Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vi lär av den store läraren

 KAPITEL 9

Vi måste stå emot frestelser

Vi måste stå emot frestelser

HAR det hänt att någon har bett dig göra en sak som var fel? ... Sade han att du var feg, om du inte gjorde det? Eller sade han att det skulle vara roligt att göra det och att det egentligen inte alls var fel? ... När någon gör så, försöker han fresta oss.

Vad skall vi göra när vi blir frestade? Skall vi ge efter och göra det som är fel? ... Det skulle inte Jehova Gud tycka om. Men vet du vem som skulle bli glad? ... Ja, Satan, Djävulen, skulle bli det.

Satan är Guds fiende, men han är också vår fiende. Vi kan inte se honom, för han är en ande. Men han kan se oss. En dag talade Djävulen med Jesus, den store läraren, och försökte fresta honom. Vi skall se vad Jesus gjorde, för då får vi veta vad vi skall göra, när vi blir frestade.

Vad kan Jesus ha börjat minnas när han blev döpt?

Strax innan Satan försökte fresta Jesus, blev Jesus döpt i floden Jordan. Genom att bli döpt visade han öppet att han alltid ville göra Guds vilja. Bibeln säger att ”himlarna öppnades” för Jesus, när han steg upp ur vattnet. (Matteus 3:16) Det skulle kunna betyda att Jesus nu började komma ihåg allt om sitt tidigare liv i himlen hos Gud.

 När Jesus hade blivit döpt, gick han ut i en vildmark för att tänka på allt han hade börjat minnas. Det gick fyrtio dagar och fyrtio nätter. Under hela den här tiden åt han ingenting, så till slut var han väldigt hungrig. Och det var då som Satan försökte fresta honom.

Hur använde Satan stenar för att fresta Jesus?

Djävulen sade: ”Om du är en son till Gud, säg då till dessa stenar att bli bröd.” Tänk så gott det hade varit med lite bröd! Men kunde Jesus verkligen ha gjort stenarna till bröd? ... Ja, det kunde han. Varför det? Jo, därför att Jesus hade speciella förmågor. Han var Guds Son.

Skulle du ha gjort en sten till bröd, om Djävulen hade bett dig om det? ... Jesus var hungrig. Hade det verkligen varit så farligt om han gjorde det bara den här gången? ... Jesus visste att det var fel att använda de förmågor som Jehova hade gett honom på det sättet. Han hade fått de här förmågorna för att hjälpa andra att närma sig Gud, inte för att han själv skulle ha det bra.

Så i stället talade Jesus om för Satan vad det står i Bibeln: ”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som går ut från Jehovas mun.” Jesus visste att det var viktigare att lyda Jehova än att ha mat att äta.

Men Djävulen försökte igen. Han tog med sig Jesus in i Jerusalem och upp på  ett högt ställe på templet. Sedan sade han: ”Om du är en son till Gud, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet att Guds änglar skall se till så att du inte skadar dig.”

Varför sade Satan så? ... Han sade så för att fresta Jesus att göra något dumt. Men Jesus lyssnade inte till Satan den här gången heller. Han sade till honom: ”Det står också skrivet: ’Du skall inte sätta Jehova, din Gud, på prov.’” Jesus visste att det var fel att sätta Jehova på prov genom att riskera livet.

Men Satan gav inte upp. Nu tog han med sig Jesus till ett mycket högt berg. Där visade han honom alla riken i världen och deras härlighet. Sedan sade Satan till Jesus: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och utför en handling av tillbedjan ägnad åt mig.”

Tänk på vad det var Satan erbjöd Jesus. Ägde verkligen Satan alla de här rikena? ... Jesus förnekade inte att Satan gjorde det. Det hade han gjort, om de inte tillhört Satan. Ja, Satan härskar över alla länder i hela världen. Bibeln kallar honom ”den här världens härskare”. (Johannes 12:31)

Varför kunde Satan erbjuda Jesus alla de här rikena?

Vad skulle du göra, ifall Djävulen lovade att du skulle få något om du tillbad honom? ... Jesus visste att det var fel att tillbe Djävulen, vad han än skulle få av honom. Så Jesus sade: ”Gå bort, Satan! För i Bibeln står det att det är Jehova, din Gud, du skall tillbe och att det bara är honom du skall tjäna.” (Matteus 4:1–10; Lukas 4:1–13)

Vad tänker du göra om du blir frestad?

Vi möter också frestelser. Vad tycker du kan vara en frestelse? ... Tänk dig att din mamma har bakat en god paj eller en tårta till efterrätt. Och så kanske hon säger att du inte får smaka på den förrän efter middagen. Men du är väldigt hungrig och sugen, så du känner dig frestad att ta en bit på en gång. Kommer du att lyda din mamma då? ... Satan vill att du skall vara olydig mot henne.

 Tänk på Jesus. Han var också väldigt hungrig. Men han visste att det var viktigare att lyda Gud än att äta. Du visar att du är lik Jesus när du gör som din mamma säger.

Det skulle också kunna hända att några barn säger åt dig att äta en tablett. De kanske säger att det kommer att kännas skönt. Men det kan vara droger i tabletten. Den kan göra så att du blir sjuk och till och med dör. Eller  någon kanske ger dig en cigarett, som också innehåller droger, och försöker få dig att röka den. Vad gör du då? ...

Tänk på Jesus. Satan försökte få Jesus att riskera livet, när han sade till honom att hoppa ner från templet. Men Jesus vägrade att göra det. Vad tänker du göra, om någon försöker få dig att göra något farligt? ... Jesus lyssnade inte på Satan. Du skall inte heller lyssna på någon som försöker få dig att göra sådant som är fel.

Varför är det fel att använda bilder och saker när man tillber Gud?

En dag kanske någon ber dig göra något som betyder att du tillber en bild eller en sak. Det är något som Bibeln säger att vi inte får göra. (2 Moseboken 20:4, 5) De kanske ber dig att göra det vid en ceremoni i skolan. De kanske säger att du inte ens får gå i skolan mer, om du vägrar att göra det. Vad gör du då? ...

Det är lätt att göra det som är rätt, när andra också gör det. Men det kan vara väldigt svårt att göra det som är rätt, när andra försöker få oss att göra det som är fel. De kanske säger att det som de håller på med egentligen inte är så fel. Men det viktiga är: Vad säger Gud om det? Han vet ju bäst.

Så vi skall aldrig göra sådant som Gud säger är fel, vad andra än säger. Om vi alltid gör som Gud säger, då blir han glad, men det blir inte Djävulen.

Ni kan läsa mer om hur man står emot frestelser att göra det som är fel. Se Psalm 1:1, 2; Ordspråken 1:10, 11; Matteus 26:41 och 2 Timoteus 2:22.

 

Ta reda på mer

BIBELSTUDIE­PROJEKT

Hur står man emot frestelser?

När Josef frestades att göra något som var fel, vad motiverade honom då att göra det som var rätt?

UNGDOMAR FRÅGAR

Hur kan jag stå emot pressen att göra sånt som är fel?

Lär dig hur du också kan undvika eller minimera pressen från andra.