Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 27

Vem är din Gud?

Vem är din Gud?

VEM är din Gud? Det är en väldigt viktig fråga. Vet du varför? ... Därför att människor tillber många olika gudar. (1 Korinthierna 8:5) En gång fick aposteln Paulus kraft från Jehova att bota en man som aldrig hade kunnat gå, och då ropade folket: ”Gudarna har blivit lika människor och har kommit ner till oss!” De ville tillbe Paulus och hans vän Barnabas. De kallade Paulus för Hermes och Barnabas för Zeus, för så hette två av deras falska gudar.

Men Paulus och Barnabas ville absolut inte låta folket tillbe dem. De rusade in i folkskaran och ropade: ”Vänd er ifrån dessa tomma ting till den levande Guden!” (Apostlagärningarna 14:8–15) Vem är ”den levande Guden”, som har skapat allting? ... Ja, det är Jehova, ”den Högste över hela jorden”. Jesus kallade honom ”den ende sanne Guden”. Så vem är den ende som förtjänar att bli tillbedd? ... Ja, det är Jehova och bara han. (Psalm 83:18; Johannes 17:3; Uppenbarelseboken 4:11)

Varför ville inte Paulus och Barnabas att någon skulle böja sig ner för dem?

De flesta tillber andra gudar i stället för ”den ende sanne Guden”. Ofta tillber de saker som de har gjort av trä, sten eller metall. (2 Moseboken 32:4–7; 3 Moseboken 26:1; Jesaja 44:14–17) Ibland blir berömda människor som ett slags gudar. Man kallar dem stjärnor eller idoler. Är det rätt att visa människor så stor ära? ...

Efter det att Saul hade blivit aposteln Paulus, skrev han: ”Den här tingens ordnings gud har förblindat sinnet hos dem som inte tror.” (2 Korinthierna 4:4) Vem är den här guden? ... Ja, det är  Satan, Djävulen. Han har fått många till att börja tillbe saker och människor.

En gång försökte Satan få Jesus att böja sig ner för honom och tillbe honom. Minns du vad Jesus sade till honom då? ... ”Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst.” (Matteus 4:10) Så Jesus visade tydligt att det bara är Jehova man skall tillbe. Det visste några unga män som levde för länge sedan. De hette Sadrak, Mesak och Abed-Nego.

De var hebréer och tillhörde Guds folk, Israel, och de hade tagits som fångar till landet Babylon. Kungen där hette Nebukadnessar, och han gjorde en jättestor bildstod, eller staty, av guld. En dag befallde han att alla skulle böja sig ner  för bildstoden, så fort de hörde musiken spela. Han sade: ”Den som inte böjer sig ner och tillber skall kastas i den brinnande eldsugnen.” Tänk om du hade varit där. Vad hade du gjort då? ...

Varför vägrar de här männen att böja sig ner för bildstoden?

Sadrak, Mesak och Abed-Nego brukade alltid göra som kungen befallde. Men den här gången vägrade de. Vet du varför? ... Det var för att Guds lag sade: ”Du skall inte ha några andra gudar än mig. Du skall inte göra dig en skulpterad bild och böja dig ner för den.” (2 Moseboken 20:3–5) Så Sadrak, Mesak och Abed-Nego lydde Jehovas lag i stället för kungens befallning.

Kungen blev väldigt arg, och han befallde att de tre unga hebréerna genast skulle föras till honom. Han frågade: ”Är det verkligen så att ni inte tjänar mina gudar? Jag skall ge er en chans till. Så fort ni hör musiken, skall ni falla ner och tillbe bildstoden som jag har gjort. Om ni inte gör det, då skall ni kastas i den brinnande eldsugnen. Och vem är den gud som kan rädda er ur mina händer?”

Vad skulle de unga männen göra nu? Vad hade du gjort? ... De sade till kungen: ”Vår Gud som vi tjänar kan rädda oss. Men även om han inte gör det, kommer vi aldrig att tjäna dina gudar. Vi kommer inte att böja oss ner för din bildstod av guld.”

 Kungen blev rasande. Han befallde: ”Hetta upp ugnen så att den blir sju gånger hetare än vanligt!” Sedan gav han order om att hans starka män skulle binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i eldsugnen. Ugnen var så het att kungens män dödades av eldslågorna. Men hur gick det med de tre hebréerna?

Sadrak, Mesak och Abed-Nego föll rakt ner i elden. Men sedan reste de sig upp! De var helt oskadda. Och de var inte bundna längre. Hur hade det gått till? ... Kungen tittade in i ugnen, och det han såg gjorde honom rädd. ”Var det inte tre män vi kastade in i elden?” frågade han. ”Jovisst, o kung”, svarade hans tjänare.

Hur räddade Jehova sina tjänare från den brinnande eldsugnen?

Då sade kungen: ”Titta! Jag ser fyra män som går omkring där inne, och elden skadar dem inte.” Vet du vem den fjärde mannen var? ... Det var Jehovas ängel. Han skyddade de tre hebréerna så att de inte blev skadade.

När kungen såg det här, gick han fram till dörren på ugnen och ropade: ”Sadrak, Mesak och Abed-Nego,  ni den högste Gudens tjänare, kom ut!” När de kom ut, kunde alla se att de inte hade blivit brända. De luktade inte ens bränt. Kungen sade: ”Välsignad är Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som har sänt en ängel för att rädda sina tjänare, eftersom de inte ville tillbe någon annan gud än sin egen Gud.” (Daniel, kapitel 3)

Vad ger människor ära åt i våra dagar?

Vi kan lära oss mycket av den här händelsen. I vår tid tillber människor också bilder, statyer och andra saker. I ett känt uppslagsverk står det: ”Flaggan är liksom korset helig.” (The Encyclopedia Americana) Saker som människor tillber kan alltså vara gjorda av trä, sten, metall eller tyg. Jesu första lärjungar vägrade att göra sådant som betydde att de tillbad den romerske kejsaren. Historikern Daniel P. Mannix säger att det kan jämföras med att ”vägra att hälsa flaggan”.

Tror du att det gör någon skillnad för Gud om en sak som tillbes är gjord av tyg, trä, sten eller metall? ... Skulle det vara rätt av dem som tjänar Jehova att göra något som betydde att de tillbad en sådan sak? ... Sadrak, Mesak och Abed-Nego vägrade att göra det, och Jehova tyckte om dem för det. Vad kan du göra för att vara som de? ...

De som tjänar Jehova kan inte tillbe vare sig en människa eller ett föremål. Läs vad som sägs om det här i Josua 24:14, 15, 19–22; Jesaja 42:8; 1 Johannes 5:21 och Uppenbarelseboken 19:10.