Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hur kan man få ett lyckligt liv?

Vill Gud att du ska vara lycklig? Läs vad Gud har gjort för att alla människor ska kunna få en lycklig framtid.

Förord

Den här broschyren tar upp viktiga frågor om hur vi kan vara lyckliga.

Kommer vi någonsin att få uppleva verklig lycka?

Alla vill vara lyckliga. Är livet i dag som det borde vara?

Vad behöver vi för att vara lyckliga?

Vad behövs för ett lyckligt liv? Egentligen ganska få saker.

Vem kan ge oss tillförlitliga råd?

Finns det verkligen en Skapare? Kan han i så fall hjälpa oss att bli lyckliga?

Vilken vägledning har Gud gett oss?

Bibeln är en gåva från Gud. Hur vet vi att den inte har blivit förvanskad?

Hur kan Guds vägledning bidra till vår lycka redan nu?

Vilka bibliska principer kan vara till hjälp i familjen? Fungerar de verkligen i praktiken?

Hur kan Gud få större plats i vårt liv?

Gud vill ha ett nära förhållande till oss. Läs om hur du kan lära känna honom bättre.

Kan vi hoppas på en lycklig framtid?

Många undrar om vi verkligen kan hoppas på en lycklig framtid. Varför måste vi räkna med Gud?

Vad var Guds ursprungliga avsikt med människorna?

Vilken möjlighet gav Gud det första människoparet? Hur påverkas vi av det som Adam och Eva gjorde?

Vad är synd?

Är det bara allvarliga brott eller felaktiga handlingar som räknas som synd?

Hur påverkar synden vårt förhållande till Gud?

Övergav Gud sin ursprungliga avsikt när Adam och Eva gjorde uppror? Hur känner Gud för oss i vår situation?

Vad har Gud gjort för att hjälpa oss?

När Adam och Eva hade syndat vidtog Gud genast åtgärder för att avgöra de frågor som uppstod och utplåna den skada upproret orsakade.

Vad var syftet med Tora?

Det var bland annat genom Tora som Jehova uppenbarade hur han skulle genomföra den avsikt han tillkännagav i Eden. Hur påverkas du av det?

Varför krävde lagen offer?

Hur kunde offren ge förlåtelse för synder?

Varför behöver vi ett bättre offer?

Lagen krävde att syndförsonande offer frambars. Hur kan vi få våra synder förlåtna i dag?

Vad säger Bibeln om Messias?

Gud uppenbarade steg för steg detaljer om Messias ursprung och hans uppdrag.

När blir Guds löften verklighet?

Människor har väntat på Messias i tusentals år. Vad kan hjälpa oss att förstå när hans tid var inne?

Kommer Messias verkligen att ta bort all ondska?

Hur kommer livet under Messias styre att vara annorlunda?

Hur omfattande blir Messias styre?

Vilka andliga och fysiska välsignelser kommer Messias styre att föra med sig?

Hur kan vi få ett lyckligt liv – nu och i framtiden?

Hur kan vi lära känna Gud och hans avsikter bättre? Om vi ska få vara med när förhållandena blir så som Gud hade tänkt från början måste vi känna till vad Guds avsikt är. Hur kan vi lära oss mer om Gud och hans avsikt?