Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vi lär av den store läraren

 KAPITEL 12

Jesus lär oss att be

Jesus lär oss att be

BRUKAR du tala med Jehova Gud? ... Han vill att du skall tala med honom. Ett sådant samtal med Gud kallas bön. Jesus talade ofta med sin himmelske far. Ibland ville han vara ensam när han gjorde det. En gång, säger Bibeln, ”gick han upp på berget för sig själv för att be. Fastän det blev sent, var han där ensam.” (Matteus 14:23)

Vart kan du gå, när du vill vara för dig själv och be till Jehova? ... Du kanske kan tala med Jehova innan du går och lägger dig på kvällen. Jesus sade: ”När du ber, gå då in i ditt inre rum, och när du har stängt din dörr, be då till din Fader.” (Matteus 6:6) Ber du till Jehova varje kväll innan du somnar? ... Det är bra om du gör det.

Jesus bad när han var för sig själv och när han var med andra

Jesus bad också när andra var med. När hans vän Lasarus hade  dött, bad han med andra på den plats där man hade lagt Lasarus. (Johannes 11:41, 42) Jesus bad också när han hade möten med sina lärjungar. Brukar du gå på möten där man ber? ... Där är det oftast en äldre som ber. Vi skall lyssna noga på vad han säger, för han talar med Gud i vårt ställe. Då kan vi säga ”amen” när bönen är slut. Vet du vad det betyder att säga ”amen”? ... Det betyder att vi tycker om bönen. Det betyder att vi håller med om det som sägs i den och att vi vill att den bönen också skall vara vår bön.

Varför skall vi lyssna noga när någon ber vid mötena?

Jesus bad också när han skulle äta. Han tackade Jehova för maten. Brukar du be innan du äter? ... Det är bra om vi tackar Jehova för maten innan vi börjar äta. När du äter tillsammans med andra, kanske någon annan ber bönen. Men hur är det om du äter ensam eller om du äter tillsammans med andra som inte tackar Jehova? ... Då behöver du be en egen bön.

Måste vi alltid be högt? Eller kan Jehova höra oss, även om vi ber tyst för oss själva? ... Vi kan få reda på det, om vi tänker på vad som hände Nehemja. Han var en som tillbad Jehova,  och han arbetade i den persiske kungen Artaxerxes palats. En dag blev Nehemja väldigt ledsen, för han fick höra att Jerusalems murar var nerrivna. Jerusalem var huvudstaden för Jehovas folk.

När kan vi be tyst, som Nehemja gjorde?

När kungen frågade Nehemja varför han var ledsen, bad Nehemja genast en tyst bön. Sedan berättade han för kungen varför han var ledsen och frågade om han fick fara till Jerusalem för att bygga upp murarna. Vad tror du hände? ...

Ja, Gud besvarade Nehemjas bön. Kungen gick med på att Nehemja for till Jerusalem. Kungen gav honom till och med en massa träd som skulle användas när man byggde upp murarna. Så vi ser att Gud kan besvara våra böner, även om vi ber tyst. (Nehemja 1:2, 3; 2:4–8)

 Men har du tänkt på det här: Skall man böja huvudet när man ber? Skall man lägga sig på knä? ... Ibland lade sig Jesus på knä när han bad. Ibland stod han upp. Och ibland lyfte han huvudet mot himlen, som när han bad för Lasarus.

Vad tycker du att det visar? ... Ja, det visar att kroppsställningen inte är det viktiga när man ber. Ibland är det bra att böja huvudet och blunda. Andra gånger kanske man vill lägga sig på knä, som Jesus gjorde. Men kom ihåg att vi kan be till Gud när som helst, både på dagen och på natten. Han hör oss alltid. Det viktiga när vi ber är att vi verkligen tror på att Jehova lyssnar. Tror du att Jehova lyssnar när du ber? ...

Vad kan vi tala med Gud om när vi ber?

Vad skall vi säga när vi ber till Jehova? ... Vad brukar du tala med Gud om när du ber? ... Jehova ger oss så mycket som är fint, och det är bra om vi tackar honom för det. Tycker du inte det? ... Vi kan tacka honom för maten vi äter. Men har du någon gång tackat honom för den blå himlen, de gröna träden och de fina blommorna? ... Han har ju gjort allt det också.

En gång frågade lärjungarna om Jesus ville lära dem hur man skall be. Då lärde han dem det, och han visade dem vad som är viktigast att be om. Vet du vilka saker han nämnde? ... Vi kan väl slå upp Bibeln och leta upp Matteus, kapitel 6. I verserna 9 till 13 hittar vi det som  många kallar bönen Fader vår eller Herrens bön. Vi kan läsa den tillsammans.

Här ser vi att Jesus lärde oss att be om Guds namn. Han sade att vi skulle be om att Guds namn skall bli helgat, att det skall bli behandlat som något heligt. Vad är Guds namn? ... Ja, det är Jehova, och det namnet är så viktigt att vi bör älska det.

För det andra lärde Jesus oss att be om att Guds kungarike skall komma. Guds kungarike är viktigt, för det skall göra så att det blir fred på jorden och så att jorden blir ett paradis.

För det tredje sade den store läraren att vi skulle be om att Guds vilja skall ske på jorden, precis som den sker i himlen. Om vi ber om det, då bör vi också göra det som Gud vill.

Sedan lärde Jesus oss att be om att få den mat vi behöver varje dag. Han sade också att vi skulle tala om för Gud att vi är ledsna och ångrar oss, när vi har gjort något som är fel. Och vi skall be Gud att han förlåter oss. Men för att Gud skall förlåta oss måste vi först förlåta andra som har varit dumma mot oss. Tycker du att det är lätt att göra det? ...

Till sist sade Jesus att vi skulle be Jehova Gud skydda oss från den onde – Satan, Djävulen. Allt det här är alltså saker som det är bra att be till Gud om.

Vi måste lita på att Jehova hör våra böner. Vi kan be honom hjälpa oss, men vi skall också komma ihåg att tacka honom. Han blir glad när vi menar det vi säger i vår bön och när vi ber om sådant som är rätt. Då kommer han att ge oss det. Tror du på det? ...

Fler fina råd om bön finns i Romarna 12:12; 1 Petrus 3:12 och 1 Johannes 5:14.

Ta reda på mer

MINA BIBELRIM

Daniel bad!

Hjälp ditt barn att förstå hur viktigt det är att be till Gud varje dag.

BLI JEHOVAS VÄN (AKTIVITETER)

Vad kan du be om i dag?

Skriv om eller rita sådant som du vill be om.

BILDPYSSEL

Fortsätt be om helig ande

Barn mellan 6 och 8 år kommer att tycka om det här pysslet, som handlar om hur viktigt det är att fortsätta be.

BILDPYSSEL

Jehova besvarar specifika böner

Barn mellan 6 och 8 år kommer tycka om det här pysslet som visar hur bra det är med specifika böner.