Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 45

Vad är Guds kungarike? Hur visar vi att vi vill ha det?

Vad är Guds kungarike? Hur visar vi att vi vill ha det?

KAN du bönen som Jesus lärde sina lärjungar? ... Om du inte kommer ihåg den, kan vi läsa den tillsammans i Bibeln, i Matteus 6:9–13. I den här bönen, som många kallar Fader vår, sägs det: ”Låt ditt kungarike komma.” Vet du vad Guds kungarike är? ...

En kung är ju någon som härskar över ett land eller över ett område. Och ett rike med en kung som härskare kallas ett kungarike. I en del länder kallas den som styr landet president. Vet du vad härskaren i Guds regering kallas? ... Han kallas kung. Och det är därför Guds regering kallas Guds kungarike.

Vet du vem Jehova Gud har valt ut till att vara kung i hans regering? ... Han har valt ut sin Son, Jesus Kristus. Vet du varför Jesus är bättre än någon härskare som människor kan välja? ...  Det är för att han verkligen älskar sin far, Jehova. Så han gör alltid det som är rätt.

Långt innan Jesus föddes i Betlehem, berättade Bibeln att han skulle födas och att han skulle bli Guds utvalde härskare. Vi kan väl läsa om det i Jesaja 9:6, 7. Där står det: ”Ett barn har fötts åt oss, en son har getts åt oss; och det furstliga herradömet skall vila på hans skuldra. Och hans namn skall vara ... Fredsfurste. På det furstliga herradömets utbredning och på freden skall det inte vara någon ände.”

Här kallas Jesus, härskaren i Guds kungarike, för ”Fredsfurste”. Jehova, som är den store kungen, har bestämt att hans Son, Jesus, skall vara kung i hans regering, som skall styra över jorden i tusen år. (Uppenbarelseboken 20:6) När Jesus hade blivit döpt, började han ”predika och säga: ’Ändra sinne, för himlarnas kungarike har kommit nära.’” (Matteus 4:17)

Vet du varför Jesus sade att himlarnas kungarike hade kommit nära? ... Det var för att kungen fanns mitt ibland dem, han som senare skulle härska i himlen. Det var också därför som Jesus sade till folket: ”Guds kungarike är i er mitt.” (Lukas 17:21) Tänk om Jehovas kung var så nära dig att du kunde röra vid honom. Visst hade det varit fantastiskt? ...

Kommer du ihåg vad det var för viktigt arbete som Jesus kom till jorden för att göra? ... Så här sade Jesus själv: ”Också för andra städer måste jag förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike, eftersom det är för detta jag har sänts ut.” (Lukas 4:43) Jesus visste att han inte skulle kunna utföra allt det här predikandet själv. Så vad tror du att han gjorde? ...

Vilket arbete kom Jesus till jorden för att göra?

 Jesus tog med sig några andra och visade dem hur de skulle predika. De första som fick lära sig det var de tolv utvalda apostlarna. (Matteus 10:5, 7) Men var det bara apostlarna som fick lära sig att predika? Nej, Bibeln säger att Jesus också lärde många andra att göra det. Med tiden sände han ut 70 andra lärjungar framför sig, och han sände ut dem två och två. Vad tror du att de lärde människorna? ... Så här sade Jesus att de skulle säga: ”Guds kungarike har kommit er nära.” (Lukas 10:9) På det här sättet fick människor lära sig mer om Guds regering.

För länge sedan i Israel brukade nya kungar rida in i staden på ett föl för att visa sig för folket. Det är vad Jesus gör, när han kommer till Jerusalem för sista gången. Han skall ju bli kung i Guds rike. Tror du att folket vill ha honom som kung? ...

När Jesus kommer ridande, börjar många i folkskaran lägga ut sina ytterkläder på vägen framför honom. Andra skär av grenar från träden och lägger dem på vägen. Genom att göra det visar de att de vill att Jesus skall vara deras kung. De ropar: ”Välsignad är han som kommer som Kungen i Jehovas namn!” Men alla är inte glada. Några av de religiösa ledarna säger till Jesus: ”Säg åt dina lärjungar att vara tysta.” (Lukas 19:28–40)

Varför ändrar sig folket så att de inte längre vill ha Jesus som kung?

Fem dagar senare blir Jesus gripen, och man för honom in i ett palats där han ställs inför ståthållaren, Pontius Pilatus. Jesu fiender säger att Jesus påstår att han är en kung, och de säger att han är emot den romerska regeringen. Pilatus frågar Jesus om det här är sant. Men Jesus visar att han inte alls försöker störta regeringen och ta över makten. Han säger till Pilatus: ”Mitt kungarike är ingen del av den här världen.” (Johannes 18:36)

Då går Pilatus ut och talar om för folket att han inte tycker att Jesus har gjort något fel. Men nu vill inte folket längre att Jesus skall vara deras kung. De vill inte att han skall släppas. (Johannes 18:37–40) När Pilatus har pratat med Jesus igen,  är han helt säker på att Jesus inte har gjort något fel. Så till slut för han ut Jesus för sista gången och säger: ”Se! Er kung!” Men folket skriker: ”Ta bort honom! Ta bort honom! På pålen med honom!”

Pilatus frågar: ”Skall jag hänga er kung på pålen?” De främsta prästerna svarar: ”Vi har ingen kung utom kejsaren.” Kan du fatta det? De här onda prästerna har lyckats vända folket emot Jesus. (Johannes 19:1–16)

Det är ungefär likadant nu som det var då. De flesta vill inte ha Jesus som kung. De kanske  säger att de tror på Gud, men de vill inte att Gud eller Kristus skall säga till dem vad de skall göra. De vill ha sina egna regeringar här på jorden.

Men hur är det med oss? Hur känner vi det för Gud, när vi lär oss om hans kungarike och om allt fantastiskt som det skall göra? ... Visst älskar vi honom? ... Hur kan vi visa Gud att vi älskar honom och att vi vill att hans kungarike skall styra över oss? ...

Varför blev Jesus döpt? Hur visade Gud att han godkände det?

Vi kan visa Gud hur vi känner det genom att följa Jesu exempel. Och vad gjorde Jesus för att visa att han älskade Jehova? ... ”Jag gör alltid det som behagar honom”, sade Jesus. (Johannes 8:29) Ja, Jesus kom hit till jorden för att göra Guds vilja och för att ”fullborda hans verk”. (Johannes 4:34; Hebréerna 10:7) Nu skall vi se vad Jesus gjorde innan han började sitt arbete med att predika.

Jesus gick till Johannes döparen, som var vid floden Jordan. När Jesus och Johannes hade vadat ut i vattnet, sänkte Johannes ner Jesus helt under vattnet, och sedan lyfte han upp honom igen. Vet du varför Johannes döpte Jesus? ...

När kan vi prata med andra om Guds kungarike?

Jesus hade bett Johannes göra det. Men hur kan vi veta att Gud ville att  Jesus skulle bli döpt? ... Jo, när Jesus steg upp ur vattnet, fick han höra Guds röst från himlen. Den sade: ”Du är min Son, den älskade; jag har godkänt dig.” Gud lät också sin heliga ande komma ner över Jesus som en duva. Så genom att bli döpt visade Jesus att han ville tjäna Jehova hela livet, ja, för evigt. (Markus 1:9–11)

Du är ju inte så gammal än. Men har du tänkt på vad du vill göra när du blir äldre? ... Vill du vara som Jesus och bli döpt? ... Du bör efterlikna honom, för Bibeln säger att han har gett oss ”en förebild, för att vi skall följa tätt i hans fotspår”. (1 Petrus 2:21) När du blir döpt, då visar du att du verkligen vill att Guds kungarike skall styra över dig. Men det räcker inte med att bara bli döpt.

Vi måste lyda allt som Jesus lärde. Jesus sade att vi inte skulle vara ”någon del av världen”. Skulle vi då lyda honom om vi höll på med sådant som man gör i världen? Jesus och hans apostlar höll sig borta från sådant som var världsligt. (Johannes 17:14) Vet du vad de gjorde i stället? ... De pratade med andra om Guds kungarike. Det var det arbetet som var det viktiga i deras liv. Kan vi också göra det? ... Ja, och vi kommer att göra det, om vi verkligen menar vad vi säger när vi ber om att Guds kungarike skall komma.

Läs gärna följande bibelställen som lär oss hur vi kan visa att vi vill att Guds kungarike skall komma: Matteus 6:24–33; 24:14; 1 Johannes 2:15–17 och 5:3.