De flesta på Noas tid gjorde det som var ont. 1 Moseboken 6:5

Adam och Eva fick barn, och det blev många människor på jorden. Flera änglar följde sedan Satan i hans uppror.

De kom till jorden och tog sig människokroppar för att kunna leva ihop med kvinnor. De fick söner som var övermänskliga, våldsamma och starka.

Jorden fylldes av människor som gjorde det som var ont. Bibeln säger att människor var alltigenom onda. Det de tänkte och planerade var hela tiden ont.

 Noa lyssnade till Gud och byggde en ark. 1 Moseboken 6:13, 14, 18, 19, 22

Noa var en god människa. Jehova talade om för Noa att han skulle ta bort alla onda genom en stor översvämning.

Gud sade också till Noa att bygga en stor båt, en ark, och ta med sig sin familj och alla slags djur in i den.

Noa varnade människor för översvämningen som skulle komma, men de lyssnade inte. Några skrattade åt Noa, andra hatade honom.

När arken var klar förde Noa in djuren.