Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Hur kan man få ett lyckligt liv?

 AVSNITT 3

Vem kan ge oss tillförlitliga råd?

Vem kan ge oss tillförlitliga råd?

”Sänd ut ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig.” (PSALM 43:3)

NÄR vi vill veta hur något fungerar, en maskin till exempel, räknar vi med att tillverkaren kan ge oss tillförlitliga instruktioner. Borde inte vår Skapare på liknande sätt vara den som är bäst kvalificerad att visa oss hur vi kan få ett så tillfredsställande liv som möjligt?

Hur kan vi ens veta att det finns en Skapare?

Professor George Zinsmeister, som tidigare var verksam vid University of Massachusetts i USA, tror på Gud och besvarar frågan med ett enda ord – entropi. Han hänvisar till det som vetenskapsmän kallar ”termodynamikens andra huvudsats”. Det finns ett samband mellan den här lagen och något vi alla kan se: Ett välordnat system, som man kan säga att ett hus är, kan inte komma till av sig självt. Men vårt universum består av oräkneliga exempel på avancerade fysikaliska och biologiska system. Allt det här pekar på en oerhört intelligent och mäktig Skapare.

”Himlen förkunnar Guds härlighet.”

Kung David kom till följande slutsats för över 3 000 år sedan: ”Himlen förkunnar  Guds härlighet; himlarymden berättar om hans händers verk.” (Psalm 19:1 [19:2, TNK]) I en annan psalm läser vi: ”Många är dina verk, Jehova! Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har frambringat.” (Psalm 104:24) *

Ett välordnat system, som man kan säga att ett hus är, kommer inte till av sig självt.

Varför skapade Gud oss?

Skapelsen var ett uttryck för Guds kärlek. Precis som en kärleksfull far vill Gud att vi ska njuta av livet och glädjas åt allt gott som han har skapat för vår skull. (Psalm 92:4 [92:5, TNK])

Vad betyder det att Gud skapade oss ”till sin avbild”? (1 Moseboken 1:26, 27)

Gud skapade oss med sådana egenskaper som han själv har. Precis som han kan vi visa kärlek och vara visa, rättvisa och kreativa. Han gav oss också en fri vilja. När vi väljer att visa de här egenskaperna gläder vi honom. (Ordspråksboken 23:15) Precis som alla föräldrar vill Gud ha förståndiga barn som han kan kommunicera med och ha en meningsfull relation till.

Vad är Guds avsikt med människorna?

Gud vill att vi ska använda våra förmågor och samarbeta som en enad familj för mänsklighetens gemensamma bästa. (Mika 4:3)

Vad kan vi förvänta att vår Skapare ska göra för oss?

En bra far ger sina barn vägledning och undervisning. Borde inte vår Skapare rimligtvis göra samma sak? Har han gjort det?

^ § 7 Du kan läsa mer om det här ämnet i boken Finns det en Skapare som bryr sig om oss?, utgiven av Jehovas vittnen.