SKULLE du bli glad, om du fick göra precis vad du ville? Önskar du ibland att det aldrig var någon som sade till dig vad du skulle göra? Om du skall vara riktigt ärlig, känner du det så ibland? ...

Varför skall man lyssna på dem som är äldre?

Men vad är egentligen bäst för dig? Är det att du alltid får göra precis som du vill? Eller är det att du lyder pappa och mamma och gör som de säger? ... Gud säger att man skall lyda sina föräldrar, så då måste det finnas en bra anledning att göra det. Vi skall se om vi kan komma på vad det är.

Hur gammal är du? ... Vet du hur gammal din pappa är? ... Hur gammal är din mamma? ... Hur gammal är din farmor? Farfar? Mormor? Morfar? ... De har levt mycket längre än du. Och ju längre man lever, desto mer hinner man lära sig. Man hör mer och ser mer och gör mer för varje år som går. Därför kan de som är unga lära sig av dem som är äldre.

Känner du någon som är yngre än du? ... Vet du mer än vad han eller hon gör? ... Hur kommer det sig? ... Det är för att du har levt längre. Du har haft mer tid på dig att lära dig saker än de som är yngre.

 Men vem är det som har levt längre än du och jag och alla andra? ... Det är Jehova Gud. Han vet mer än du, och han vet mer än jag. Så när han säger till oss att göra något, kan vi vara säkra på att det är rätt att göra det, även om det kanske är svårt. Visste du att en gång tyckte till och med den store läraren att det var svårt att lyda? ...

Gud hade bett Jesus att göra något väldigt svårt. Jesus bad till Gud om det, som vi kan se här på bilden. Han bad: ”Om du vill, låt mig då slippa den här svåra uppgiften.” När Jesus bad så, visade han att det inte alltid var lätt att göra Guds vilja. Men vad sade Jesus i slutet av sin bön? Vet du det? ...

Vad kan vi lära oss av Jesu bön?

Jesus avslutade sin bön med att säga: ”Låt ändå inte min vilja ske, utan din.” (Lukas 22:41, 42) Ja, han ville att Guds vilja skulle ske, inte hans egen. Därför gjorde han det som Gud ville och inte det som han själv tyckte var bäst.

Vad kan vi lära oss av det här? ... Vi lär oss att det alltid är rätt att göra det som Gud säger, även om det kanske inte är lätt att göra det. Men vi lär oss något mer. Vet du vad det är? ... Vi lär oss att Gud och Jesus inte är samma person, som en del säger. Jehova Gud är äldre och vet mer än sin son, Jesus.

När vi lyder Gud, visar vi att vi älskar honom. Bibeln säger: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud.” (1 Johannes 5:3) Alltså måste vi alla lyda Gud. Visst vill du lyda honom? ...

 Vi kan slå upp Bibeln och se vad Gud säger att barn skall göra. Vi kan läsa vad som står i Efesierna, kapitel 6, verserna 1, 2 och 3. Där står det: ”Ni barn, var lydiga mot era föräldrar i gemenskap med Herren, för detta är rätt: ’Ära din far och din mor’; det är det första budet med ett löfte: ’så att det går dig väl och du får leva en lång tid på jorden’.”

Så du ser att det är Jehova Gud själv som säger att du skall vara lydig mot din pappa och mamma. Men vad betyder det att ”ära” dem? Jo, det betyder att visa dem respekt. Och Gud lovar att om du lyder dina föräldrar, kommer det att ”gå dig väl”.

Nu skall jag berätta om några som räddade livet för att de var lydiga. De levde för länge sedan i den stora staden Jerusalem. De flesta i den staden lydde inte Gud, så Jesus varnade dem och sade att Gud skulle förstöra deras stad. Jesus berättade också hur de kunde bli räddade, om de älskade det som var rätt. Han sade: ”När ni får se krigshärar runt omkring Jerusalem, då vet ni att staden snart skall bli förstörd. Då måste ni lämna Jerusalem och fly till bergen.” (Lukas 21:20–22)

Hur blev de här människorna räddade för att de lydde Jesus?

Det gick precis som Jesus sade. De romerska härarna kom för att anfalla Jerusalem, och de slog läger runt omkring staden. Men rätt som det var gav sig soldaterna i väg. De flesta i Jerusalem trodde att faran var över, så de stannade kvar i staden. Men vad hade Jesus sagt att de skulle göra? ... Vad skulle du ha gjort, om du hade bott i Jerusalem? ... De som verkligen trodde på Jesus lämnade sitt hem och flydde till bergen, långt bort från Jerusalem.

Ett helt år gick, men ingenting hände med Jerusalem. Två år gick, men ingenting hände. Tre år gick, men fortfarande hände ingenting. En del kanske tyckte att de som hade lämnat  staden var dumma. Men under det fjärde året kom de romerska härarna tillbaka. De slog läger runt Jerusalem igen. Nu var det för sent att fly. Den här gången förstörde soldaterna staden. De flesta som var där dog, och resten blev tillfångatagna.

Men vad hände med dem som hade lytt Jesus? ... De var i säkerhet. De var långt från Jerusalem, och därför blev de inte skadade. Lydnaden skyddade dem.

Kommer du också att bli skyddad, om du är lydig? ... Dina föräldrar kanske har sagt att du inte får leka på gatan. Varför har de sagt det? ... Det är för att du skulle kunna bli påkörd av en bil. Men en dag kanske du tänker: ”Det kommer inga bilar nu, så det är ingen fara. De andra barnen brukar ju leka på gatan, och de har aldrig blivit påkörda.”

Varför skall du lyda även när du inte ser någon fara?

 Det var så de flesta tänkte i Jerusalem. När de romerska härarna hade gett sig av, verkade allt säkert och bra igen. De som var i staden såg att andra stannade kvar, så då stannade de också. De hade blivit varnade, men de lydde inte. Det gjorde att de förlorade livet.

Vi kan ta ett annat exempel. Har du lekt med tändstickor någon gång? ... Det kan vara spännande att tända en tändsticka och se hur den brinner. Men det är farligt att leka med tändstickor. Hela huset kan brinna ner, och du skulle kunna dö!

Kom ihåg att det inte räcker att lyda bara ibland. Men om du alltid lyder, kommer det att skydda dig. Och minns du vem det är som säger: ”Ni barn, var lydiga mot era föräldrar”? ... Det är Gud. Och glöm inte att han säger det för att han älskar dig och andra barn.

Nu kan ni läsa följande bibelställen som visar hur viktigt det är att lyda: Ordspråken 23:22; Predikaren 12:13; Jesaja 48:17, 18 och Kolosserna 3:20.