”Hans namn skall vara ... Fredsfurste.” (JESAJA 9:6 [9:5, TNK])

GENOM Messias försonande offer kommer människor att bli fullständigt befriade från den tyngande bördan av synd och skuld. Men hans rike kommer att föra med sig mycket mer än så.

Vilka förhållanden kommer Gud att införa genom Messias styre?

”I hans dagar skall den rättfärdige blomstra, och fred i överflöd, tills månen inte mer är. Och han skall ha undersåtar från hav till hav och från Floden till jordens ändar.” (Psalm 72:7, 8)

En av välsignelserna under Messias styre är evigt liv på jorden. ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29) ”Där har Jehova befallt att välsignelsen skall vara, ja, liv till oöverskådlig tid.” (Psalm 133:3) ”Som ett träds dagar skall mitt folks dagar bli; och mina utvalda skall göra fullt bruk av sina händers verk.” (Jesaja 65:20–25)

Jehova lovade David ”en lång följd av dagar till oöverskådlig tid, ja för evigt”. (Psalm 21:4 [21:5, TNK]) För att det löftet ska kunna uppfyllas måste det bli en uppståndelse från de döda. Bibeln talar om det på flera ställen, och här är några exempel: ”Om en kraftfull man dör, kan han då få liv igen? ... Du kommer att ropa, och jag kommer att svara dig. Du kommer att längta efter dina händers verk.” (Job 14:13–15) ”Han skall uppsluka döden för alltid, och den suveräne Herren Jehova skall torka tårarna från alla ansikten.” (Jesaja 25:8) ”Du skall vila, men du skall stå upp till din lott vid dagarnas slut.” (Daniel 12:2, 13 [12:2, 12, TNK])

Jehova har redan visat sin önskan och sin förmåga att återföra döda till liv. (1 Kungaboken 17:17–24; 2 Kungaboken 4:32–37; 13:20, 21)