TYCKER du att det är lätt att tjäna Jehova? ... Den store läraren sade inte att det skulle vara lätt att göra det. Kvällen innan han dödades, sade han till sina apostlar: ”Om världen hatar er, vet ni att den har hatat mig innan den hatade er.” (Johannes 15:18)

Petrus skröt och sade att han aldrig skulle överge Jesus. Men Jesus sade att Petrus tre gånger den natten skulle säga att han inte kände Jesus. Och det var precis vad Petrus gjorde. (Matteus 26:31–35, 69–75) Hur kunde något sådant hända? ... Det hände därför att Petrus blev rädd, och det blev de andra apostlarna också.

Vet du varför apostlarna blev rädda? ... De hade låtit bli att göra något som var väldigt viktigt. Om vi lär oss vad det var, kan det hjälpa oss att alltid tjäna Jehova, vad andra än säger eller gör. Men vi skall börja med att se vad som händer den sista natten som Jesus är tillsammans med sina apostlar.

Först firar de påsken tillsammans. Det var en högtid som Guds folk firade varje år. Då åt de en speciell måltid för att minnas hur de hade blivit befriade från slaveriet i Egypten. Jesus inför sedan en annan speciell måltid som han äter tillsammans med apostlarna. Lite längre fram i den här boken skall vi lära oss mer om den och se hur den hjälper oss att minnas Jesus. Efter den här måltiden talar Jesus med sina apostlar och uppmuntrar dem. Sedan går de tillsammans till Getsemane trädgård. Det är ett av deras favoritställen, och där har de varit många gånger.

 Jesus går undan för sig själv i trädgården för att be. Han säger också till Petrus, Jakob och Johannes att de skall be. Men de somnar. Tre gånger går Jesus i väg för att be, och tre gånger kommer han tillbaka och ser att Petrus och de andra sover! (Matteus 26:36–47) Vet du varför de borde ha hållit sig vakna för att be? ... Vi skall se det.

Varför borde Petrus, Jakob och Johannes ha hållit sig vakna?

Judas Iskariot hade varit med och firat påsken tillsammans med Jesus och de andra apostlarna tidigare på kvällen. Som du kanske minns hade Judas blivit en tjuv. Nu blir han en förrädare. Han känner till stället i Getsemane trädgård, där Jesus och hans apostlar brukar träffas. Så Judas tar med sig soldater dit för att gripa Jesus. När de kommer fram, frågar Jesus: ”Vem söker ni?”

”Jesus”, svarar soldaterna. ”Det är jag”, säger Jesus, för han är inte rädd. Soldaterna blir så överraskade över att Jesus är så modig att de backar några steg och faller till marken. Sedan säger Jesus: ”Om det är mig ni söker, låt då mina apostlar gå.” (Johannes 18:1–9)

Soldaterna hugger tag i Jesus och binder honom, och då blir apostlarna så rädda att de springer därifrån. Men Petrus och Johannes vill se vad som händer, så de följer efter på avstånd. Så småningom tar soldaterna Jesus till översteprästen Kaifas hus. Johannes känner översteprästen, och därför släpper dörrvakterskan in honom och Petrus på gården.

Prästerna har redan samlats i Kaifas hus för att hålla en rättegång. De vill att Jesus skall dödas. Så de kallar in vittnen som ljuger om honom. Några slår Jesus med knytnävarna, och andra slår honom i ansiktet med flata handen. Petrus är alldeles i närheten när allt det här händer.

Hon som släppte in Petrus och Johannes får plötsligt syn på Petrus och känner igen honom. ”Också du var tillsammans med  Jesus!” säger hon. Men Petrus säger att han inte känner Jesus. Efter en stund får en annan flicka syn på honom och säger till dem som står bredvid: ”Den mannen var tillsammans med Jesus.” Än en gång förnekar Petrus att han känner Jesus. Lite senare är det några andra som säger till honom: ”Visst är du också en av dem.” Då förnekar han Jesus för tredje gången och säger: ”Jag känner inte den människan!” Ja, han lovar och svär att han talar sanning. Då vänder sig Jesus om och tittar på honom. (Matteus 26:57–75; Lukas 22:54–62; Johannes 18:15–27)

Varför blev Petrus så rädd att han ljög och sade att han inte kände Jesus?

Vet du varför Petrus ljög? ... Ja, därför att han var rädd. Men varför var han det? Vad var det han hade låtit bli att göra, som kunde ha hjälpt honom att vara modig? Vi skall se om vi kan komma på det. Jesus hade gjort något som hjälpte honom att få mod. Minns du vad det var? ... Han hade bett till Gud, och Gud hjälpte honom att vara modig. Och Jesus hade ju sagt till Petrus tre gånger att han skulle be och hålla sig vaken. Men vad hade hänt? ...

 Petrus somnade alla tre gångerna. Han bad inte, och han höll sig inte vaken. Så när Jesus greps, blev Petrus överraskad. Han var inte beredd. Och senare, när de slog Jesus vid rättegången och planerade att få honom dödad, då blev Petrus rädd. Ändå hade det bara gått några timmar sedan Jesus berättade för sina apostlar vad de kunde vänta sig. Minns du vad han sade? ... Jesus sade att världen skulle hata dem, precis som den hade hatat honom.

Vad skulle du kunna råka ut för, som liknar det Petrus råkade ut för?

Skulle vi kunna råka ut för något som liknar det Petrus råkade ut för? Vi kan ta ett exempel. Tänk dig att du är i klassrummet, när de andra  börjar säga dumma saker om dem som inte hälsar flaggan eller firar jul. Någon kanske vänder sig till dig och säger: ”Är det sant att du inte hälsar flaggan?” Några andra kanske säger: ”Vi har hört att du inte ens firar jul!” Skulle du då vara rädd för att säga som det är? ... Skulle du känna dig frestad att ljuga, som Petrus? ...

Petrus blev fruktansvärt ledsen över att han hade förnekat att han kände Jesus. När han förstod vad han hade gjort, gick han ut och grät. Ja, Petrus ångrade sig. Man kan säga att han vände åter till Jesus. (Lukas 22:32) Men tänk efter nu: Vad kan hjälpa oss att inte bli så rädda att vi säger något som liknar det Petrus sade? ... Kom ihåg att Petrus hade låtit bli att be och att han inte hade hållit sig vaken. Så vad tror du vi behöver göra, om vi skall vara lärjungar till den store läraren? ...

Vi behöver be till Jehova om hjälp. Jesus gjorde det. Vet du hur Jehova hjälpte honom? ... Han sände en ängel för att styrka honom. (Lukas 22:43) Kan Guds änglar hjälpa oss också? ... Bibeln säger: ”Jehovas ängel lägrar sig runt omkring dem som fruktar honom, och han kommer till deras undsättning.” (Psalm 34:7) Men för att få Guds hjälp måste vi göra något mer än att be om den. Vet du vad det är? ... Jesus sade till sina lärjungar att de skulle hålla sig vakna. Hur tror du att vi kan göra det? ...

Vi behöver lyssna ordentligt när vi är på våra möten och tänka noga på det vi läser i Bibeln. Men vi behöver också tala med Jehova regelbundet och be att han hjälper oss att tjäna honom. Om vi gör det, kommer vi att få hjälp att inte vara rädda. Då tycker vi att det är roligt när vi får berätta för andra om den store läraren och hans far.

Följande bibelställen kan hjälpa oss att aldrig låta människofruktan hindra oss från att göra det som är rätt: Ordspråken 29:25; Jeremia 26:12–15, 20–24 och Johannes 12:42, 43.