FÖR mer än två tusen år sedan föddes ett mycket speciellt barn som växte upp och blev den största människa som någonsin levat. De som levde för så länge sedan hade inga flygplan eller bilar. Det fanns inte TV eller Internet, och det fanns inga datorer.

Barnet fick namnet Jesus. Han blev den visaste människa som någonsin funnits här på jorden. Jesus blev också den bäste läraren. Han förklarade svåra saker så att de blev lätta att förstå.

Jesus undervisade människor var han än träffade dem. Han undervisade dem på stranden och på båtar. Han undervisade dem i deras hem och medan han reste mellan olika ställen. Jesus hade ingen bil, och han åkte inte buss eller tåg. Nej, Jesus gick från plats till plats och undervisade.

Vi kan lära oss mycket av andra människor. Men de viktigaste sakerna kan vi lära oss av Jesus, den store läraren. I Bibeln kan vi läsa vad Jesus har sagt. När vi hör eller läser om det i Bibeln, är det precis som om Jesus pratar med oss.

Varför var då Jesus en så bra, eller stor, lärare? Bland annat därför att han själv hade haft en bra lärare. Och han visste hur viktigt det är att lyssna. Men vem lyssnade Jesus till? Vem var det som lärde honom? ... Det var hans far. Och det är Gud som är far till Jesus.

 Innan Jesus kom till jorden som människa, bodde han i himlen hos Gud. Det finns det ingen annan människa som har gjort, så därför var Jesus annorlunda. I himlen hade Jesus varit en lydig son som lyssnade till sin far. Därför kunde han lära människorna samma saker som han själv hade fått lära sig av Gud. Genom att du lyssnar till din pappa och mamma kan du likna Jesus.

En annan orsak till att Jesus var en stor och bra lärare är att han älskade människor. Han ville hjälpa dem att lära sig mer om Gud. Jesus älskade vuxna, men han älskade barn också. Och barnen tyckte om att vara med honom, för han pratade med dem och lyssnade på dem.

Varför tyckte barnen om att vara med Jesus?

En dag kom några föräldrar till Jesus med sina små barn. Men Jesu vänner tyckte att den store läraren var alldeles för upptagen för att prata med små barn. Så de sade till föräldrarna och barnen att de skulle ge sig i väg. Men vet du vad Jesus sade då? ... Han sade: ”Låt de små barnen komma till mig; försök inte  hejda dem.” Ja, Jesus ville att de små barnen skulle komma till honom. Så fastän Jesus var en mycket vis och betydelsefull man, tog han sig tid att undervisa små barn. (Markus 10:13, 14)

Vet du varför Jesus undervisade barn och lyssnade på dem? En orsak är att han ville göra dem glada genom att berätta för dem om Gud, sin himmelske far. Hur kan du göra andra glada? ... Genom att berätta för dem vad du har lärt dig om Gud.

En gång använde Jesus ett litet barn för att lära sina lärjungar en viktig sak. Han tog barnet och ställde det mitt ibland dem. Sedan sade han till de här vuxna männen att de måste ändra sig och bli som det lilla barnet.

Vad kan stora barn och vuxna lära sig av ett litet barn?

Vad menade Jesus när han sade det? Hur kan en vuxen bli som ett litet barn? Och hur kan ett stort barn bli som ett litet barn? Vet du det? ... Jo, små barn vet inte lika mycket som de som är äldre, och därför vill de lära sig mer. Så Jesus menade att hans lärjungar skulle vara ödmjuka, som små barn. Ja, vi kan lära oss mycket av andra. Och vi måste komma ihåg att det Jesus lärde är viktigare än det vi själva tänker ut. (Matteus 18:1–5)

En annan orsak till att Jesus var en så stor lärare är att han visste hur han skulle göra det han berättade intressant. Han förklarade saker på ett enkelt och tydligt sätt. Han talade  om fåglar och blommor och andra vanliga saker för att hjälpa människorna att förstå vem Gud är.

En dag var Jesus på en bergssluttning. Då kom många människor till honom. Han satte sig ner och höll ett tal, eller en predikan, för dem, som du kan se här på bilden. Det här talet kallas bergspredikan. Han sade: ”Se på fåglarna. De sår inte säd. De samlar inte mat i förråd. Men Gud, som är i himlen, ger dem mat. Är inte ni värda mer än de?”

Vad ville Jesus lära människorna när han talade om fåglar och blommor?

Jesus sade också: ”Lär er av liljorna på marken. De växer utan att arbeta. Och titta vad fina de är! Inte ens den rike kung Salomo hade finare kläder än liljorna på marken. Så om Gud tar hand om blommorna, skall han då inte ta hand om er också?” (Matteus 6:25–33)

 Förstår du vad Jesus ville lära oss? ... Han ville att vi inte skulle oroa oss för hur vi skall få mat att äta eller kläder att ha på oss. Gud vet att vi behöver sådant. Jesus sade inte att vi skulle strunta i att arbeta för mat och kläder. Men han sade att vi skulle sätta Gud främst, att Gud skulle vara viktigast för oss. Om vi gör det, kommer Gud att se till att vi har mat att äta och kläder att ha på oss. Tror du på att han kommer att göra det för oss? ...

Vad tror du att folket tänkte när Jesus hade talat färdigt? ... Bibeln säger att de var förvånade över hur bra han var på att lära  dem saker. Det var så intressant att lyssna på honom. Det han sade hjälpte människor att göra det som är rätt. (Matteus 7:28)

Så det är viktigt att vi lär oss av Jesus. Vet du hur vi kan göra det? ... Jo, det som Jesus sade finns skrivet i en bok. Vet du vad det är för bok? ... Det är Bibeln. Så vi kan lära av Jesus genom att noga tänka på det vi läser i Bibeln. I den finns det en spännande berättelse om när Gud själv sade till oss att lyssna till Jesus. Vi skall se vad som hände.

En dag tog Jesus med sig tre av sina vänner högt upp på ett berg. De hette Jakob, Johannes och Petrus. Vi skall lära oss mycket mer om dem senare, för alla tre var nära vänner till Jesus. Men vid det här speciella tillfället började Jesu ansikte lysa starkt. Och hans kläder strålade som ljus, som du kan se här på bilden.

”Det här är min Son. Lyssna till honom”

Sedan fick Jesus och hans vänner höra en röst från himlen. Den sade: ”Det här är min Son, den som jag älskar och som jag har godkänt; lyssna till honom.” (Matteus 17:1–5) Vet du vems röst det var? ... Det var Guds röst! Ja, det var Gud som sade att de skulle lyssna till hans Son.

Men hur är det med oss som lever nu? Kommer vi att lyda Gud och lyssna till hans Son, den store läraren? ... Det behöver vi alla göra. Minns du hur vi kan göra det? ...

Ja, vi kan lyssna till Guds Son genom att läsa det som står i Bibeln om hans liv. Den store läraren har många fantastiska saker att berätta för oss. Du kommer säkert att tycka om att lära dig de här sakerna från Bibeln. Och du kommer också att bli glad, om du berättar för dina vänner om allt det fina du lär dig.

Fler bra tankar om nyttan av att lyssna till Jesus hittar ni genom att slå upp Bibeln och läsa Johannes 3:16; 8:28–30 och Apostlagärningarna 4:12.