Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vi lär av den store läraren

 KAPITEL 20

Vill du alltid vara först och bäst?

Vill du alltid vara först och bäst?

VET du någon som alltid vill vara först och bäst? ... Han kanske försöker tränga sig före andra när de står i kö. Har du varit med om det någon gång? ... Den store läraren fick till och med se vuxna som försökte få de bästa eller finaste platserna. Och det tyckte han inte om. Nu skall du få höra vad som hände.

Har du varit med om att någon försöker komma först?

Bibeln berättar att Jesus var bjuden på en stor fest hemma hos en farisé, som var en viktig religiös ledare. När Jesus var där, fick han se andra gäster komma in och välja de bästa platserna. Då berättade han en liknelse för dem som hade blivit inbjudna. Vill du höra den? ...

 Jesus sade: ”När du är bjuden på bröllop, skall du inte välja den bästa eller finaste platsen.” Vet du varför han sade det? ... Jo, han förklarade att någon som är viktigare kan ha blivit bjuden. Så det skulle kunna bli som på bilden här. Den som har bjudit in gästerna kommer fram till den gäst som har tagit den finaste platsen och säger: ”Låt den här mannen få platsen. Du får gå dit bort.” Hur tror du gästen känner sig då? ... Han skäms säkert, för alla de andra gästerna ser att han får flytta till en plats som inte är lika fin.

På det här sättet visade Jesus att det inte är rätt att vilja ha den finaste platsen. Han sade: ”När du är bjuden på bröllop, skall du gå och sätta dig på den nedersta, den minst fina, platsen. Då kanske den som har inbjudit dig kommer och säger: ’Min vän, sätt dig på en högre, en finare, plats.’ Då får du ära inför alla de andra gästerna, när du flyttar till en plats som är finare.” (Lukas 14:1, 7–11)

Vad ville Jesus lära oss när han berättade om dem som tog de bästa och finaste platserna?

Förstår du vad det var Jesus ville lära oss? ... Vi kan ta ett exempel för att se om vi har förstått. Tänk dig att du stiger på en buss som nästan är full. Skall du skynda dig att leta upp en sittplats då och låta någon som är äldre än du stå upp? ... Skulle Jesus tycka om att du gjorde så? ...

Någon kanske säger att Jesus inte bryr sig om vad vi gör. Men tror du att det är så? ... När Jesus var på den där festen hos farisén, tittade han ju på de andra gästerna och såg vilka platser de tog. Tror du inte att han är lika intresserad av vad vi gör? ... Och nu när Jesus är i himlen, är det ju lätt för honom att se vad vi gör.

 När någon försöker komma först, blir det lätt problem. Det kanske blir bråk, och folk blir arga. Så kan det vara när barn skall åka buss tillsammans. Så fort dörrarna öppnas försöker alla barnen komma först in i bussen, för de vill ha de bästa platserna. De vill sitta vid fönstret eller längst bak. Men vad kan hända då? ... Barnen kan bli arga på varandra och börja bråka.

Ja, det kan bli en massa problem när någon vill vara först och bäst. Till och med Jesu apostlar fick problem för att de ville vara det. I kapitel 6 i den här boken läste vi att de började bråka om vem som var störst. Minns du vad Jesus gjorde då? ... Ja, han tillrättavisade dem. Men längre fram började de bråka igen. Vi skall se hur det bråket började.

Apostlarna och några andra är på väg till Jerusalem tillsammans med  Jesus för sista gången. Jesus har pratat med dem om sitt kungarike, och Jakob och Johannes har förstått att de skall bli kungar tillsammans med Jesus. De har funderat mycket på det här, och de har till och med pratat med sin mamma, Salome, om det. (Matteus 27:56; Markus 15:40) Så när de nu är på väg till Jerusalem, går Salome fram till Jesus, böjer sig ner och säger att hon vill be honom om något.

”Vad vill du?” frågar Jesus. Salome säger att hon vill att Jesus skall låta hennes söner sitta bredvid honom i hans kungarike, en på högra sidan och en på vänstra. Vad tror du att de tio andra apostlarna tycker, när de får veta vad Jakob och Johannes har låtit sin mamma be om? ...

Vad är det Salome ber Jesus om, och vad leder det till?

 Ja, de blir väldigt arga på Jakob och Johannes. Därför pratar Jesus med alla sina apostlar och ger dem några bra råd. Han säger att de som styr nationerna älskar att vara stora och viktiga. De vill ha en hög ställning så att alla skall lyda dem. Men Jesus säger att hans lärjungar inte skall vara på det sättet. Han säger: ”Den som vill vara först bland er, han skall vara er slav.” Tänk dig det! (Matteus 20:20–28)

Vet du vad en slav gör? ... Han betjänar andra utan att vänta sig att de skall göra något för honom. Han sätter sig på den minst fina platsen, inte på den finaste. Han uppför sig som om han är den minst viktiga personen, inte den viktigaste. Och kom ihåg att Jesus sade att den som vill vara först och bäst skall vara som en slav mot andra.

Vad tror du det här betyder för oss? ... Tror du att en slav skulle bråka med sin herre om vem som skall få den bästa platsen? Eller tror du att han skulle bråka om vem som skall äta först? ... Jesus sade att en slav alltid sätter sin herre före sig själv. (Lukas 17:7–10)

Så vad skall vi göra i stället för att försöka vara först och bäst? ... Ja, vi skall vara som slavar mot andra. Och det betyder att vi sätter dem före oss själva, att vi tycker att de är viktigare än vi. Vet du hur vi kan göra det? ... Ja, genom att göra något för dem. Vi kan titta på sidorna 40 och 41 igen och se några exempel på hur vi kan sätta andra före oss själva.

Du kommer säkert ihåg att den store läraren satte andra före sig själv genom att betjäna dem. Sista kvällen han var tillsammans med sina apostlar tvättade han till och med deras fötter. Om vi också sätter andra först genom att göra saker för dem, blir både den store läraren och hans far, Jehova Gud, glada.

Läs gärna fler bibelställen som uppmuntrar oss att sätta andra före oss själva: Lukas 9:48; Romarna 12:3 och Filipperna 2:3, 4.