Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 14

Varför behöver vi ett bättre offer?

Varför behöver vi ett bättre offer?

”Inte en enda av dem kan på något sätt friköpa ens en broder ... så att han skulle få leva för alltid.” (PSALM 49:7, 9 [49:8, 10, TNK])

Kan de offer som lagen föreskrev frambäras i vår tid?

Eftersom templet och prästerskapet inte längre finns, är det inte möjligt att frambära de syndförsonande offer som lagen föreskrev. Men Gud har inte lämnat oss utan hopp. Bibeln pekar fram emot en bestående lösning, ”ett nytt förbund”. Med det som grund har Jehova lovat: ”Jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag inte mer komma ihåg.” Genom det nya förbundet kan Gud förlåta alla våra synder för evigt. (Jeremia 31:31–34)

Hur påverkas vi av Adams synd?

När Adam gjorde uppror mot Gud förlorade han möjligheten att få leva för evigt. (1 Moseboken 3:17–19) Som vår gemensamme förfader kunde Adam bara föra vidare ofullkomlighet och död till oss. Han blev i själva verket ansvarig för alla sina barns död.

Om en brottsling avsiktligt mördade någon du älskar, skulle han då kunna tillfredsställa rättvisans krav genom att offra en tjur?

Enligt lagen kunde ett överlagt mord inte sonas genom ett djuroffer. (4 Moseboken 35:31) Inget djurs liv är lika mycket värt som en människas liv. Syndaren var tvungen att betala med sitt eget liv.

Vilket slags offer skulle alltså kunna täcka över Adams synd, så att Jehova kan förlåta människor och ”inte mer komma ihåg” deras synder?

Något som är av motsvarande värde krävs – ”själ för själ”, dvs. liv för liv. (5 Moseboken 19:21) Endast ett fullkomligt mänskligt liv – ett sådant som Adam hade innan han syndade – kunde få rättvisans vågskålar att väga jämnt. Det var bara en människa som var fullkomlig och obesmittad av Adams synd som kunde utgöra ett syndförsonande offer. (Psalm 49:7–9 [49:8–10, TNK]) Och det var bara Gud som kunde frambringa en sådan fullkomlig människa utan en mänsklig far – precis som han gjorde när han skapade Adam. (1 Moseboken 2:7)

Vem är den ende som kan frambära sig själv som ett försoningsoffer?

Det är bara Messias som kan göra det. Han ska obestridligen komma som en befriare. (1 Moseboken 3:15; Psalm 2:2, 8) Men först måste han frambära sig själv som ett fullkomligt ”skuldoffer” – ett offer som kan ge fullständig förlåtelse för våra synder. (3 Moseboken 7:1; Jesaja 53:6, 10)

Vad mer säger Bibeln om Messias?