”Människan [lever] inte ... bara av bröd, utan av allt som utgår från Jehovas mun.” (5 MOSEBOKEN 8:3)

FÖR att Gud ska få större plats i vårt liv behöver vi ta reda på vad han har uppenbarat om sig själv i Bibeln. Men det ligger mer i att känna Gud än att bara ha kunskap om honom. Vi måste lära känna honom som person.

Är det verkligen möjligt för oss människor att lära känna Gud?

Utgjut ditt hjärta inför Gud som David gjorde.

Gud gör det möjligt för oss att lära känna honom. Kung David sa till sin son Salomo: ”Lär känna din fars Gud ... Om du söker honom, låter han sig finnas av dig.” (1 Krönikeboken 28:9) Det finns många verser i Bibeln som visar att det är möjligt att få ett nära förhållande till Gud och att det är något mycket viktigt. Gud vill ha ett sådant nära förhållande till oss. Abraham hade stark tro, och därför kallade Gud honom ”min vän”. (Jesaja 41:8) Om vi visar tro och följer Guds vägledning kommer han att välsigna, skydda och hjälpa oss.

Varför bör vi be från hjärtat?

När vi ber, lyssnar Gud. ”De ödmjukas önskan hör du, Jehova. ... Du ger akt med ditt öra.” (Psalm 10:17) I stället för att bara läsa upp en bön, eller upprepa en bön som vi lärt oss utantill, bör vi göra som Bibeln säger: ”Utgjut ert hjärta inför honom.” (Psalm 62:8 [62:9, TNK]) Vi bör känna att vi kan närma oss honom som vår älskade Far och öppet tala om allt som bekymrar oss. ”De rättrådigas bön är välbehaglig för honom.” (Ordspråksboken 15:8; Psalm 73:28; Jesaja 64:8 [64:7, TNK])