Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 5

Hur kan Guds vägledning bidra till vår lycka redan nu?

Hur kan Guds vägledning bidra till vår lycka redan nu?

”Om du bara ville ge akt på mina bud! Då skulle din frid bli som en flod och din rättfärdighet som havets vågor.” (JESAJA 48:18)

DET är inte mycket som ligger oss så varmt om hjärtat som vår familj. Trots det hotas ofta familjefriden av konflikter och spända relationer.

Vilka bibliska principer kan vara till hjälp i familjen?

Bibelns normer och principer som gäller mänskliga relationer är praktiska, tidlösa och universella. När man tillämpar dem i familjen blir atmosfären i hemmet bättre. Ta till exempel det här med att visa kärlek och respekt och att prata med varandra. Tänk så mycket lyckligare många familjer skulle vara om de alltid följde principen: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” (3 Moseboken 19:18) Och säkert skulle många äktenskap vara lyckligare om både mannen och hustrun respekterade varandra och kunde prata fritt och öppet på ett hänsynsfullt sätt, precis som Elkana och Hanna gjorde. (1 Samuelsboken 1:8)

Bibelns principer stärker äktenskapet.

Hur fostrar man sina barn på bästa sätt?

När föräldrar undervisar sina barn om Gud får det goda resultat.

Föräldrar har förmånen och ansvaret att undervisa sina barn om Gud. ”Dessa ord ... skall vara i ditt hjärta. Du skall inskärpa dem hos dina söner.” (5 Moseboken 6:6, 7) Om föräldrarna ska kunna göra det måste de först själva ha kunskap i Bibeln. När de anstränger sig för att lära sig ”dessa ord” och att undervisa sina barn om dem, får det goda resultat. ”Öva en pojke enligt den väg han bör gå; han kommer inte att vika av från den ens när han blir gammal.” (Ordspråksboken 22:6)

 Fungerar Bibelns principer i praktiken?

Yehoshua och Malka: ”Vi fostrade fem barn, och ekonomin var inte alltid den bästa. Men att vi satte det andliga före det materiella hjälpte oss att ha en balanserad syn på pengar. Vi upplevde sanningen i Davids ord: ’Jag har aldrig sett den rättfärdige övergiven eller hans avkomma söka efter bröd.’ (Psalm 37:25) Vi undvek onödiga utgifter och gick inte in för att bli rika. Vi tänkte på det Bibeln säger om ’rikedomen’ – ’ofelbart gör den sig vingar som örnens och flyger i väg mot himlen’. (Ordspråksboken 23:4, 5) Det blev därför mer tid till andlig verksamhet tillsammans som familj, men också till utflykter och naturupplevelser.

Malka och jag försökte alltid förlita oss på Jehova och på hans vishet, inte på vår egen. Vi lärde våra barn att välja vänner som kunde påverka dem i rätt riktning, eftersom ’den som vandrar med de visa blir vis, men den som umgås med de enfaldiga går det illa’. (Ordspråksboken 13:20) I dag känner våra barn att de har ett lyckligt och meningsfullt liv. När vi tänker tillbaka på våra ansträngningar att lära dem att följa Guds vägar, så är vi övertygade om att han hjälpte oss. Från djupet av våra hjärtan kan vi säga: ’Jehovas välsignelse – det är den som gör rik, och han lägger ingen smärta därtill.’” (Ordspråksboken 10:22)

Mordechai och Keren: ”När vår äldste son var liten gick det ofta flyglarm, och vi blev då tvungna att springa till ett skyddsrum som var säkert för gasattacker. När vi satt där, och även vid andra tillfällen, bad vi tillsammans till honom ’som hör bön’ för att få mod så att vi inte skulle bli alltför rädda och oroliga. (Psalm 65:2 [65:3, TNK]) När våra pojkar växte upp lärde vi dem bibelverser som visar att Gud verkligen bryr sig om dem som älskar honom. (5 Moseboken 7:9) Vi pratade ofta om Guds löfte om en fridfull framtid. Att vi bad till Gud och påminde oss tankar från Bibeln hjälpte oss att bevara lugnet och att inte ta skada av de traumatiska händelserna.

Syskon kan naturligtvis bli osams ibland. När våra barn bråkade påminde vi dem om att Gud inte vill att man ska ge igen, utan att man ska förlåta och vara snäll. ’Hat uppväcker stridigheter, men kärlek övertäcker alla överträdelser.’ (Ordspråksboken 10:12) Det hjälpte dem att inte gå och vara arga på varandra. De lärde sig också att respektera äldre och att visa dem omtanke, enligt principen i 3 Moseboken 19:32: ’För grått hår skall du resa dig, och du skall visa hänsyn för en gammal människa, och du skall frukta din Gud.’ Vi är mycket tacksamma för att båda våra pojkar har vuxit upp till fina och balanserade unga män.”