Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vi lär av den store läraren

 KAPITEL 28

Hur kan vi veta vem vi skall lyda?

Hur kan vi veta vem vi skall lyda?

IBLAND är det svårt att veta vem man skall lyda. Det kan hända att din mamma eller pappa säger att du skall göra på ett visst sätt. Men så kanske en lärare eller en polis säger att du skall göra precis tvärtom. Vem lyder du i så fall? ...

Tidigare i den här boken, i kapitel 7, läste vi Efesierna 6:1–3 i Bibeln. Där sägs det att barn skall lyda sina föräldrar. ”Var lydiga mot era föräldrar i gemenskap med Herren”, står det. Vet du vad det betyder att vara ”i gemenskap med Herren”? ... Föräldrar som är i gemenskap med Herren lär sina barn att lyda Guds lagar.

Men en del vuxna tror inte på Jehova. Så tänk om någon vuxen säger att det inte gör något om du fuskar på ett prov eller tar något i affären utan att betala. Skulle det i så fall vara rätt att fuska eller stjäla? ...

Tänk på den gången när kung Nebukadnessar befallde alla att böja sig ner för den gyllene bildstod som han hade ställt upp. Sadrak, Mesak och Abed-Nego vägrade att göra det. Vet du varför? ... Därför att Bibeln säger att man bara skall tillbe Jehova. (2 Moseboken 20:3; Matteus 4:10)

Vad säger Petrus till Kaifas?

Efter det att Jesus hade dött, fördes hans apostlar inför Sanhedrin, judarnas religiösa domstol. Översteprästen Kaifas sade till dem: ”Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa på grundval av Jesu namn, och ändå, se, ni har uppfyllt Jerusalem med er undervisning.” Varför hade inte apostlarna varit lydiga  mot Sanhedrin? ... Petrus svarade Kaifas och sade det som alla apostlarna tänkte: ”Vi måste lyda Gud som vår härskare mer än människor.” (Apostlagärningarna 5:27–29)

Judarnas religiösa ledare hade väldigt stor makt på den tiden. Men landet de bodde i styrdes av den romerska regeringen. Och den som hade mest makt av alla i den regeringen var kejsaren. Judarna ville inte att kejsaren skulle styra över dem, men ändå var det så att den romerska regeringen gjorde mycket som var bra för judarna. Och regeringar i vår tid gör också saker som är bra för sina invånare. Kommer du på några exempel? ...

Regeringen ser till att det byggs vägar och att det finns poliser och brandmän som skyddar oss. Den ser också till att barn får gå i skolan och att gamla får vård. Det kostar pengar att göra det. Vet du varifrån regeringen får pengar till sådant? ... Från folket. Och pengarna som folket betalar till regeringen kallas skatt.

När den store läraren var på jorden, fanns det många judar som inte ville betala skatt till den romerska regeringen. Så  en dag skickade prästerna några män till Jesus för att försöka sätta dit honom. De frågade: ”Måste vi betala skatt till kejsaren, eller behöver vi inte det?” Det här var en lurig fråga. Om Jesus svarade: ”Ja, ni måste betala skatt”, då skulle många av judarna tycka illa om det han sade. Men han kunde inte säga: ”Nej, ni behöver inte betala skatt.” Det skulle vara fel att säga så.

Så vad gjorde Jesus? Jo, han sade: ”Visa mig ett mynt.” När de visade honom ett mynt, frågade han: ”Vems bild och vems namn finns på myntet?” ”Kejsarens”, svarade männen. Då sade Jesus: ”Betala då för all del tillbaka till kejsaren det som är kejsarens, men till Gud det som är Guds.” (Lukas 20:19–26)

Vad svarade Jesus, när de här männen ställde en lurig fråga?

Ingen kunde säga att Jesus hade svarat fel. Om nu kejsaren gjorde saker för folket, var det bara rätt att de betalade honom för det med de pengar han hade tillverkat. Så Jesus visade att det är rätt att vi betalar skatt till regeringen för det vi får.

Du kanske inte är så gammal att du behöver betala skatt än. Men det finns ändå något som du måste ge regeringen. Vet du  vad det är? ... Lydnad. Du måste lyda regeringens lagar. Bibeln säger: ”Var lydig mot de överordnade myndigheterna.” De överordnade myndigheterna är de som bestämmer i ett land. Så det är Gud som säger att vi skall lyda regeringens lagar. (Romarna 13:1, 2)

Det kanske finns en lag där du bor som säger att man inte får kasta papper eller annat skräp på gatan. Måste du lyda den i så fall? ... Ja, Gud vill att du lyder den. Skall du lyda polisen också? ... Regeringen betalar ju poliserna för att skydda oss. Så när vi lyder dem, lyder vi egentligen regeringen.

Så tänk dig att du precis skall gå över gatan, när du ser en polis som ropar: ”Vänta!” Vad bör du göra då? ... Men tänk om alla andra springer över. Kan du också göra det då? ... Nej, du skall vänta, även om du är den ende som gör det. Gud säger ju att du skall lyda.

En dag kanske det blir bråk i området där du bor. Polisen kanske säger: ”Gå inte ut. Håll er inomhus.” Men du hör folk som skriker och väsnas där ute, och du undrar vad det är som händer. Går du ut och tittar efter då? ... Är du i så fall lydig mot de ”överordnade myndigheterna”? ...

Regeringen bygger också skolor och betalar lön till lärarna. Tror du då att Gud vill att du skall lyda din lärare? ... Tänk på att regeringen betalar läraren för att undervisa dig, precis som den betalar poliserna för att skydda dig. Så när vi lyder polisen och när vi lyder läraren, då lyder vi egentligen regeringen.

Varför skall vi lyda polisen?

Men tänk om en lärare säger att du måste göra något som betyder att du tillber en bild eller en sak. Vad gör du då? ...  De tre hebréerna böjde sig inte ner för bildstoden, fastän kung Nebukadnessar sade åt dem att göra det. Minns du varför? ... Det var för att de inte ville vara olydiga mot Gud.

Historikern Will Durant skrev om de första kristna att deras ”förnämsta tro och lydnad inte tillhörde kejsaren”. Nej, den tillhörde Jehova! Så vi måste komma ihåg att Gud skall komma först i vårt liv.

Vi lyder regeringen, eftersom Gud vill det. Men tänk om vi blir tillsagda att göra något som Gud säger att vi inte får göra. Vad säger vi då? ... Då säger vi samma sak som apostlarna sade till översteprästen: ”Vi måste lyda Gud som vår härskare mer än människor.” (Apostlagärningarna 5:29)

Bibeln lär att vi skall respektera lagen. Läs gärna vad som sägs i Matteus 5:41; Titus 3:1 och 1 Petrus 2:12–14.

Ta reda på mer

UNDERVISA DINA BARN

Jesus lydde alltid

Det är inte alltid lätt att lyda sina föräldrar. Läs om hur Jesus exempel kan hjälpa dig att göra det.