest glänsande ädla metaller – så beskrivs vår helige Guds skönhet. (Hesekiel 1:25–28; Uppenbarelseboken 4:2, 3)

17, 18. a) Hur påverkades Jesaja till att börja med av sin syn? b) Hur använde Jehova en seraf till att trösta Jesaja, och vad var innebörden i det serafen gjorde?

17 Men bör Guds helighet få oss att känna oss underlägsna vid en jämförelse? Svaret är naturligtvis ja. Vi är underlägsna Jehova. Det är sannerligen ingen överdrift att säga det. Bör vetskapen om det fjärma oss från honom? Tänk på hur Jesaja reagerade, när han hörde seraferna förkunna Jehovas helighet. ”Jag sade sedan: ’Ve mig! Ty jag har så gott som bringats till tystnad; jag är ju en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar; ty mina ögon har sett Kungen, härarnas Jehova!’” (Jesaja 6:5) Ja, Jehovas oändliga helighet påminde Jesaja om hur syndig och ofullkomlig han var. Till att börja med blev denne trogne man förkrossad, men Jehova lämnade honom inte i det tillståndet.

18 En seraf tröstade genast profeten. Hur då? Denne mäktige andevarelse flög till altaret, tog ett kol från det och rörde med kolet vid Jesajas läppar. Det låter kanske mer smärtsamt än tröstande, men kom ihåg att det här var en syn, rik på symbolik. Jesaja, som var en trogen jude, visste att offer dagligen frambars på altaret i templet för att  ge försoning för synder. Och serafen påminde kärleksfullt profeten om att denne, trots sin ofullkomlighet – sina ”orena läppar” – kunde få en ren ställning inför Gud. * Jehova var villig att betrakta en ofullkomlig, syndig människa som helig – åtminstone i relativ bemärkelse. (Jesaja 6:6, 7)

19. Hur är det möjligt för oss att vara heliga i relativ bemärkelse, trots att vi är ofullkomliga?

19 Detsamma gäller i vår tid. Alla offer som frambars på altaret i Jerusalem var bara skuggbilder av något större – det enda och fullkomliga offer som Jesus Kristus frambar år 33 v.t. (Hebréerna 9:11–14) Om vi verkligen ångrar våra synder, ändrar vår felaktiga kurs och utövar tro på detta offer, får vi förlåtelse. (1 Johannes 2:2) Också vi kan få en ren ställning inför Gud. Aposteln Petrus påminner oss: ”Det står skrivet: ’Ni skall vara heliga, därför att jag är helig.’” (1 Petrus 1:16) Lägg märke till att Jehova inte sade  att vi skall vara lika heliga som han. Han förväntar aldrig det omöjliga av oss. (Psalm 103:13, 14) Jehova säger i stället att vi skall vara heliga därför att han är helig. ”Som älskade barn” försöker vi efterlikna honom så långt det står i vår makt som ofullkomliga människor. (Efesierna 5:1) Att uppnå helighet är således en pågående process. Allteftersom vi växer till andligen, arbetar vi på att ”fullkomna heligheten” dag för dag. (2 Korinthierna 7:1)

20. a) Varför är det viktigt att förstå att vi kan vara rena i vår helige Guds ögon? b) Hur påverkades Jesaja, när han fick veta att hans synder hade blivit försonade?

20 Jehova älskar det som är rättrådigt och rent, och han hatar synd. (Habackuk 1:13) Men han hatar inte oss. Så länge vi betraktar synd på samma sätt som han gör – hatar det onda och älskar det goda – och strävar efter att följa i Kristi Jesu fullkomliga fotspår, förlåter han våra synder. (Amos 5:15; 1 Petrus 2:21) När vi förstår att vi kan vara rena i vår helige Guds ögon, får det djupgående verkningar. Kom ihåg att Jehovas helighet först påminde Jesaja om hans egen orenhet. Han sade: ”Ve mig!” Men när han väl förstod att hans synder hade blivit försonade, ändrades hans inställning. När Jehova frågade efter någon frivillig som kunde utföra ett uppdrag, reagerade Jesaja genast positivt, trots att han inte ens visste vad uppdraget gick ut på. Han sade: ”Här är jag! Sänd mig.” (Jesaja 6:5–8)

21. Varför kan vi vara övertygade om att vi kan utveckla egenskapen helighet?

21 Vi är skapade till den helige Gudens avbild. Vi har fått en känsla för moral och förmåga att uppfatta andliga ting. (1 Moseboken 1:26) Det finns en potential för helighet inom oss alla. När vi fortsätter att utveckla helighet, är Jehova villig att hjälpa oss. I den processen dras vi allt närmare vår helige Gud. Och när vi granskar Jehovas egenskaper i de följande kapitlen, kommer vi att se att det finns många starka skäl till att vi bör närma oss honom!

^ § 18 Uttrycket ”orena läppar” är passande, eftersom läppar ofta används bildligt i Bibeln för att beteckna tal eller språk. Många av de synder som vi ofullkomliga människor begår kan härledas till vårt sätt att använda talförmågan. (Ordspråken 10:19; Jakob 3:2, 6)