VAD är ofta det första du frågar, när du träffar någon som du aldrig har träffat förut? ... Ja, du frågar vad han heter. Alla har ju ett namn. Gud gav ett namn åt den förste mannen. Han gav honom namnet Adam. Adams fru fick heta Eva.

Men det är inte bara människor som har namn. Försök komma på fler saker som har det. Någon kanske ger dig en docka eller ett husdjur. Visst försöker du tänka ut ett namn som passar då? ... Ja, det är viktigt att ha ett namn.

Titta mot himlen en kväll, och se på alla stjärnor som lyser. Tror du att de heter något? ... Ja, Gud har gett namn åt varenda stjärna på himlen. Bibeln berättar: ”Han räknar stjärnornas antal; han kallar dem alla vid namn.” (Psalm 147:4)

Visste du att varenda stjärna har ett namn?

Vem tycker du är den allra viktigaste personen i hela universum? ... Ja, det är Gud. Tror du att han har ett namn? ... Jesus sade att han har det. En gång när Jesus bad till Gud sade han: ”Jag har gjort ditt namn känt för mina lärjungar.” (Johannes 17:26) Vet du vad Gud heter? ... Gud talar själv om för oss vad han heter. Han säger: ”Jag är Jehova. Detta är mitt namn.” Gud heter alltså JEHOVA. (Jesaja 42:8)

Visst blir du glad när andra kommer ihåg vad du heter? ... Jehova blir också glad när andra vet vad han heter. Därför skall vi använda hans namn, Jehova, när vi pratar om honom. Den store läraren använde namnet Jehova, när han pratade med andra. En gång sade Jesus: ”Du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta.” (Markus 12:30)

 Jesus visste att ”Jehova” är ett väldigt viktigt namn. Därför lärde han sina lärjungar att de skulle använda det. Han sade också att de skulle tala om Guds namn när de bad. Jesus visste att Gud vill att alla skall känna till hans namn, Jehova.

För länge sedan visade Gud för Mose hur viktigt hans namn är. Mose var israelit. Israeliterna, som också kallades Israels söner, bodde i ett land som hette Egypten. Folket i det landet kallades egyptier. De gjorde israeliterna till slavar och var grymma mot dem. När Mose blev vuxen, försökte han hjälpa en annan israelit. Då blev farao, kungen i Egypten, väldigt arg. Han ville döda Mose! Så Mose flydde från Egypten.

Mose kom till ett annat land, till landet Midjan. Där gifte han sig och fick barn. Han arbetade också som herde och tog hand om får. En dag var Mose ute med  sina får i närheten av ett berg, och då fick han se något väldigt konstigt. Han såg en törnbuske som brann och brann, men den brann inte upp! Mose gick närmare för att se bättre.

Vet du vad som hände då? ... Mose fick höra en röst inifrån den brinnande busken. Rösten ropade: ”Mose! Mose!” Vem var det som ropade? ... Det var Gud! Gud hade ett stort arbete åt Mose. Han sade: ”Kom nu, jag skall sända dig till farao, kungen i Egypten. Du skall föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten.” Gud lovade att han skulle hjälpa Mose med det.

Vilken viktig sak fick Mose lära sig vid den brinnande busken?

Men då svarade Mose: ”Men tänk om jag kommer till israeliterna i Egypten och säger att Gud har sänt mig. Då kanske de frågar: ’Vad heter han?’ Vad skall jag svara då?” Gud sade att Mose skulle svara israeliterna så här: ”Jehova har sänt mig till er, och Jehova är hans namn för evigt.” (2 Moseboken 3:1–15) Det här visar att Gud alltid skulle heta Jehova. Han skulle aldrig byta namn. Han ville vara känd under sitt namn, Jehova, för evigt.

Hur gjorde Gud sitt namn känt vid Röda havet?

 När Mose kom tillbaka till Egypten, trodde egyptierna att Jehova bara var en liten gud, en gud för israeliterna. De trodde inte att han var Gud för alla på hela jorden. Så Jehova sade till kungen i Egypten: ”Jag skall göra mitt namn känt över hela jorden.” (2 Moseboken 9:16) Och Jehova gjorde verkligen sitt namn känt. Vet du hur? ...

Jo, han lät Mose leda Israels folk ut ur Egypten. Och när de kom till Röda havet, gjorde Jehova en torr väg rakt igenom havet. Vattnet hölls tillbaka på båda sidor. Israeliterna gick tryggt över på torr mark. Men när farao och hela hans krigshär gav sig ut på den torra havsbottnen, då föll vattnet ner över egyptierna, så att allihop dog.

Snart började människor på hela jorden höra talas om vad Jehova hade gjort vid Röda havet. Hur vet vi att de gjorde det? ... Jo, ungefär 40 år senare kom israeliterna till Kanaan, landet som Jehova hade lovat att ge dem. Där träffade två israelitiska män en ung kvinna som hette Rahab, och hon sade: ”Vi har hört hur Jehova lät Röda havets vattenmassor torka bort framför er, när ni drog ut ur Egypten.” (Josua 2:10)

 Nu för tiden är många människor precis som egyptierna på Moses tid. De tror inte att Jehova är Gud för alla på hela jorden. Därför vill Jehova att hans folk skall berätta om honom för andra. Det var det som Jesus gjorde. Mot slutet av sitt liv på jorden bad han till Jehova och sade: ”Jag har gjort ditt namn känt.” (Johannes 17:26)

Jesus gjorde Guds namn känt. Kan du visa Guds namn i Bibeln?

Vill du vara som Jesus? I så fall kan du berätta för andra att Gud heter Jehova. Du kommer nog att märka att det är många som  inte vet det. Då kanske du kan visa dem Psalm 83:18 i Bibeln. Vi kan väl slå upp Bibeln nu och se om vi hittar det bibelstället tillsammans? Där står det: ”För att man må inse att du, vars namn är Jehova, du ensam är den Högste över hela jorden.”

Vad lär vi oss av att läsa det här? ... Ja, vi lär oss att Jehova är det viktigaste namnet som finns. Det är namnet på den allsmäktige Guden, han som är far till Jesus och som har skapat allting. Och vi måste komma ihåg att Jesus sade att vi skall älska Jehova Gud av hela vårt hjärta. Älskar du Jehova? ...

Hur kan vi visa att vi älskar Jehova? ... Ett sätt är att lära känna honom, så att han blir vår vän. Ett annat sätt är att berätta för andra vad han heter. Vi kan visa dem direkt från Bibeln att han heter Jehova. Vi kan också berätta om allt fint som Jehova har skapat och om allt bra som han har gjort för oss. Då blir Jehova glad, för han vill att människor skall veta vem han är. Visst vill vi vara med och berätta om det här? ...

Men det är inte alla som vill lyssna, när vi berättar om Jehova. Många lyssnade inte ens när Jesus, den store läraren, gjorde det. Men Jesus slutade inte berätta om Jehova för det.

Vi vill också vara som Jesus. Vi vill fortsätta att berätta om Jehova Gud. Om vi gör det, blir han glad, för då visar vi att vi älskar hans namn.

Ni kan nu tillsammans läsa några andra bibelställen som visar hur viktigt Guds namn är: Jesaja 12:4, 5; Matteus 6:9; Johannes 17:6 och Romarna 10:13.