Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 10

Hur påverkar synden vårt förhållande till Gud?

Hur påverkar synden vårt förhållande till Gud?

”Du är inte en Gud som finner behag i ondska; ingen ond får någonsin vara gäst hos dig.” (PSALM 5:4 [5:5, TNK])

ADAM och Eva fördärvade sitt goda förhållande till Gud genom att synda. På samma sätt skapar vår synd en barriär mellan oss och Gud. ”Det är era missgärningar som har skapat en skiljemur mellan er och er Gud, och det är era synder som gör att hans ansikte döljs för er, så att han inte hör.” (Jesaja 59:2)

Synden skilde Adam och Eva från Gud.

Övergav Gud sin ursprungliga avsikt när Adam och Eva gjorde uppror?

Nej, Gud har aldrig övergett sin avsikt. Han vill fortfarande att jorden ska vara ett paradis och att lyckliga människor ska bo på den. Inget kan hindra den allsmäktige Guden från att genomföra sin avsikt. ”Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Har han sagt det, kommer han då inte att göra det, och har han talat, kommer han då inte att utföra det?” (4 Moseboken 23:19)

Hur känner Gud för oss i vår situation?

Precis som en omtänksam pappa känner smärta när hans barn har det svårt – även om det beror på deras egna misstag – så känner Gud smärta när han ser att vi har det svårt. (Jesaja 63:9) Gud har starka känslor för oss, och han har lovat att han till sist ska ta bort all ondska från jorden. Men hur och när ska han göra det?