”Lycklig är den man som inte vandrar efter de ondskefullas råd ..., utan har sin lust i Jehovas lag ... Allt vad han gör har framgång.” (PSALM 1:1–3)

I ALLA tider har människor undrat: ”Vad kommer framtiden att föra med sig för oss och för hela mänskligheten?”

Varför måste vi räkna med Gud?

Det är bara Gud som kan tala om vad som ska hända i framtiden, och det har han också gjort. Vi kan lita på hans ord. Han har själv sagt: ”Så skall det visa sig vara med mitt ord, som går ut från min mun. Det skall inte vända tillbaka till mig med oförrättat ärende.” (Jesaja 55:11)

Vill Gud att vi själva löser våra problem?

Historien visar att när människor har valt att leva utan Guds vägledning, har de inte blivit lyckliga. Varför inte det? Därför att vi inte är skapade för att vara oberoende av Gud, lika lite som små barn klarar sig utan sina föräldrars hjälp. Profeten Jeremia sa: ”Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jeremia 10:23)

Gud förväntar naturligtvis att vi ska göra vårt bästa för att lösa de problem vi ställs inför, men många problem kan vi helt enkelt inte lösa på egen hand. Det är därför han vill att vi ska förlita oss på honom, inte på oss själva. När vi gör det blir slutresultatet det bästa. ”Tänk på honom [Gud] på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar raka.” (Ordspråksboken 3:6)