EN GÅNG ställde den store läraren en fråga som kan verka lite underlig. Han frågade: ”Vem är min mor, och vilka är mina bröder?” (Matteus 12:48) Kan du svara på det? ... Du vet säkert att Jesu mamma hette Maria. Men vet du vad hans bröder hette? ... Hade han några systrar också? ...

Bibeln säger att Jesu bröder hette ”Jakob och Josef och Simon och Judas”. Vi vet också att Jesus hade systrar som levde när han predikade. Eftersom Jesus föddes först, var alla syskonen yngre än han. (Matteus 13:55, 56; Lukas 1:34, 35)

Var Jesu bröder också lärjungar till honom? ... Till att börja med trodde de inte på honom, säger Bibeln. (Johannes 7:5) Men senare blev Jakob och Judas lärjungar till honom, och de skrev var sin bok i Bibeln. Vet du vad de böckerna heter? ... Den ena heter Jakobs brev, och den andra heter Judas brev.

Bibeln berättar inte vad Jesu systrar hette. Vi vet att han hade minst två stycken, men han kanske hade ännu fler. Tror du att de också blev hans lärjungar? ... Det vet vi inte, för det sägs inget om det i Bibeln. Men vet du varför Jesus ställde frågan: ”Vem är min mor, och vilka är mina bröder?” ... Vi skall ta reda på det.

Jesus höll på att undervisa sina lärjungar, när någon avbröt honom och sade: ”Din mor och dina bröder står utanför och vill gärna tala med dig.” Då passade Jesus på att lära dem något viktigt genom att ställa den underliga frågan: ”Vem är min mor, och  vilka är mina bröder?” Han räckte ut handen mot sina lärjungar och svarade: ”Se! Min mor och mina bröder!”

Sedan förklarade Jesus vad han menade med det. Han sade: ”Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och syster och mor.” (Matteus 12:47–50) Det här visar hur mycket Jesus älskade sina lärjungar. Han lärde oss att hans lärjungar var som bröder, systrar och mammor för honom.

Vilka sade Jesus var hans bröder och systrar?

Det här hände medan Jesu egna bröder – Jakob, Josef, Simon och Judas – ännu inte trodde på att han var Guds Son. De trodde alltså inte på det som ängeln Gabriel hade berättat för deras mamma. (Lukas 1:30–33) Därför kanske de var dumma mot Jesus. När man är dum mot sina syskon är man ingen riktig bror eller syster. Vet du någon som har varit dum mot sin bror eller syster? ...

Bibeln berättar om två bröder som hette Esau och Jakob. Esau blev så arg på sin bror att han sade: ”Jag skall  döda min bror Jakob.” Deras mamma, Rebecka, blev så rädd att hon skickade i väg Jakob för att Esau inte skulle kunna döda honom. (1 Moseboken 27:41–46) Men många år senare ändrade sig Esau, och när han träffade Jakob igen kramade han honom och kysste honom. (1 Moseboken 33:4)

Med tiden fick Jakob 12 söner. Men de äldre sönerna tyckte inte om sin yngre bror Josef. De var avundsjuka på honom därför att han var deras pappas älsklingsson. Så de sålde honom till några slavhandlare som var på väg till Egypten. Sedan fick de sin pappa att tro att Josef hade blivit dödad av ett vilddjur. (1 Moseboken 37:23–36) Visst var det hemskt att göra så? ...

Senare ångrade Josefs bröder det de hade gjort, så Josef förlät dem. Förstår du hur Josef liknade Jesus när han gjorde det? ... Jesu apostlar sprang i väg när han blev gripen, och Petrus förnekade att han kände honom. Ändå förlät Jesus sina apostlar, precis som Josef förlät sina bröder.

Vad kan vi lära oss av det Kain gjorde mot Abel?

Bibeln berättar om två bröder som hette Kain och Abel. Vi kan  lära oss något av dem också. Gud kunde se in i Kains hjärta och såg att han inte älskade sin bror. Därför sade Gud till Kain att han skulle ändra sig. Om Kain verkligen hade älskat Gud, skulle han ha lyssnat. Men han älskade inte Gud. En dag sade Kain till Abel: ”Låt oss gå ut på fälten.” Då följde Abel med honom ut på fälten. Och när de var ensamma, slog Kain sin bror så hårt att han dog. (1 Moseboken 4:2–8)

Bibeln säger att vi kan lära oss något speciellt av den här händelsen. Vet du vad det är? ... Så här står det: ”Detta är det budskap som ni har hört från början: Vi skall älska varandra och inte vara som Kain, som kom från den onde.” Ja, bröder och systrar skall älska varandra. De skall inte vara som Kain. (1 Johannes 3:11, 12)

Varför skulle det vara fel att vara som Kain? ... Därför att Bibeln säger att han ”kom från den onde”, från Satan, Djävulen. Ja, Kain uppförde sig som Djävulen, och därför var det precis som om han var Djävulens barn.

Förstår du varför det är viktigt att älska sina bröder och systrar? ... Om man inte älskar dem, vems barn liknar man då? ... Då liknar man Djävulens barn. Det vill väl inte vi göra? ... Hur kan vi visa att vi vill vara Guds barn? ... Genom att vi verkligen älskar våra bröder och systrar.

Men vad är kärlek? Vet du det? ... Det är en varm känsla man har inom sig och som gör att man vill vara snäll mot andra och göra gott mot dem. Vi visar att vi älskar andra när vi känner varmt för dem och när vi gör snälla saker för dem. Men vilka är våra bröder och systrar, som vi skall älska? ... Jesus lärde oss att vi tillhör en stor kristen familj och att alla i den familjen är våra bröder och systrar.

Hur kan du visa att du älskar dina bröder och systrar?

 Hur viktigt är det då att vi älskar våra kristna bröder och systrar? ... Bibeln säger: ”Den som inte älskar sin broder [eller sin syster], som han har sett, han kan inte älska Gud, som han inte har sett.” (1 Johannes 4:20) Så det räcker inte att vi bara älskar några stycken i den kristna familjen. Vi måste älska alla som tillhör den. Jesus sade: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:35) Älskar du alla bröder och systrar? ... Kom ihåg att om man inte gör det, kan man inte älska Gud.

Hur kan vi visa att vi verkligen älskar våra bröder och systrar? ... Om vi älskar dem, kommer vi aldrig att undvika dem därför att vi inte vill prata med dem. Vi kommer att vara vänliga mot alla. Vi kommer alltid att göra gott mot dem och vara villiga att dela med oss. Och om de får problem, då kommer vi att hjälpa dem, för vi är en enda stor familj.

Om vi verkligen älskar alla våra bröder och systrar, vad tror du då att det visar? ... Det visar att vi är lärjungar till Jesus, den store läraren. Och det vill vi vara, eller hur? ...

Följande bibelställen handlar också om att vi skall visa kärlek till våra bröder och systrar: Galaterna 6:10 och 1 Johannes 4:8, 21. Varför inte slå upp Bibeln och läsa dem?