VET du vad ett tecken är? ... I kapitel 46 läste vi om det tecken Gud gav för att visa att han aldrig mer skulle ta bort världen genom en översvämning. Och apostlarna bad om ett tecken för att de skulle veta när Jesus hade kommit tillbaka och när slutet var nära för den här världen, den här tingens ordning. (Matteus 24:3)

Jesus skulle ju vara osynlig i himlen, så det behövdes ett tecken som syntes och som kunde visa människor att han hade börjat härska. Därför berättade Jesus om saker som hans lärjungar skulle hålla utkik efter här på jorden. När de här sakerna hände, skulle det betyda att han hade kommit tillbaka och hade börjat härska som kung i himlen.

Jesus ville lära sina lärjungar hur viktigt det är att hålla utkik efter tecknet. Därför sade han: ”Betrakta fikonträdet och alla de  andra träden: Redan när de knoppas, vet ni av er själva, av vad ni ser, att nu är sommaren nära.” Du vet ju hur man ser att sommaren är nära. Och på samma sätt kan du se att Harmageddon är nära, när du ser att det som Jesus talade om händer. (Lukas 21:29, 30)

Vad ville Jesus lära oss när han talade om fikonträdet?

På den här sidan och på nästa sida ser vi några bilder med sådant som Jesus sade skulle vara en del av tecknet på att Guds kungarike är nära. När allt det här händer, skall Guds kungarike  med Kristus som härskare krossa alla andra regeringar, som vi läste i kapitel 46.

Titta noga på bilderna på de två förra sidorna, så skall vi prata om dem. I Matteus 24:6–14 och Lukas 21:9–11 kan vi läsa om det vi ser på de här bilderna. Vid varje bild finns det en liten siffra. Samma siffra finns också i början av det stycke som hör ihop med bilden. Nu skall vi gå igenom några delar av tecknet som Jesus gav och se om de uppfylls i vår tid.

1) Jesus sade: ”Ni skall komma att höra krig och rykten om krig; ... nation skall resa sig mot nation och kungarike mot kungarike.” Har du hört rykten om krig, alltså att människor pratar om krig? ... Du kanske har hört talas om första världskriget. Det började 1914 och slutade 1918. Sedan kom andra världskriget, som varade från 1939 till 1945. Innan dess hade det aldrig varit några världskrig. Nu finns det krig på många ställen över hela världen. Nästan varje dag talar man om krig i TV, radio och tidningar.

2) Sedan sade Jesus: ”Det skall vara hungersnöd ... på den ena orten efter den andra.” Du vet nog att det finns många som inte har tillräckligt med mat att äta. Varje dag dör tusentals människor därför att de svälter.

3) Jesus sade också: ”På den ena orten efter den andra skall det vara farsoter.” Vet du vad en farsot är? ... Det är en sjukdom som gör att många dör. En sådan farsot var spanska sjukan, som gjorde att ungefär 20 miljoner dog på bara ett år. I vår tid kommer nog ännu fler att dö i aids. Och varje år är det många tusen som dör i cancer, hjärtsjukdomar och andra sjukdomar.

4) Jesus gav en annan del av tecknet, när han sade: ”Det skall vara ... jordbävningar på den ena orten efter den andra.” Vet du  vad en jordbävning är? ... En jordbävning gör så att marken skakar. Husen kan rasa, och ofta blir människor dödade. Sedan 1914 har det varit många jordbävningar varje år. Har du hört talas om några jordbävningar? ...

5) Jesus sade också att ”tilltagande laglöshet” skulle vara en del av tecknet. Det betyder att människor skulle göra mer och mer onda saker. Det är därför det finns så mycket våld och brottslighet. Människor överallt är rädda för att någon skall försöka bryta sig in i deras hem. Aldrig tidigare har det funnits så mycket våld och brottslighet i alla delar av världen som det gör nu.

6) Jesus gav en mycket viktig del av tecknet, när han sade: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14) Om vi tror på de ”goda nyheterna”, då bör vi berätta om dem för andra. På det sättet kan vi vara med om att uppfylla den här delen av tecknet.

En del kanske säger att det som Jesus förutsade alltid har hänt. Men aldrig tidigare har alla de här sakerna hänt i så många delar av världen samtidigt. Förstår du då vad tecknet visar? ... Ja, när vi ser att allt det här händer, då vet vi att den här onda världen snart skall bytas ut mot Guds nya värld.

När Jesus gav det här tecknet, talade han också om en speciell årstid. Han sade: ”Be oavbrutet att er flykt inte kommer att ske om vintern.” (Matteus 24:20) Vad tror du han menade med det? ...

På vintern kan vädret göra att det är svårt och kanske farligt att resa någonstans. Så vad kan hända om någon blir tvungen  att fly från en katastrof under vintern? ... Det blir väldigt svårt för honom att fly, om han över huvud taget klarar det. Och skulle det inte vara hemskt om han dog i en snöstorm bara för att han var så upptagen av annat att han inte gav sig av före vintern? ...

Vad ville Jesus lära oss när han talade om att försöka fly under vintern?

Förstår du vad Jesus menade när han sade att man inte skulle vänta till vintern med att fly? ... Han menade att vi inte skall vänta med att visa att vi älskar Gud genom att tjäna honom, nu när vi vet att Harmageddon är så nära. För om vi väntar, kan det bli för sent att göra det. I så fall är vi precis som de som levde före den stora översvämningen. De hörde vad Noa sade, men de gick inte in i arken.

I nästa kapitel skall vi prata om hur det blir när det stora Harmageddonkriget är över. Vi skall se vad Gud tänker göra för alla dem som älskar honom och tjänar honom nu.

Följande bibelställen visar också att Harmageddon är nära: 2 Timoteus 3:1–5 och 2 Petrus 3:3, 4.