Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vi lär av den store läraren

 KAPITEL 11

Hjälp från Guds änglar

Hjälp från Guds änglar

EN DEL säger att de bara tror på det som de kan se. Men det är ju dumt, för det finns många saker som vi aldrig har sett men som vi vet finns ändå. Kan du komma på någonting? ...

Hur är det med luften vi andas? Kan vi känna den? ... Håll upp handen. Blås på den. Kände du något? ... Ja, det gjorde du. Men kunde du se luften? ...

Vi har redan pratat om andevarelser som vi inte kan se. Vi har lärt oss att några är goda, men att andra är onda. Kommer du ihåg några goda andevarelser som vi inte kan se? ... Ja, vi har Jehova Gud, Jesus och alla goda änglar. Men finns det onda änglar också? ... Bibeln säger att det gör det. Vad har du fått lära dig om dem? ...

En sak som vi vet är att både goda och onda änglar är starkare än vi. Den store läraren visste mycket om änglar. Det gjorde han för att han själv hade varit en ängel innan han föddes som ett litet barn på jorden. Han hade levt i himlen tillsammans med andra änglar. Han kände flera miljoner änglar. Tror du att alla de änglarna har namn? ...

Vi har ju lärt oss att Gud gav namn åt stjärnorna. Så vi kan vara säkra på att alla änglar också har namn. Och vi vet att de kan prata med varandra, för Bibeln säger att de har ett eget språk. (1 Korinthierna 13:1) Vad tror du änglarna pratar om? Pratar de om oss här på jorden? ...

Vi vet att Satans änglar, demonerna, försöker få oss att vara olydiga mot Jehova. Så de pratar säkert med varandra om hur de  skall få oss att vara det. De vill att vi skall bli som de, så att Jehova inte skall tycka om oss heller. Men hur är det då med Guds trogna änglar? Tror du att de också pratar om oss? ... Ja, det gör de, för de vill hjälpa oss. Nu skall jag berätta hur några av Guds änglar har hjälpt människor som älskade Jehova och tjänade honom.

Vi kan börja med Daniel, som var en man som levde i Babylon. Många av dem som bodde där älskade inte Jehova. Man gjorde till och med en lag som ledde till att den som bad till Jehova Gud kunde bli straffad. Men Daniel slutade inte be till Jehova. Vet du vad de gjorde med honom då? ...

Ja, några onda människor såg till att Daniel kastades i en lejongrop. Där var Daniel alldeles ensam med hungriga lejon. Vet du vad som hände då? ... ”Gud sände sin ängel och tillslöt lejonens gap”, berättade Daniel. Han blev  inte skadad alls. Änglar kan göra fantastiska saker för dem som tjänar Jehova. (Daniel 6:18–22)

Vad gjorde Gud för att rädda Daniel?

En annan man som behövde hjälp var Petrus, och det var när han satt i fängelse. Du kommer säkert ihåg att Petrus var en vän till Jesus Kristus, den store läraren. En del tyckte inte om att Petrus berättade för dem att Jesus var Guds Son. Så de satte Petrus i fängelse. Där fanns det soldater som vaktade honom så att han inte skulle rymma. Fanns det någon som kunde hjälpa honom? ...

Petrus låg och sov mellan två vakter, och han hade kedjor runt händerna. Men Bibeln berättar: ”Se! Jehovas ängel kom, och ett  ljussken började lysa i fängelsecellen. Ängeln knuffade till Petrus så att han vaknade och sade sedan: ’Stig upp! Skynda dig!’”

Hur hjälpte en ängel Petrus att komma ut ur fängelset?

Då föll kedjorna av från Petrus händer! Och ängeln sade till honom: ”Klä på dig, ta på dig sandalerna och följ efter mig.” Vakterna kunde inte stoppa dem, för ängeln hjälpte Petrus. Sedan kom de fram till en järnport, och då hände något konstigt. Porten öppnades av sig själv! Ängeln hade befriat Petrus, så att han kunde fortsätta predika. (Apostlagärningarna 12:3–11)

Kan Guds änglar hjälpa oss också? ... Ja, det kan de. Betyder det att de ser till att vi aldrig blir skadade? ... Nej, änglarna hindrar inte att vi blir skadade om vi gör något dumt. Men även om vi inte gör något dumt, kan det hända att vi skadar oss. Änglarna har inte fått i uppdrag att hindra att sådant händer. I stället har Gud gett dem ett speciellt arbete.

Bibeln berättar om en ängel som säger till människor överallt att de skall tillbe Gud. (Uppenbarelseboken 14:6, 7) Hur gör ängeln det? Ropar han från himlen, så att alla kan höra honom? ... Nej, i stället låter han Jesu lärjungar på jorden berätta för andra om Gud, och änglarna leder dem i det arbetet. Änglarna ser till att de som verkligen vill lära känna Gud får höra om honom. Vi kan hjälpa till med det här arbetet med att predika, och då kommer änglarna att hjälpa oss.

Men tänk om sådana som inte älskar Gud gör det svårt för oss? Tänk om de sätter oss i fängelse? Kommer änglarna att befria oss då? ... Det skulle de kunna göra, men det är inte alltid som de hjälper oss på det sättet.

Vad berättar ängeln för Paulus?

En gång var Jesu lärjunge Paulus fånge. Han befann sig på en båt under en fruktansvärd storm. Men änglarna befriade honom inte på en gång. Det var för att det fanns andra som behövde få höra om Gud. En ängel sade: ”Var inte rädd, Paulus. Du skall  stå inför kejsaren.” Ja, Paulus skulle föras till kejsaren, världens mäktigaste man, så att han kunde predika för honom. Änglarna visste hela tiden var Paulus fanns, och de hjälpte honom. De kommer att hjälpa oss också, om vi verkligen tjänar Gud. (Apostlagärningarna 27:23–25)

Det finns ett annat stort arbete som änglarna skall göra och som de kommer att göra mycket snart. Gud har bestämt att de onda skall tas bort, ja, alla som inte tillber den sanne Guden. De som säger att de inte tror på änglar för att de inte kan se dem kommer att upptäcka hur fel de har haft. (2 Thessalonikerna 1:6–8)

Vad kommer att hända med oss när de onda tas bort? ... Om vi står på samma sida som Guds änglar, kommer de att hjälpa oss. Men står vi på deras sida? ... Det gör vi om vi tjänar Jehova. Och om vi tjänar Jehova, berättar vi för andra om honom så att de också kan tjäna honom.

För att få reda på mer om hur änglarna påverkar människors liv kan ni läsa Psalm 34:7; Matteus 4:11; 18:10; Lukas 22:43 och Apostlagärningarna 8:26–31.