Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Hur kan man få ett lyckligt liv?

 AVSNITT 4

Vilken vägledning har Gud gett oss?

Vilken vägledning har Gud gett oss?

”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig.” (JESAJA 48:17)

BIBELN är en gåva från Gud. Han inspirerade trogna män i den forntida nationen Israel att skriva ner hans tankar. Kung David, som skrev många av psalmerna, erkände: ”Det var Jehovas ande som talade genom mig, och hans ord var på min tunga.” (2 Samuelsboken 23:2)

Varför har Gud gett oss Bibeln?

Bibeln berättar inte bara om vad som har hänt tidigare och vad som ska hända i framtiden utan ger oss också svar på några av de viktigaste frågorna i livet: Varför är vi här? Hur kan vi få en lycklig framtid? Den enda möjligheten att få svar på de här frågorna är att vi vänder oss till Bibeln. Vi har fått den av vår Skapare för att han bryr sig om oss. Bibeln själv säger om Gud och hans lagar:

  • ”Det är Jehova som ger vishet ... Du [skall] förstå rättfärdighet, rätt och rättrådighet, det godas alla vägar.” (Ordspråksboken 2:6, 9)

  • ”Jehovas lag är fullkomlig, ger själen ny styrka. Jehovas påminnelse är tillförlitlig, gör den oerfarne vis. Jehovas befallningar är rättrådiga, får hjärtat att glädja sig; Jehovas bud är rent, får ögonen att lysa.” (Psalm 19:7, 8 [19:8, 9, TNK])

Det är tydligt att en av de främsta anledningarna till att Gud har gett oss Bibeln är att vi ska kunna få ett lyckligt liv.

 Hur vet vi att Bibeln inte har blivit förvanskad?

Avskrivarna var ytterst noggranna.

Långt tillbaka i tiden utförde trogna män som Esra, ”en skicklig avskrivare av Moses lag”, ett ytterst noggrant arbete för att texten i Skriften skulle bevaras intakt. (Esra 7:6) Dödahavsrullarna är ett enastående exempel på hur väl de lyckades. De första av de här rullarna upptäcktes 1947 i grottor nära Qumran, och de innehåller delar av så gott som alla böcker i Bibelns hebreiska skrifter. Även om de skrevs för mer än 2 000 år sedan skiljer de sig mycket lite från varandra och från den traditionella hebreiska text som används i dag. ”Ingen av dessa avvikelser påverkar själva budskapet i skrifterna”, säger Geza Vermes, en kännare av Dödahavsrullarna. Att de vidarebefordrats med sådan exakthet vittnar om att de texter som är tillgängliga i dag troget återger innehållet i de inspirerade ursprungstexterna.

Qumran, grotta 4, där den största samlingen av fragment av Dödahavsrullarna hittades.

Har profetiorna verkligen gått i uppfyllelse?

När israeliterna hade kommit in i det utlovade landet, påminde Josua dem: ”Inte ett enda av alla de goda ord som Jehova, er Gud, har talat till er har slagit fel.” (Josua 23:14) Det här uttalandet har alltid visat sig vara sant. Varför det? Därför att Gud kan få saker att inträffa enligt sin vilja. Hans profetior uppfylls därför i minsta detalj.

Babylon i dag.

Gud förutsade till exempel att israeliterna skulle bli befriade från Babylon och att staden till sist skulle bli ödelagd. Jesaja skrev: ”Babylon ... skall bli som när Gud omstörtade Sodom och Gomorra. Hon skall aldrig vara bebodd.” (Jesaja 13:19, 20) Från det att de här orden uttalades till slutet av den andra tempelperioden förblev Babylon en bebodd stad. Men några hundra år därefter, och långt efter det att Dödahavsrullen med Jesajas bok skrevs, hade Babylon blivit obebott och öde – precis som det är i dag. (Jesaja 13:21) *

^ § 14 Mer information om det här ämnet finns på sidan 27–29 i broschyren En bok för alla människor, utgiven av Jehovas vittnen.