Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 12

Vad var syftet med Tora?

Vad var syftet med Tora?

”Han satte en lag i Israel ... för att de skulle sätta sin tillit till Gud.” (PSALM 78:5, 7)

DET var bland annat genom Tora som Jehova uppenbarade hur han skulle genomföra den avsikt han gjorde känd i Eden – att återställa och välsigna hela mänskligheten.

Vilka lagar gav Gud före Moses lag?

Gud gav människorna flera lagar. De fick till exempel inte mörda och inte äta blod. (1 Moseboken 9:3–5) De här lagarna betonar att livet är heligt och gäller för hela mänskligheten, dvs. Noas avkomlingar.

Vilken viktig roll hade Abraham i samband med Guds avsikt?

Gud sa till den trogne Abraham: ”Genom din avkomma skall alla jordens nationer välsigna sig.” (1 Moseboken 22:18) Gud skulle använda denna ”avkomma” för att genomföra sin avsikt.

Vad var sambandet mellan lagen och Guds avsikt?

Lagen som gavs till Mose hade ett viktigt samband med Guds avsikt.

När Gud gav israeliterna lagen genom Mose, ingick han också ett förbund med dem. Om de höll förbundet skulle de bli ”ett kungarike av präster och en helig nation”. (2 Moseboken 19:5, 6)

Hur var lagen till nytta för hela mänskligheten?

Gud använde Israels nation för att visa vilka välsignelser som kommer av att man stöder hans styre. Guds lag skyddade och vägledde israeliterna, så att de kunde bli ”ett ljus för nationerna”. (Jesaja 42:6) Men för att kunna bli det var de tvungna att följa Guds skrivna lag. (5 Moseboken 11:26, 27)

Kunde en nation med ofullkomliga människor lyda Guds lag fullkomligt?

Inte ens med de bästa intentioner kunde ofullkomliga människor följa lagen i allt. Israeliterna misslyckades med det, precis som Mose gjorde. (4 Moseboken 12:3; 20:10–12) Men även om det var så, använde Gud det forntida Israel för att genomföra sin avsikt.