”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa huvudet på dig, och du skall krossa hälen på honom.” (1 MOSEBOKEN 3:15)

GUD har gjort mycket för att garantera att upproret mot honom aldrig ska upprepas.

När tog Gud itu med upproret i Eden?

Omedelbart efter det att Adam och Eva hade syndat uttalade Gud sin dom över de skyldiga. Han uppenbarade också sin avsikt att utplåna den skada de hade orsakat.

Vilken fråga uppstod?

Som nämndes tidigare ifrågasatte Satan inte Guds makt, utan Guds rätt att styra. Satan vill härska över Guds barn.

Hur påminner situationen om ett rättsfall?

Föreställ dig att en av dina släktingar är barnlös och vill få vårdnaden om dina barn. Han drar dig inför domstol och anklagar  dig för att försumma barnen och ljuga för dem. För att få behålla dem och rentvå ditt namn måste du bevisa att du är en bra förälder. Dina barn måste också vittna i domstolen. På liknande sätt anklagar Satan Gud för att ljuga. Han påstår dessutom att alla som tjänar Gud bara gör det av själviska motiv. (1 Moseboken 3:4, 5; Job 1:9–11; 2:4, 5)

Det tar tid att komma till ett avgörande i ett omfattande rättsfall.

Varför har det här fallet tagit så lång tid?

I ett omfattande rättsfall måste flera viktiga frågor avgöras, och det tar tid. Men Guds slutgiltiga dom kommer att stå som ett universellt och evigt prejudikat. Guds namn kommer att bli helgat, och ingen kommer längre att kunna ifrågasätta Guds sätt att styra. Gud ska fullständigt utplåna all den skada som Satan har orsakat, precis som i Jobs fall. (Job 42:10)