Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Hur kan man få ett lyckligt liv?

 AVSNITT 15

Vad säger Bibeln om Messias?

Vad säger Bibeln om Messias?

”En profet lik dig skall jag resa upp åt dem ur deras bröders led.” (5 MOSEBOKEN 18:18)

GUD uppenbarade steg för steg detaljer om Messias ursprung och hans uppdrag. Vi ska se på några exempel:

Vilket löfte om Messias fick Abraham?

Gud sa till den trogne Abraham att Messias – den utlovade avkomman – skulle komma i hans släktlinje. ”Genom din avkomma skall alla jordens nationer välsigna sig därför att du har lyssnat till min röst.” (1 Moseboken 22:18)

Vad sa Gud till Isak?

Gud sa till Isak: ”Jag skall hålla den ed som jag svor din far Abraham.” Sedan upprepade han det löfte han hade gett till Abraham: ”Genom din avkomma skall alla nationer på jorden välsigna sig.” (1 Moseboken 26:3, 4)

Vad sa Mose om Messias?

Innan israeliterna gick in i det utlovade landet, sa Mose till dem: ”En profet lik mig skall Jehova, din Gud, resa upp åt dig ur din mitt, ur dina bröders led – honom skall ni lyssna till.” (5 Moseboken 18:15)

Vilka löften om Messias gav Gud till David?

”Jag [skall] uppresa din avkomma efter dig, den som utgår från ditt inre, och jag skall befästa hans kungadöme. ... Din tron skall vara befäst till oöverskådlig tid.” (2 Samuelsboken 7:12, 16)

”Jag insätter honom som förstfödd, den högste av jordens kungar. Till oöverskådlig tid bevarar jag min kärleksfulla omtanke mot honom, och mitt förbund med honom skall stå fast. Jag skall låta hans avkomma bestå för evigt och hans tron så länge himlen är till.” (Psalm 89:27–29 [89:28–30, TNK])

Hur bekräftade profeten Jeremia de här löftena?

”’Jag [skall] låta en rättfärdig telning skjuta upp åt David.’ ... Ty detta är vad Jehova har sagt: ’David skall aldrig sakna en man som sitter på tronen i Israels hus.’” (Jeremia 33:15, 17)

Vad skulle känneteckna Messias?

”Över honom skall Jehovas ande vila, vishetens och förståndets ande, rådets och styrkans ande, kunskapens och Jehovas fruktans ande ... Med rättfärdighet dömer han de ringa, och med rättrådighet ger han tillrättavisning till förmån för de ödmjuka på jorden. ... Honom skall nationerna söka sig till.” (Jesaja 11:1, 2, 4, 10)

Var skulle Messias födas?

”Du, Betlehem Efrata, som är för liten för att befinna dig bland Judas tusenden,  från dig skall det åt mig komma en som skall bli härskare i Israel, en vars ursprung är från forna tider, från en avlägsen forntids dagar.” (Mika 5:2 [5:1, TNK])

När skulle Messias framträda?

”Sjuttio veckor har blivit bestämda ... Från det att ordet utgår om att återupprätta och återuppbygga Jerusalem intill Messias, Ledaren, skall det vara sju veckor, även sextiotvå veckor. ... Efter de sextiotvå veckorna skall Messias röjas ur vägen, utan något för egen räkning. Och folket, som tillhör en ledare som kommer, skall fördärva staden och den heliga platsen. ... Och intill slutet skall det vara krig.” (Daniel 9:24–26) Det förutsades alltså att Messias skulle framträda innan det andra templet förstördes.

De sjuttio årsveckorna – 490 år – började år 455 f.v.t., då den persiske kungen Artaxerxes gav Nehemja i uppdrag att återupprätta och återuppbygga Jerusalem. De 69 årsveckorna ”intill Messias, Ledaren”, slutade år 29 v.t. *

Varför måste Messias dö?

Jesaja förutsade att Messias skulle förkastas och avskiljas ”från de levandes land” och att hans liv skulle tjäna ”som ett skuldoffer”. Han skulle ”ge en rättfärdig ställning åt många; och deras missgärningar ... [skulle] han bära”. (Jesaja 52:13–53:12; 3 Moseboken 7:1) Han skulle utgöra det offer som skulle få ”synd att upphöra och bringa försoning för missgärning”. (Daniel 9:24)

Hur skulle Messias ”få slaktoffer och offergåva att upphöra”? (Daniel 9:27)

Efter Messias fullkomliga offer skulle Gud inte längre kräva sådana offer som lagen föreskrev. De skulle inte längre behövas. Därför kunde Gud tillåta att templet förstördes och offrandet upphörde.

^ § 22 Se uppslagsverket Insikt i Skrifterna, band 2, sidan 877–882, utgivet av Jehovas vittnen.