Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vi lär av den store läraren

Vad barn behöver få av sina föräldrar

Vad barn behöver få av sina föräldrar

ALLA som sätter ett barn till världen har del i något som övergår människans fattningsförmåga. Både mannen och kvinnan bidrar med en del av sig själv. Det som då börjar växa inne i mamman formas till en fullt utvecklad levande individ. Det är därför inte konstigt att man talar om ett barns födelse som ett underverk.

Att sätta ett barn till världen är naturligtvis bara början på det ansvar som föräldrarna då får. Nyfödda barn är nästan helt beroende av andra, men allteftersom de växer behöver de mer än enbart fysisk omvårdnad. De behöver hjälp att utvecklas i mentalt, känslomässigt, moraliskt och andligt avseende.

För att barn skall utvecklas på ett sunt sätt behöver de kärlek från sina föräldrar. Det är viktigt att föräldrarna talar om för sina barn att de älskar dem, men de måste också visa detta i handling. Ja, barn behöver föräldrar som föregår med gott exempel. De behöver moralisk vägledning, principer att leva efter. Och de behöver detta redan från det att de är små. Hjärtslitande saker kan hända och händer också, när barn inte får hjälp förrän det är för sent.

De bästa principer som över huvud taget går att finna är de som finns i Bibeln. Undervisning som grundar sig på Bibeln har unika fördelar. Genom sådan undervisning får barnen hjälp att förstå att det de får veta inte kommer från människor, utan från deras Skapare, deras himmelske Fader. Detta ger en tyngd åt undervisningen som inte kan uppnås på något annat sätt.

Bibeln uppmuntrar föräldrar att arbeta hårt för att inskärpa rätta principer i barnens sinne. Men när barnen blir äldre, tycker många föräldrar att  det är svårt att tala med dem om det som är viktigast i livet. Den här boken, Vi lär av den store läraren, har skrivits för att om möjligt förhindra att den situationen uppstår. Den ger dig och dina barn något att läsa tillsammans som handlar om andliga ämnen. Men den är också tänkt att stimulera till samtal mellan barnen och dem som läser boken med dem.

Du kommer att märka att boken uppmuntrar barnen att engagera sig. Den innehåller många väl valda frågor, och när du kommer till dessa, finner du tre punkter (...). De vill påminna dig om att du där kan stanna upp och uppmuntra barnet att svara eller säga vad det tycker och tänker. Barn tycker om att bli engagerade. Om de inte blir det, tappar de snart intresset.

Men vad som är ännu viktigare är att de här frågorna hjälper dig att ta reda på vilka tankar som rör sig i barnets huvud. Det är sant att barnet kan komma med ett svar som inte är helt rätt. Men texten som följer på varje fråga är utformad så att den hjälper barnet att utveckla ett sunt tankemönster.

Något som är mycket framträdande i boken är de drygt 230 bilderna. De flesta av bilderna har bildtexter som uppmuntrar barnet att berätta vad det tänker med utgångspunkt i det ni ser och läser. Granska därför bilderna tillsammans med barnet. De kan vara ett utmärkt hjälpmedel för att lyfta fram de viktiga lärdomarna.

När barnet lär sig läsa, kan du uppmuntra det att läsa högt för dig ur boken och att läsa den på egen hand. Ju mer barnet läser i boken, desto mer kommer de fina råden att inskärpas i sinnet och hjärtat. Men för att du och ditt barn skall komma varandra närmare och öka er respekt för varandra, bör ni regelbundet läsa boken tillsammans.

På ett sätt som verkade näst intill otänkbart för några årtionden sedan kommer barn i kontakt med otillåtet sex, spiritism och annat som kan bryta ner dem. De behöver skydd mot sådant, och den här boken erbjuder det på ett värdigt men ändå rättframt sätt. Men framför allt behöver de bli vägledda till källan till all vishet, vår himmelske Fader, Jehova Gud. Jesus, den store läraren, gav alltid sådan vägledning. Vi hoppas innerligt att den här boken skall hjälpa dig och din familj att forma ert liv så att det behagar Jehova och leder till eviga välsignelser för er.