Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vi lär av den store läraren

 KAPITEL 37

Vi kommer ihåg Jehova och hans son

Vi kommer ihåg Jehova och hans son

TÄNK dig att någon gav dig en väldigt fin present. Vad skulle du göra då? ... Skulle du bara säga tack och sedan glömma den som gav dig presenten? Eller skulle du tänka på honom och komma ihåg vad han hade gjort för dig? ...

Jehova Gud har gett oss en fantastisk gåva. Han sände sin Son till jorden för att han skulle dö för oss. Vet du varför Jesus behövde dö för oss? ... Det är väldigt viktigt att vi förstår det.

I kapitel 23 lärde vi oss att Adam syndade när han bröt mot Guds fullkomliga lag. Och vi har ärvt synden av Adam, för han är far till alla oss människor. Så vad tror du att vi behöver? ... Man kan säga att vi behöver en ny far, en far som är fullkomlig och som har varit det under hela sitt liv här på jorden. Vem tror du kan vara en sådan far för oss? ... Det kan Jesus vara.

Jehova sände Jesus till jorden så att han kunde bli som en far för oss i stället för Adam. Bibeln säger: ”’Den första människan, Adam, blev en levande själ.’ Den siste Adam blev en livgivande ande.” Vet du vem som var den förste Adam? ... Ja, det var den Adam som Gud skapade av stoft från marken. Men vem är den andre Adam? ... Det är Jesus. Bibeln visar det när den säger: ”Den första människan [Adam] är av jorden, danad av stoft; den andra människan [Jesus] är av himlen.” (1 Korinthierna 15:45, 47; 1 Moseboken 2:7)

Eftersom Gud tog Jesu liv från himlen och satte det inne i Maria, ärvde inte Jesus någon synd av Adam. Det var därför han  blev en fullkomlig människa. (Lukas 1:30–35) Det var också därför som en ängel sade till herdarna när Jesus hade fötts: ”I dag har det fötts en Räddare åt er.” (Lukas 2:11) Men då var ju Jesus bara ett litet barn. Vad tror du måste hända innan han kunde bli vår räddare? ... Han behövde växa upp och bli en vuxen människa, precis som Adam. Sedan kunde han bli den andre Adam.

Vår räddare, Jesus, skall också bli vår ”Evige fader”. Han kallas så i Bibeln. (Jesaja 9:6, 7) Ja, Jesus, som är fullkomlig, kan bli vår far i stället för Adam, som blev ofullkomlig när han syndade. Vi kan alltså välja att ha den andre Adam som vår far. Och som vi vet är Jesus själv son till Jehova Gud.

På vilket sätt var Jesus lik Adam, och varför var det så viktigt?

Genom att vi lär oss om Jesus kan vi ta emot honom som vår räddare. Minns du vad vi behöver bli räddade från? ... Ja, från synden och döden, som vi har ärvt av Adam. När Jesus dog, offrade han sitt liv som fullkomlig vuxen människa. Och det liv som han avstod ifrån för vår skull kallas lösen. Jehova gav lösen för att våra synder skulle kunna tas bort. (Matteus 20:28; Romarna 5:8; 6:23)

Vi vill aldrig glömma vad Gud och hans Son har gjort för oss, eller hur? ... Jesus visade sina lärjungar något speciellt som kan hjälpa oss att komma ihåg vad han har gjort. Vi skall se vad det var.

 Tänk dig att du är i ett hus i Jerusalem. Det är kväll, och i ett rum på övervåningen ligger Jesus och hans apostlar runt ett bord. På bordet finns det ett stekt lamm, några tunna bröd och rött vin. De äter en speciell måltid. Vet du varför? ...

Den här måltiden skall påminna dem om vad Jehova gjorde flera hundra år tidigare, när hans folk, israeliterna, var slavar i Egypten. Då sade Jehova till sitt folk: ”Slakta ett lamm för varje familj och stänk blodet på dörrposterna till era hus.” Sedan sade han: ”Gå in i era hus och ät lammet.”

Hur blev israeliterna skyddade av lammets blod?

 Israeliterna gjorde precis som Gud hade sagt. Samma natt gick Guds ängel igenom hela Egypten. I de flesta hus dödade ängeln det förstfödda barnet. Men när han såg att det fanns lammblod på dörrposterna till ett hus, då gick han förbi det. I de husen dog det inga barn. Farao, kungen i Egypten, blev rädd när han såg vad Jehovas ängel hade gjort. Så han sade till israeliterna: ”Ni är fria att gå. Ge er av från Egypten!” Då lastade israeliterna sina kameler och sina åsnor och gav sig i väg.

Jehova ville inte att hans folk skulle glömma hur han hade befriat dem. Så han sade: ”En gång om året skall ni äta en likadan måltid som den ni har ätit i natt.” Den här speciella måltiden kallades påskmåltiden. Vet du varför? ... Därför att Guds ängel den natten ”gick förbi” alla hus som hade blod på dörrposterna. Och ordet ”påsk” kommer av ett hebreiskt ord som betyder ”förbigående”. (2 Moseboken 12:1–13, 24–27, 31)

Jesus och hans apostlar tänker på den här händelsen när de äter påskmåltiden. Efter måltiden vill Jesus göra något som är mycket viktigt. Men först skickar han ut Judas, aposteln som inte var trogen. Sedan tar Jesus ett av bröden som har blivit över. Han ber en bön över det, bryter det och ger det till sina apostlar. ”Ta det och ät”, säger han. Sedan säger han: ”Det här brödet betyder min kropp som jag skall ge när jag dör för er.”

Sedan tar Jesus en bägare med rött vin. Han ber en bön och låter bägaren gå runt till apostlarna och säger: ”Drick av den, ni alla.” Sedan säger han: ”Det här vinet betyder mitt blod. Snart skall jag utgjuta mitt blod för att befria er från era synder. Fortsätt att göra detta till minne av mig.” (Matteus 26:26–28; 1 Korinthierna 11:23–26)

Vad kan Jesu blod, som Jesus jämförde med vin, göra för oss?

Tänkte du på att Jesus sade att lärjungarna skulle fortsätta att göra det här för att minnas honom? ... De skulle inte äta  påskmåltiden mer. I stället skulle de en gång om året äta den här speciella måltiden för att minnas Jesus och hans död. Den här måltiden kallas Herrens kvällsmåltid. Man brukar också kalla den Åminnelsen. Vet du varför? ... Därför att den hjälper oss att minnas vad Jesus och hans far, Jehova Gud, har gjort för oss.

Brödet vid Åminnelsen bör få oss att tänka på Jesu kropp. Han var villig att offra den kroppen för att vi skulle kunna få evigt liv. Och vad bör vi tänka på när vi ser det röda vinet? ... Vi bör tänka på värdet av Jesu blod. Hans blod är värt mer än påskalammets blod där i Egypten. Vet du varför? ... Bibeln säger att vi kan få våra synder förlåtna genom Jesu blod. Och när alla våra synder har tagits bort, kommer vi inte längre att bli sjuka och gamla och dö. Det här bör vi tänka på när vi är med vid Åminnelsen.

Men är det alla som skall äta av brödet och dricka av vinet vid Åminnelsen? ... Så här sade Jesus till dem som skulle äta och dricka: ”Ni skall ha del i mitt kungarike och sitta på troner i himlen med mig.” (Lukas 22:19, 20, 30) Det betydde att de skulle komma till himlen för att vara kungar tillsammans med Jesus. Det är alltså bara de som har hoppet att få härska tillsammans med Jesus i himlen som skall ta av brödet och vinet.

Men även om vi inte äter av brödet eller dricker av vinet, skall vi också vara med vid Åminnelsen. Vet du varför? ... Därför att Jesus gav sitt liv för oss också. Och genom att vi är med vid Åminnelsen visar vi att vi inte har glömt det. Vi visar att vi kommer ihåg Gud och den fantastiska gåva som han har gett oss.

Följande bibelställen visar hur viktig Jesu lösen är: 1 Korinthierna 5:7; Efesierna 1:7; 1 Timoteus 2:5, 6 och 1 Petrus 1:18, 19.